GALATERBREVETS LÆRE:
Basert på Mose lov og profetene.

You may also like...