TESSALONIKERNE:
Basert på Mose Lov og profetene

image_pdfimage_print

TESSALONIKERBREVENES LÆRE:

BASERT PÅ MOSE LOV OG PROFETENE.

 

JAN LILLEBY

 

 

 

 ​​​​ Jeg er fristet til med én gang å bruke Apg. 17, 6-7 som overskrift for budskapet som​​ forkynnes i de to brevene. Der tar Lukas temperaturen på forfølgerne idet Paulus og ham​​ selv, og resten av følget ble jaget fra Tessalonika til Berøa om natten:

 

”..disse som oppvigler hele verden er også kommet hit! 7: Jason har tatt imot dem. Alle handler de stikk imot keiserens bud​​ og sier at en annen, en som heter Jesus, er​​ konge.”

 

Dette avspeiler hvilket frelseshåp de troende hadde da Paulus kom til Tessalonika i år 50,​​ da han ble hastig jaget videre til Berøa, der jødene var av en helt annen støpning enn​​ hissigproppene i Tessalonika.

 

Publikumet var jøder og proselytter, begge stedene. Og budskapet var ”Jesus er Konge i​​ Guds lovte Kongerike, og kommer snart da han skal dømme verden med rettferdighet.”​​ (Apg. 17, 31).​​ 

 

Er dette det nådeevangelium som åpenbarer seg i Efeserne og​​ Kolosserne, med himmelen som mål? Der den troende sitter med Kristus i himmelen? Og​​ har all åndelig velsignelse i Kristus, i himmelen? Nei, på ingen måte.

 

Og dette avspeiler seg særdeles tydelig i Tessalonikerbrevene, kanskje tydeligere enn i​​ noen andre skriv fra samme periode. Det er Jesu gjenkomst som er hovedtema i begge​​ skrivene i varierende grad. Foruten at Paulus belærer de troende om praktiske ting osv.

 

Det kommer tydelig frem også at Tessalonikerne var en forfulgt menighet. 1. Tes. 1, 3-6:

 

«Stadig minnes vi deres virksomhet i troen, deres arbeid i kjærligheten og deres

utholdenhet i håpet til vår Herre Jesus Kristus, for vår Guds og Fars ansikt.​​ 

 

4: Vi vet jo at​​ dere er utvalgt, brødre, dere som er elsket av Gud.​​ 

 

5: For vårt evangelium kom ikke til​​ dere bare i ord, men også i kraft og i Den Hellige Ånd og med full overbevisning. Dere vet​​ selv hvordan vi var hos dere for å være dere til gagn.

 

​​ 6: Og dere ble våre og Herrens​​ etterfølgere, idet dere tok imot ordet under stor trengsel med glede i Den Hellige Ånd.”

 

Som sitert fra Apg. 17, 6-7 der vi finner at apostelens motstandere helt riktig påstod at de​​ forkynte at​​ ​​ ”..en annen enn keiseren er konge, en som heter Jesus..”, beholder vi​​ sannheten i denne fortelling: De forkynte Guds Kongerike, og ikke om himmelfrelsen!

 

Hvis vi leser 1. Tessalonikerbrev uten å ta dette fra Apg. 17 med i forståelsen, farer vi som​​ vanlig vill. Vi vil da tenke at her er det snakk om ”menigheten” – den samme som leses​​ om i Efeserne og Kolosserne, der en har fri frelse i tro. Men takket være Den Hellige Ånds​​ inspirasjon i Guds Ord gjennom de som var betrodd oppgavene med å skrive det ned, får​​ vi mange ledetråder og ”kursangivelser”, ikke minst gjennom måten Lukas var gitt å​​ nedtegne Apostelgjerningene på. Vi ser igjen og igjen ned gjennom Apostelgjerningene at

det ikke bare er en rendyrket historiefortelling – men det er også i høyeste grad en​​ pekepinne mot​​ hvilken slags forkynnelse​​ apostlene til enhver tid førte.

 

Det var for​​ Kongerikets tilbud til Israel​​ at apostelen Paulus, i likhet med de tolv, var gitt​​ samme utrustning og nådegavekraft ved mirakler og tegn og sykes helbredelse. Dette er​​ det han henviser til i de siterte versene, ved siden av at han nevner at tessaloniker-forsamlingen​​ led ondt for Kongerikets evangeliums skyld i troen. De tok imot ordet under​​ sterk motstand og forfølgelse – ordet om Guds Kongerike stadfestet gjennom Paulus ved​​ de mirakler Gud virket i Den Hellige Ånds kraft. Mirakler gitt apostelen for Israels vantros​​ skyld.

 

Vers 9 og 10 i samme kapittelet, stryker bort enhver tvil om hva Paulus’ budskap og​​ evangelietype var overfor tessalonikerne. Det var ikke snakk om himmelfrelsen, men det​​ forventete Guds jordiske Kongerike:

 

”For de forteller selv om den inngang vi fikk hos dere. Dere omvendte dere til Gud fra​​ avgudene, for å tjene den levende og sanne Gud.​​ 

 

10: og vente på hans Sønn fra​​ himlene, han som frir oss fra vreden som kommer.”

 

Dette er det samme som jeg tidligere har nevnt i artikkelen​​ om Romerbrevets læreform, og​​ Rom. 2 med Jesu komme og hans dom over ugudelige. Dette har intet med menigheten å​​ gjøre, for vi skal ikke inn i Tusenårsriket, men skal inn i​​ himmelen der oppe, der Kristus​​ sitter ved Guds høyre hånd (Kol. 3, 1-4). I all lære der Paulus utmaler omkring Jesu​​ synlige komme (gresk:​​ parousia) til jorden for å innstifte sitt Kongerike i Jerusalem, er det​​ tale om Israel gjenreist og at fra dette punkt skal resten av verden bli underlagt Israel som​​ eventuelle​​ proselytter og delta i deres velsignelser ”podet inn i Israels oljetre”. Paulus talte her om de​​ troendes frelseshåp: Guds jordiske Kongerike i Israel.

 

1​​ Tes. 2, 14 gjør en interessant sammenligning og likestiller tessalonikerne med de​​ messianske ”Peter-forsamlingene” i Judea – og slik indirekte bekrefter for oss at de i​​ Tessalonika og de i Judea var samme type forsamling, nemlig ”Veien” – altså de​​ messianske jødiske forsamlinger som tok imot Guds Kongerikes tilbud i den tidlige tiden​​ med Apostelgjerningene.

 

”For dere, brødre,​​ er blitt etterfølgere av de Guds menigheter​​ (ekklesia=forsamling av​​ mennesker)​​ som er i Kristus Jesus i Judea.​​ For dere har fått lide det samme av deres​​ egne landsmenn som de har fått lide av jødene.”

 

Det finnes intet ord i Apostelgjerningene som viser at Paulus stiftet noen menighet i​​ Judea.​​ Så dersom de i Judea blir hevdet å være del av menigheten i vår forstand,​​ nådefrelste med himmelen som mål, så er det feil. For bare Paulus hadde dette​​ oppdraget og den åpenbaring. De i Judea er uten tvil disse som vi finner i Apg. 11, 1 – der​​ de troende i Judea nevnes i det samme åndedrettet som apostlene i Jerusalem. Det kan​​ bare ha vært snakk om det Lukas kaller ”Veien” i Apg. 9, 2; 19, 9 og 23; 22, 4 og 24, 22.

 

Paulus setter likhetstegn mellom Tessalonika og Judea hva gjelder type troende, og deres​​ felles frelseshåp, og deres felles lidelse under onde forfølgelser.

 

I 1. Tes. 4 finner vi samme tema: Jesu synlige komme for å stifte Kongeriket på jord, og​​ vers 16 og 17 sier:

 

”For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst​​ og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først oppstå.​​ 

 

17: Deretter skal vi som​​ lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte​​ Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren.”

 

Disse ord har med Jesu​​ parousia​​ å gjøre,​​ hans synlige​​ komme ned på jorden​​ for å stifte​​ Kongeriket. Dette stemmer helt overens med Jesu egne ord om den samme hendelsen, i​​ Matt. 24, 30-31 – der han​​ samler alle de troende fra jordens fire vindretninger, fra​​ himmelens ene ende til den annen, og rykker​​ dem opp ved englers hjelp under​​ basunklanger – og lander disse messianske troende jødene med deres proselytter, ned i​​ Israel. De skal ikke – slik man feilaktig lærer i mange kristne kretser – inn i himmelen. De​​ skal inn i Kongeriket, som er i Israel. Også 1. Kor. 15ff. Stemmer overens med dette. Det

er dette komme som både Paulus og Peter skrev om i sine brev, i den tiden da ennå​​ hemmeligheten med menigheten (Ef. 1-3) ikke var blitt åpenbart noe menneske.

 

Et viktig poeng i denne sammenheng: ​​​​ Paulus sin lære om ‘opprykkelse i skyer’ ved Jesu gjenkomst ​​ var kun ‘ferskvare’. Dette gjaldt BARE dersom Jesus kom tilbake i apostlenes levetid – og det var aldri profetert av Paulus som om dette kunne skje 2000 år…langt der framme i en fjern framtid. ​​ SE MINE ARTIKLER OM DETTE HER PÅ NETTSIDEN.

 

Paulus bekrefter at det er det​​ synlige åpenbare komme​​ som han taler om, da han ​​ ​​ ​​​​ fortsetter temaet i kapittel 5, 1-9. Det eksisterer overhodet ikke noen lære fra Paulus’ side​​ om at menigheten skulle ha del i en ”opprykkelse” og gjennom den komme like inn i​​ himmelen. Dette kaller de for ”Jesu hemmelige komme for å hente menigheten”. Det er​​ bare løse gjetninger, i mangel av å forstå gresk, i dette tilfellet uttrykket​​ parousia,​​ som går​​ på at Jesus kommer ned til jorden og skal være tilstede med sitt fortsatte​​ fysiske​​ nærvær. Vi leser fra 1. Tes. 5, 1-9:

 

”Men om tider og tidspunkt, brødre, trenger dere ikke til at noen skriver til dere.​​ 

 

2: Dere​​ vet jo selv godt at Herrens dag (Herrens dag= Dagen da Jesus kommer ned til jorden i​​ hht. Matt.24!) kommer som en tyv om natten.​​ 

 

3: Når de sier: Fred og ingen fare! – da​​ kommer en brå undergang over dem. Den kommer som veer over en kvinne som skal​​ føde (her lærer Paulus helt likt med Jesus i Matt. 24, 8) og de skal slett ikke slippe unna.

 

4: Men dere, brødre, er ikke i mørket (den forførelse som Antikrist skal komme med i​​ Israel i trengselstiden, J.fr. Åp. 13) så dagen skulle komme over dere som en tyv.​​ 

 

5: Dere​​ er alle lysets barn og dagens barn. Vi hører ikke natten eller mørket til.​​ 

 

6: La oss derfor​​ ikke sove som de andre, men la oss våke og være edrue.​​ 

 

7: De som sover, sover jo om​​ natten. Og de som drikker seg drukne, er drukne om natten.​​ 

 

8: Men vi som hører dagen​​ til, la oss være edrue. La oss stå iført troens og kjærlighetens brynje med håpet om frelse​​ som hjelm!​​ 

 

9: For Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre​​ Jesus Kristus.”

 

Legg merke til at alt dette er i forbindelse med ”Herrens dag” – et uttrykk som Paulus​​ brukte om den dag som de alle så frem til: Dagen da han kom fra himmelen og skulle​​ (Gresk,​​ parousia)​​ være tilstede her nede for de neste tusen årene.​​ 

 

Det er til dette håpet han​​ nevner (vers 8) at en har en frelse i vente. Guds Kongerike, og ikke himmelen. Når vi nå​​ vet at menigheten bare har himmelen som håp, og ikke det jordiske Kongeriket, - så vet vi​​ helt sikkert at​​ det bare læres om Kongeriket​​ her i første tessalonikerbrevet.​​ Paulus låner til og med Jesu egne ord fra hans jordiske tjeneste til Israel, slik jeg viser til​​ ovenfor. At​​ trengselstiden kalles veer​​ som hos en kvinne som skal føde med smerte.

 

2. TESSALONIKERBREV

 

Selv om Paulus hadde skrevet om emnet i det første brevet til dem, så åpner han det​​ annet brev med å peke på deres felles frelseshåp: Jesu gjenkomst fra himmelen for å​​ starte Tusenårsriket!

 

2. Tes. 1, 7-10:​​ 

 

”..men dere som lider trengsel skal han gi ro sammen med oss. Dette​​ skal skje når Herren Jesus åpenbarer seg fra himmelen med sin makts engler.​​ 

 

8: Han​​ kommer med flammende ild, og tar hevn over dem som ikke kjenner Gud og over dem​​ som ikke er lydige mot vår Herre Jesu Kristi evangelium.​​ 

 

9: Den straff de skal lide blir en​​ evig fortapelse bort fra Herrens åsyn og fra hans makts herlighet – 10: den dag han​​ kommer for å vise seg herlig i sine hellige og underfull i alle som tror. For dere trodde vårt​​ vitnesbyrd til dere.”

 

Paulus sier noen steder at de troende måtte regne med å gå inn i Guds rike gjennom​​ trengsler. Her er det Jesu synlige gjenkomst ned til jorden, der han skal dømme de​​ ugudelige til å være utenfor Kongeriket, der det skal være ”..gråt og tenners gnissel..”.

 

Ser vi på Åp. 14, 9-11, finner vi de jøder og proselytter som i den store trengselstiden er​​ av disse som Paulus skriver om i 2. Tes. 1, 7-10: De som ikke​​ tror Rikets evangelium,​​ som da forkynnes ved de 144000 evangelistene i Åp. 7 og 14, og derfor skal straffes for​​ sin ulydighet mot dette jødisk-messianske evangeliet som blir gjenopptatt etter at​​ menighetens tid er over (Matt. 24, 14). Røken av deres pine stiger opp i all evighet, sier​​ 1988 Norsk Bibel. Dette kan bety ”i alle påfølgende tidsaldre”, og ikke bare i den tiden​​ som gjelder Riket, tusen år. De valgte seg bort også fra evighetsfrelsen, siden de tok​​ Dyrets merke logo​​ i sin panne​​ eller på sin hånd. Det er tydelig at disse som tar Dyrets merke, slik vi leser i​​ Åp. 13, de går ikke bare tapt for Kongeriket, men antakelig fortapt i alle tidsaldre – inn i all​​ evighet.

 

Men frelseshåpet som beskrives her i åpningskapittelet i 2. Tessalonikerbrev, er helt klart​​ Guds jordiske Kongerike.

 

At det er Herrens dag (Jesu synlige komme til jorden) som er temaet, ser vi også i det​​ andre kapittelet, der Paulus skrev sin velkjente lære om Antikrists forførelse av jødene,​​ før Herrens dag kunne bli aktuelt. Men spesielt er vers 1 interessant, sett i forhold til​​ Matt. 24, 31.

 

2. Tes. 2, 1:

 

​​ ”Vi ber dere, brødre, når det gjelder vår​​ Herre Jesu Kristi komme (gresk:​​ Parousia) og vår samling hos ham:”

 

Matt. 24, 31: ”Han skal sende ut sine engler med veldig basunklang,​​ og de skal samle​​ hans utvalgte fra de fire vindretninger…”

 

Dette ser vi helt tydelig er den samme hendelsen – denne overnaturlige samling av alle​​ troende, ved englenes hjelp, idet Herren kommer ned på skyen for å ta de hellige med til​​ Israel og Jerusalem. Som tidligere forklart,​​ parousia​​ er det greske ord som betegner​​ Herrens komme: Det betyr å være tilstede der han kommer. Fysisk å være nærværende.​​ Men husk da, at dette scenariet bare ville være aktuelt DERSOM Jesus kom igjen i apostlenes levetid! ​​ Det var kun ‘ferskvare’, og ville aldri ha gyldighet som bibel-sannhet ​​ 2000 år inn i framtiden. ​​ OBS!!

 

Menighetens frelseshåp har aldri vært Kongeriket og Israel. Det er alltid himmelen der​​ oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd (Kol. 3, 1-4). Det er derfor helt sikkert at​​ det ikke er snakk om menigheten her i tessalonikerbrevene! Det er Guds Israel, og det​​ tales om dem BARE I DEN BETYDNING DET ENGANG HADDE I HISTORIEN, DA​​ ISRAEL ENNÅ IKKE VAR SATT TILSIDE. I vår tid, er alt som står i Apostelgjerningsbrevene

helt irrelevant i forhold til tanken om Jesu synlige komme. Det er på ingen måte

immanent, slik det var i aposteltiden.

At 2. Tes. 2 taler om ødeleggelsen av Antikrist og den falske profet, kommer frem i vers 8:

 

”Da skal den lovløse åpenbares (Antikrist), han som Herren Jesus skal ødelegge med sin​​ munns ånde, og tilintetgjøre når hans gjenkomst åpenbares i herlighet.”

 

Åp. 19, 20-21 ​​ om ødeleggelsen av Antikrist og Den falske Profet:

 

”Jeg så dyret (Antikrist) ble grepet, og sammen med det den falske profet, han som​​ hadde gjort tegn for dyrets øyne, og med disse tegn hadde forført dem som tok dyrets​​ merke og tilbad dets bilde.​​ Disse to ble kastet levende i ildsjøen som brenner med ild​​ og svovel.​​ 

 

21: De andre ble drept med​​ sverdet som gikk ut av hans munn​​ (Jesus) som​​ satt på hesten. Og alle fuglene ble mettet av deres kjøtt.”​​ 

 

Hele sammenhengen i 2. Tes. 2 er Jesu synlige komme idet han fører dom og​​ ødeleggelse over alle de ugudelige, og konsekvent kaster Antikrist og Den falske Profet i​​ den evige fortapelsen, som kalles ildsjøen i Åp. 19, 20.

 

I ethvert brev der en finner at Paulus skriver om​​ Jesu synlige komme, så avdekkes​​ dermed at det gjeldende brev ikke er til menigheten, for menigheten har intet å gjøre med​​ Jesu synlige komme. Herrens synlige komme er kun for det troende messianske Israel i​​ endetiden og deres proselytter, - for disse har en jordisk arv, Guds Kongerike.​​ Man kan ikke gjøre den fatale lære-feil å ‘lese inn’ 2. Tess. 1, 8 og 2. Tess. 2, 8 i verken Efeserbrevet eller Kolosserbrevet! Vi finner overhode intet i de to sistnevnte om at menigheten skal oppleve at Jesus kommer fra himmelen og tar hevn over ugudelige ​​ …..med flammende ild…​​ eller at noe sverd går ut av Jesu munn og​​ …dreper andre fiender utover Antikrist og Den falske Profet.​​ Jesu synlige komme til jord er IKKE nevnt og lært fram for menigheten i Efeserne og Kolosserne! ​​ Dette er et klart​​ ledende​​ signal til oss, menigheten, om at vi ikke har noen del i Jesu synlige gjenkomst til jord. Dette må vi nå se til å lære oss.

 

I 2. Tes. 2, 15 får vi ett av de mest misbrukte og forvrengte bibelvers i hele Det nye​​ Testamente.

 

Verset​​ misbrukes av sektledere og trossamfunn, for å binde samvittigheten hos​​ medlemmene til en ufri tro, der de ikke får lov til å vurdere om den til enhver tid pågående​​ undervisning fra talerstolen er bibelsk eller ikke. Verset lyder slik:

 

”Stå derfor støtt, brødre, og hold fast på den lære dere er blitt opplært i, enten ved tale

eller ved brev fra oss.”

 

Hvor sinnsykt galt dette verset blir brukt ute av sin sammenheng, viser seg når vi​​ sammenligner slik:

 

En mormoner-leder (”Jesu Kristi Kirke av De Siste Dagers Hellige”) leser opp verset, og​​ sier:​​ ”Ser du, - dette beviser at​​ du skal ikke forlate den lære du er blitt opplært i.”

 

Mormonerne er som kjent ikke​​ å betrakte som​​ kristne,​​ -​​ de har en overtroisk ”kristnet” okkult filosofi, der de​​ til og med lærer at Jesus og Lucifer var brødre i det himmelske.​​ Likeså er det også med Jehovas Vitner, og med Steinerskolene (antroposofene) – de kan ikke regnes inn blant kristne trossamfunn.

 

Dersom man praktiserer 2. Tes. 2, 15 i egenskap av forsvar for Mormons bok og deres​​ okkulte falsklære,​​ og andre kulters lære,​​ så kan det føre til fortapelse å følge det rådet! De forkynner ikke Kristus​​ som oppstått og som Guds Sønn og Frelser for mennesket.

 

Men en kan også si at det er tatt ut av sammenhengen overfor ethvert kirkesamfunn som​​ ikke lærer det Paulus lærte i sine​​ ALLER SISTE SKRIV, der det er snakk om den nye​​ nådefrelsen – slik den åpenbares i Efeserne​​ og Kolosserne.

 

Stopper vi med 2. Tessalonikerbrev, så blir det feil. Vi kan på ingen måte i dag føre den​​ læren han henviser til i 2. Tes. 2, 15 – for dette var​​ bare for Israel og proselyttene i den​​ tiden da ennå Israel var Guds prioriterte nasjon, og menighetens tid ikke ennå var blitt​​ åpenbart. Den ble åpenbart​​ cirka​​ ti år senere, i år 60-63​​ da Paulus var i Rom, Apg. 28, 28.​​ Mange bibel teologer holder for at Efeserne og Kolosserne ble skrevet av Paulus da han satt fengslet for annen gang, år 63-64. Jeg personlig holder med om dette syn.

 

Så ikke hør på slike avsporete pastorer, som misbruker 2. Tes. 2, 15 til å feste og binde​​ den troendes samvittighet til sin egen læreform, uten disse skriftmessige hensyn som jeg​​ her har bevist for leseren. Bli ikke menneskers slave, og la ingen legge ferdigtygde ord​​ og meninger i din munn og hjerte. Tenk selv. Studer Skriften selv.

 

Begge tessalonikerbrevene er fattige på direkte bud, lov og forskrifter som henviser​​ direkte til Moses og judaismen. Men selv om disse brevene mangler​​ mye av de​​ forskriftene en kan lese fra Romerne, Korinterne og Galaterne, er de allikevel av samme​​ slag: De er jødisk-messianske lærebrev for Israel i Den nye Pakt, og pekte hen mot deres​​ store frelseshåp: Guds jordiske Kongerike, med Jerusalem som sentrum. Det disse to​​ brevene mangler i forhold til vektlegging av forskrifter, det oppveies ved at de er meget​​ sterke i å peke frem til Herrens​​ parousia,​​ Jesus gjenkomst for å starte sitt tusenårige rike​​ i Israel.

 

Gracepano.com

You may also like...