APOSTLER OG PROFETER:
DE OMTALES IKKE LENGER, FRA OG MED
EFESERBREVET OG KOLOSSERNE.

You may also like...