FALSK PROFETI INNEN KRISTENHETEN:
Profetier oppfylles aldri,
for slikt opphørte med apostlenes bortgang.

You may also like...