FRELSENS STORHET:
Kristus har gitt den troende alt!

image_pdfimage_print

FRELSENS STORHET:

Kristus har gitt den troende alt!

JAN LILLEBY

 

Efeserbrevets kapittel 1 og 2 overøser oss

med frelsens storhet, vi overøses med

Guds ufattelige godhet mot oss i Jesus Kristus.

 

 

Ef. 1, 2-7, Norsk Bibels nett versjon -

 

« Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus.

4 For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn.​​ I kjærlighet

5 har han forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, etter sin frie viljes råd,

6 til pris for sin nådes herlighet, som han ga oss i Den Elskede.

7 I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom.» ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Min uthevelse.

 

 ​​​​ Midt i alt kjas og mas her i dette livet på jord, med både pluss og minus, med opp og med​​ ned, i solskinn så vel som i uvær…så blir vi kraftig gjort oppmerksom på hvilken storhet og godhet Gud viser oss​​ troende fordi vi tror på Jesus Kristus.​​ I KJÆRLIGHET har han forut bestemt oss til å få…..

Frelsen er allerede en faktisk virkelighet. Vi skal ikke ‘bli frelst’ – nei, Bibelens ord sier at vi troende ER frelst.

Som Paulus åpnet Efeserbrevet med,​​ i ham (Kristus) HAR VI forløsningen ved hans blod, SYNDENES FORLATELSE, etter hans nådes rikdom (v.7).

I denne nådefulle rikdommen har vi alt blitt velsignet med ALL ÅNDELIG VELSIGNELSE i himmelen i Kristus (v. 2).

Jo, det kommer en dag da selve sluttfrelsen åpenbares idet vi fysisk tas inn i himmelen, - men vi har, på grunn av Guds løfte i Kristus,​​ allerede fått denne frelsen. VI​​ ER ALLEREDE FRELST!

I Ef. 2, 8-9 gjentar Paulus dette viktige faktum, vi ER FRELST, og ikke bare det, han gjør det klart for oss at FRELSEN ER EN REN GAVE. Den kan ikke opptjenes gjennom egen innsats. Jeg siterer:

«8 For av nåde​​ er dere frelst,​​ ved tro.​​ Og dette er ikke av dere selv,​​ det er Guds gave.

9 Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg.»

Dette er antakelig det mest siterte bibelordet fra min side…jeg gjentar og gjentar dette i nesten alle mine artikler og bøker.

Legg merke til at​​ verken Efeserne eller Kolosserne er brev som er skrevet til verden der ute. De er ikke traktater som er ment å deles ut til folk på gaten.​​ Ikke i utgangspunktet.

Brevet er skrevet til oss​​ som tror på Kristus. Paulus begynte ikke sine berømte skriv med: ​​ «Ååå dere håpløse syndere og avskum, nå må dere omvende dere – for ellers vil Gud kaste dere rett ned i helvete.»

Ef. 1, 1-2 ​​ sier noe annet:​​ 

«1 Paulus, ved Guds vilje Jesu Kristi apostel -​​ til de​​ hellige​​ i Efesus, som tror på Kristus Jesus.

2 Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!» ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Min uthevelse.

 

Jeg sier ikke at vi skal la være og​​ eventuelt dele ut veiledende kristne traktater osv. til folk. Jeg bare påpeker at Efeserne/Kolosserne er Guds​​ åpenbaringsord​​ til oss, hans troende menighet.​​ Adressert til DE HELLIGE…altså oss som tror på Jesus Kristus.

Så kan da, om de vil, den utenforstående verden gjerne lese om og gjerne høre om Guds fabelaktige frelse gitt i Kristus til alle som tror.

Det står å lese i Efeserne og Kolosserne – og bibler fås kjøpt i alle bokhandler både i byen og på internett.

I disse to erke-skriv til menighetens husholdning ligger frelsen ved tro på Jesus tydelig og klart formulert slik at alle kan tro.

Gud ber oss ikke å​​ vite​​ før vi kan regne oss som frelst. Nei, han ber oss bare om​​ å tro. For av nåde er dere frelst, VED TRO.

Det er nok bare et faktum at av alle verdens milliarder (vi er vel cirka 8 milliarder pr. 2024….?), så er nok vi kristne å regne som én av flere grupper minoriteter hva tro og religion angår.

De såkalt ‘ikke-troende’ er i majoritet. Og dette er jo trist, for det er ingen tvil om at Gud ønsker at alle mennesker skulle ta til tro på Jesus Kristus og derved bli frelst i et evig liv hos Gud.

JAMMEN, VI VIL VITE!

 

 ​​ ​​​​ Et gjennomgående problem pga. syndefallet i Edens hage, er at mange ikke-troende mener at man er​​ nødt til å vite​​ før en kan ta det kristne frelsesbudskap alvorlig. De rett og slett (i deres uvisshet og ulærte tilstand) overser at Gud har bestemt at de som vil bli frelst, de må TA TIL TRO, og ikke kreve en full utredet vitenskapelig forklaring på dette med Gud og frelsen.

Da får vi bare enda ett problem: Dersom det hadde vært slik at et menneske skulle bli​​ forklart alle ting​​ vedrørende frelsens STORHET,​​ dette som i​​ grunn bare Gud og Kristus kjenner til, ja da​​ hadde disse aldri kunnet bli frelst! ​​ Årsaken: Det ville ta Gud evigheter å skulle forklare alle ting til den ikke-troende….selv etter tusener av år med utlegning om alle ting vedrørende Gud og hans frelse, ville han ikke blitt ferdig. For likesom Gud er i evighet (fra evighet​​ og​​ til evighet) så vil det ikke nå​​ fram til den ikke-troende i det hele tatt. Det er rett og slett helt umulig (i denne nåværende verden) å gi en fullverdig vitenskapelig forklaring om FRELSENS STORHET. Det er for stort til å kunne rommes i våre begrensete hjerner.

Gud har med vilje – en vilje som lyser av godhet og barmhjertighet – kokt det hele ned til bare å be oss om å ta til tro på hans enbårne Sønn, Jesus Kristus.

SKAPEREVANGELIET, DET SOM VI SER NÅ

 

Gud, sier Paulus, har allerede for lenge siden​​ avgitt nok kunnskap​​ og bevis for sin makt og frelse og skaperkraft,​​ idet selve skaperverket er å betrakte som en åpenbaring av Guds eksistens og makt.

Romerbrevet nevner disse ting; i Rom. 1, 19-23, Norsk Bibel:

«21 For det en kan vite om Gud, ligger åpent for dem, for Gud har åpenbart det for dem.

20 For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning.

21 For enda de kjente Gud, æret eller takket de ham ikke som Gud. I stedet ble de tomme i sine tanker, og deres uforstandige hjerter ble formørket.

22 Mens de ga seg ut for å være vise, ble de dårer.

23 Og de byttet bort den uforgjengelige Guds herlighet mot et bilde, en avbildning av et forgjengelig menneske og av fugler og firbente dyr og krypdyr.»  ​​ ​​ ​​​​ Min utheving.

 

Her sier Paulus, i sin forklaring om Guds handlinger og frelsende karakter, at DET EN KAN (FÅ LOV TIL) å vite om Gud allerede ligger åpent for dem, FOR GUD​​ HAR ÅPENBART DET​​ FOR DEM, (v.21).

Menneskeheten i eldre tider​​ (og dessverre er det slik i vår​​ tid også!)​​ BYTTET BORT DEN UFORGJENGELIGE GUDS HERLIGHET mot et bilde, ….altså en rekke avguder i billedform, etter modell av fugler og firbente dyr og krypdyr.

Gud kjennes av hans skaperverk, og dette er bevis nok for menneskeheten….vers 20: Det har vært kjent fra skapelsen av!

Jeg har en gammel venn fra barndommen av, og som overfor meg har uttrykt at han ikke tror på Kristus. Han er, lik meg selv, også en livslang amatør-musiker. I senere år har han holdt sammen med en musikk gruppe som opptrer dann og vann med visesang. Tydeligvis med Lillebjørn Nilsen​​ (Bjørn Falk Nilsen 1950-2024), Halvdan Sivertsen, Finn Kalvik og andre kjente artister som musikalske forbilder. De fleste av våre kjente visesangere innestår ikke for kristen tro, men​​ har sitt åndelige standpunkt hvilende i den humanetiske sfæren.​​ De ligger tett opptil ren ateisme, og noe av dette preger jo også deres tekster.

Men om min gamle venn (vi spilte i rockeband sammen da vi var tenåringer…for en 60 års tid siden!) hadde bare vært litt mer observant vedrørende skaperverket, ville han muligens ha tatt til troen. ​​ Det vil seg slik at han har et hus nær sjøen, ved en lokal småbåthavn. Området er preget av gress og siv og våtmark grunn, slik at det​​ hvert​​ eneste år tiltrekker seg den​​ beryktede kanadiske grågåsa.​​ Hver vår kommer det en anselig flokk og gjør seg reir like over veien der min venns hus befinner seg. Når han ser ut av stuevinduet så stirrer han dermed rett inn i en liten mikro-del av Guds skaperverk. En gjess-koloni har funnet veien til Norge og slått seg ned tett opptil hans eiendom!​​ Bare en lokal fylkesvei skiller imellom.​​ Den trekker helt fra Spania når den kommer om våren.

DEN KANADISKE GRÅGÅSA

Bare en mikro-del, eventuelt makro-del av skaperverket. Men den er et vitne om Gud, ja, den er med og åpenbarer Gud for verdens folk (Rom.1, 21).

I Norge er den egentlig ansett for en plage i forhold til bøndene med deres jorder. Gåsa legger jo fra seg en del skitt slik at det virker forstyrrende på vekstmulighetene for bøndene. De jager gåsa vekk så sant de kan.

Men kan noen VIS HUMANETIKER rasjonelt forklare oss hvordan denne plageånd​​ av en fugl kan finne​​ veien fra Spania og helt opp​​ til Ferder Kommune (Nøtterøy)?​​ Uten å kunne lese kart, uten å ha en båt eller annen teknisk hjelp og uten kompass???​​ Uten å ha gått på noen skole?​​ 

Gåsas hode, der hjernen befinner seg, er omtrent som en ping-pong bordtennis ball i størrelse. Og der har Gud Skaperen plassert inn en​​ funksjon som gjør at fuglen kan navigere seg​​ over​​ store avstander her i Skandinavia.​​ 

Kanadagåsen​​ (latin:​​ Branta canadensis)​​ ble satt ut her like over 1900, og er ansett å tilhøre den svenske bestanden siden 1929 av ornitologen​​ Bent Berg.​​ Berg tenkte på jaktpotensialet​​ og ikke akkurat på gåsas velferd!​​ Gåsa er den største av denne arten i hele Europa. Ingen sikker vitenskap kan helt forklare fuglers fenomenale navigerings-apparat…eller hjerne-instinkt. Ja, man ender oftest opp med og​​ bare koke det ned til at​​ den eller den arten har det og det​​ instinktet, som gjør at den innfinner seg der og der, hvert eneste år. Og​​ drar seg tilbake igjen hver høst før det blir vinter.​​ Gåsa flyr helt ned til Spania for å unnslippe vår nordiske harde vinterfrost. Var det​​ Bent Berg, den svenske ornitologen, som tok gåsa i lære og fortalte den hvordan finne veien ned til solrike Spania?

Ornitologien holder for at gåsa kan navigere etter sol, stjerner, jordmagnetisme og landskapsformasjoner som veivisere.​​ Fag-ornitologer lærer at I TILLEGG HAR GÅSA (samt andre arter)​​ ET INSTINKT​​ som sier​​ hvilken retning de skal fly; mot sør om høsten, og mot nord om våren. Hos gjess og traner er det slik at ungene følger foreldrene til det første høstkvarteret. De har ennå ikke​​ et​​ helt ferdig utviklet ‘navigasjonssystem’.​​ Hvem andre enn Gud Skaperen er det som har plassert dette ‘instinktet’ – opprinnelig i form av bare et gåseegg?

Om vi ga vitenskapen, med alle deres diverse eksperter, en million år, så ville de ennå ikke klare å finne ut av Guds store skaperverk. Vitenskap har ingen kraft i seg i forhold til Gud Skaperen.

Fredingen av Kanadagåsen opphørte i 2007, og den er​​ nesten​​ fritt vilt, men har restriksjoner vedrørende eggsankingen.

Jeg har per dato ingen beskjed fra min nevnte kamerat (vi bor bare tre kilometer fra hverandre) fra ungdomstiden, om at han eventuelt har kunnet forstå Guds eksistens og storhet ved å ta for seg sine ubudne naboer, kanadagjessene! Kanskje vil det lysne en dag fremover, men jeg vet ikke.

Kan det ha noe med menneskets stolthetsfølelse å gjøre? Man​​ vil rett og slett ikke tro, til tross for at klare beviser er fremlagt av Gud Skaperen!

Jeg fant et annet slags uttrykk for hvordan disse fuglene klarer å finne veien, og ikke minst tidspunktet for når de skal starte flygingen nord eller sydover:​​ 

Sitat fra en ornitolog – som svarer en skoleelev som skal til å skrive oppgave gjeldende fugletrekk:

«Fugletrekket er i stor grad nedlagt i deres gener. Dvs at de kan f.eks starte trekket i forhold til daglengde og temperatur i overvintringsområdene. De er mao kodet til å starte trekket ved et gitt tidspunkt.»

Ja, vitenskapen har ingen bedre svar når den ikke egentlig VET NØYAKTIG hva man har for seg. Da blir det kun​​ tale om ‘instinkt’, ‘kodet,’ og ‘nedlagt i deres gener’.

Hvem er det da som har kodet dem? Som har gitt dem et instinkt? Som har nedlagt det i ‘deres gener’?

Vi vet at han som fikk etablert kanadagåsen i Sverige, Bent Berg, ikke var den som utførte denne kodingen!

Skaper-evangeliet er det første evangelium som møter oss. Før vi har evne til å trekke egne konklusjoner – mens vi er i lavalder – begynner vi å betrakte dette skaper-evangelium. Vi blir grepet av beundring over alt dette som vi ser rundt oss og i verden.

Nå bør vi også bli grepet av​​ det evangelium​​ som konkret fører oss til frelsen, nemlig troen på Jesus Kristus, han som ga sitt liv på korset slik at Gud kunne stryke ut all synd for alle som vil tro.

Ef. 1, 7 gjentatt:

 «I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom.»

 

 

Gracepano.com

 

 

 

 

​​ 

 

 

​​ 

 

 

 

 

You may also like...