PAULUS’ NÅDEEVANGELIUM:
Ble forkynt i verden lenge
før dagens sekter oppstod!

image_pdfimage_print

PAULUS’ NÅDEEVANGELIUM:

BLE FORKYNT I VERDEN LENGE

FØR DAGENS SEKTER OPPSTOD!

 

JAN LILLEBY

 

 ​​​​ I​​ denne​​ artikkelen vil jeg vise hvordan mange troende i ren ubetenksomhet faller ut i en hjelpeløs forvirring.

Her om dagen fikk jeg besøk av to Jehovas Vitner på døren. To yngre hyggelige og smilende kvinner stod klar med sine velkjente trykksaker, og ville gjerne ha en samtale om det med troen på Gud.

Jeg svarte høflig at jeg allerede er en kristen/troende…i klassisk betydning, og at jeg kjente brukbart​​ godt til JVs virksomhet.

Jeg tok nok ledelse over samtalen der på dørterskelen, og fikk dratt det over på Paulus’ nådeevangelium slik vi finner det i Efeserne og Kolosserne.

Vitnene ville helst, slik jeg oppfattet det, ha diskusjonen over på​​ endetiden og den kommende dommen i verden, ---ja slik folk flest opplever deres intense forkynnelse av profetiske ting i Bibelen. Jeg påpekte så høflig jeg kunne det beryktede faktum omkring den skandaløse falsk-profetien JV forkynte verden i 1975, at verden ville komme under dommen og Harmageddon ville rasere over jorden.

Profetien viste seg å være en bløff, men millioner av JV-troende trodde på det. Men det nytter ikke å påpeke alle fiaskoene til JV med deres mange feilslåtte ‘profetier’ – de bortforklarer elegant dette med​​ sine​​ indoktrinerte bibel-tolkinger (feiltolkinger!) som​​ forklarer hvorfor de gitte profetier ikke ble oppfylt. Den gjengse kristenhet anser som kjent at JV organisasjonen er aldeles notorisk i sine feilaktige bibelutlegninger, og anser dem ikke en gang å være kristne hva gjelder selve troslæren.​​ (Se mine to bøker på nettsiden om JV).

Det endte med at jeg fikk gitt dem et ‘siste ord’​​ ved å påpeke Efeserne 2, 8-9​​ der Paulus forteller oss at det er​​ av NÅDE vi er frelst, ved TRO, det er ikke av oss selv, det er Guds gave, og ikke av gjerninger for at ingen skal rose seg selv.

Jeg vet ikke om de tok mitt bibelsitat inn.​​ Det kan nok betviles.

 

PAULUS FIKK ÅPENBART I ÅR 63-64 DETTE MED MENIGHETEN

 

Det er 2024 nå, så det er altså cirka 1960 år siden Paulus’ nådeevangelium med den frie nådefrelsen til alle mennesker ble åpenbart ham av Kristus.

Ef. 3, 1-9, ​​​​ Norsk Bibel,

​​ «1 Derfor bøyer jeg mine knær, jeg, Paulus, som er blitt Jesu Kristi fange for deres skyld, dere hedninger -

2 så sant dere har hørt om husholderoppdraget med Guds nåde, det som er gitt meg for dere.

3 Ved åpenbaring har han kunngjort for meg mysteriet*, slik jeg ovenfor har skrevet med få ord.

4 Når dere leser det, vil dere kjenne min innsikt i Kristus-mysteriet.

5 Det var ikke i tidligere tidsaldre gjort kjent for menneskenes barn slik som den nå er blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter ved Ånden:

6 At hedningene er medarvinger, de hører med til legemet, og de har del i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet.

7 For dette evangelium er jeg blitt tjener i kraft av den Guds nådes gave som er gitt meg ved virksomheten av hans kraft.

8 Til meg, den minste av alle de hellige, ble den nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom,

9 og å opplyse alle om hvordan husholdningen er med dette mysteriet*​​ som har vært skjult fra evige tider i Gud, han som skapte alt ved Jesus Kristus.»  ​​ ​​ ​​​​ Min utheving.

Dersom nå Paulus, idet han satt i fengsel i Roma år 63-67 slik de fleste teologer i verden forstår det, fikk nådeevangeliet åpenbart, noe som hadde vært en hemmelighet SKJULT I GUD fra før verden ble skapt, så har ikke dette noen ting og gjøre med det som ble talt og forkynt FØR denne åpenbaring kom.

De fire evangelier og Apostelgjerningene, samt alle skriv skrevet i samme tidsrom (28 – 63 e. Kr.) inneholder dermed ingen ting om det Paulus påpeker vedrørende ‘hemmeligheten’.​​ Det har å gjøre med profetenes løfte om et tusenårig kongerike i Israel med Messias som konge. Les Gabriels hilsningstale til Maria i Luk. 1, 32-33, der Jesus nevnes som konge:

« 32 Han skal være stor og kalles Den Høyestes Sønn. Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone,

33 og han skal være​​ konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme.» ​​ ​​ ​​​​ Min utheving.

 

Vi kan med andre ord IKKE hente troslære til menighetens tidshusholdning fra de nevnte skriftene. Vi finner ikke menigheten, av Paulus kalt for ‘ett nytt menneske’ i Ef. 2, 14-15, i noe nytestamentlig skriv før Efeserne og Kolosserne.

Millioner av kristne i forgående tider, fra da Paulus kunngjorde sitt nådeevangelium i år 63-64 og spredte dette ut i hele Lille-Asia (Tyrkia), og opp til denne dag i år 2024 – har blitt frelst ved å tro det Paulus sier om frelsen.​​ De ble frelst UTEN noen påvirkning av disse sektene i moderne tid, bl.a. JV som går på folks dører og vil pådytte folk deres​​ falske bibellære.

Nevnte JV-organisasjon, samt alle de jeg ikke har nevnt…f.eks. adventistene, pinsevennene, baptistene, mormonerne (Jesu Kristi Kirke av De Siste dagers Hellige), og andre sekter og trossamfunn, var IKKE-EKSISTERENDE i mange århundrer. Og i dette lange tidsrom har verden der ute klart seg fint uten alle disse forstyrrende sektene, som har dette til felles: De har forvrengt Bibelen og avsporet frelsesevangeliet kraftig, slik at det oppstod ren forvirring om dette.

Jehovas Vitner er bare én av mange forvirrede virksomheter i verden.

De har gitt seg av med og​​ stadig pumpe ut misforståtte domsprofetier, men du hører ikke et eneste ord om Paulus’ frelsesevangelium der vi frelses ved nåden i tro på Kristus slik jeg siterte fra Ef. 2, 8-9.

JV-sekten pumper ut feilslått bibelforkynnelse basert på endetids-profetier. Adventistene​​ holder fast på overholdelse av sabbaten (lørdag) som helligdag,​​ samt en rekke mosaiske matforskrifter mv. Baptistene er kjent for sin fokusering på dåp i vann, metodistene oppstod ved Wesley-brødrenes overdrevne ‘Hellighets-forkynnelse’ og Sinless Perfection…men har moderert dette synet;​​ og​​ ​​ den mest eventyrlige oppdiktede virksomheten til mormoner sekten, med deres løgn om en bok laget av gull (Moronis bok) og som Joseph Smith i sin tid påstod ble gitt ham ved engelen ‘Moroni’;​​ og​​ så har vi​​ scientologene – en virksomhet som tilsier den troende at han ved tankens/troens kraft kan påvirke sitt liv overnaturlig, for eksempel bli kvitt sykdom,​​ -​​ og jeg slutter ved å nevne de velkjente pinsevennene (som jeg selv kommer fra) og deres videreførte ekstrem-versjon gjennom Kenneth Hagin Sr. i Tulsa, den​​ såkalte​​ ‘Word of Faith’​​ bevegelsen. I Norge kalt trosbevegelsen.​​ De hviler sin tro for en stor del på dette med at Gud angivelig gjenreiste mirakel-gavene og tungetalen idet han sendte en ny pinse til Los Angeles i 1906, Azusa Street vekkelsen som den ble kalt. Etter at apostlene og miraklene hadde vært helt bort i omtrent 1840 år, regnet fra Paulus i Roma. Se Apg. 2 om pinsedag, og Apg. 28, 25-31 om Israels fall fra Gud som nasjon.

Alt dette sammensurium er blitt tillagt kristentroen/bibeltroen, i LANG ETTERTID AV PAULUS. Og en er nødt til å anse disse bevegelsene – siden de jo beviselig avviker fra Paulus – å være uvedkommende i forhold til den bibelske frelsestroen og nådeevangeliet.

Millioner av kristne opp gjennom tidene siden Paulus i Roma år 63-67, da hans ni medarbeidere spredte frelses-åpenbaringen ut i Lille-Asia, har som sagt blitt frelst UTEN at de nevnte senere bevegelsene var funnet opp. De har oppstått ved menneskers villfarelse og drømmer, og ikke ved noen gitt Gudsåpenbaring.​​ JV-sekten tror på​​ ramme alvor at de er den eneste sanne Gudsendte organisasjon i vår tid, og at alt annet er av Satan. Hvor vanvittig forvrengt går det an å bli?

Bare Paulus ble gitt åpenbaring av Gud hva gjelder vår frelse i tro på Jesus Kristus!​​ Og ingen av de nevnte sekter har noensinne blitt utvalgt og/eller sendt av Gud som hans spesielle organisasjon.

 

Det er nok til å drepe sektenes villfarelse i troen, bare å sitere noen få bibelvers fra Paulus:

Ef. 2, 8-9 er alt sitert….vi frelses ved Guds nåde i tro på Kristus og uten gjerninger, for det er Guds gave.

Ef. 2, 6-7 er klargjørende…for vi er ALLEREDE SATT MED KRISTUS I HIMMELEN:

 «6​​ Han reiste oss opp sammen med ham og​​ satte oss med ham​​ i himmelen, i Kristus Jesus,

7​​ for at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus.» ​​ ​​ ​​​​ Min uthevelse.

Nesten alle nevnte sekter har en hang til å påpeke en dommedag og ikke minst Jesu gjenkomst fra himmelen i den forbindelse, á la Åp. 19-20.

Men i nådeevangeliets to eneste skriv fra Paulus’ åpenbaring om frelsen vår, der finnes intet om dommedag og Jesu gjenkomst. Det er intet om overholdelse av sabbat og matforskrifter fra Mose lov, men Paulus viser i stedet til at det sistnevnte er AVSKAFFET og at ingen gis lov eller autoritet til å dømme noen som ikke vil holde slike forskrifter (Kol. 2, 13-17).

I stedet for en kommende dommedag og verdens undergang, så peker Paulus…helt notorisk for å ha himmelen der oppe i siktet…på Jesu fabelaktige seier over de onde makter. Vers 15 fra sitat ovenfor:

«Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset.»

Ikke ett ord om Jesu gjenkomst i flammende ild til dom over ugudelige i verden (2 Tes.1, 7-8). Slik gjenkomst-forkynnelse tilhørte tiden med Apostelgjerningene og deres forkynnelse av det tusenårige kongeriket for Israel. De ante ikke hva nådeevangeliet var, for dette ble bare åpenbart for Paulus i år 63-64 som jeg skrev ovenfor.

Apostlene forventet Jesu snare gjenkomst i deres egen livstid, så snart Israel hadde omvendt seg som en nasjon. ​​ Apg. 3, og Peters annen tale.

Heller ikke finner vi​​ mirakler, tungetale og helbredelser​​ frem lært av Paulus i sine to brev der nådeevangeliet er åpenbart. Det glimrer med sitt fravær! Allikevel: Pinsebevegelsen vil ikke slutte med å hevde sin tungetale-lære og helbredelse ved håndspålegging mv.

Er det ikke slående å oppdage at Paulus – han som var den eneste som Gud utvalgte til å tale til oss om nådefrelsen –​​ aldri​​ nevner noen ting av alt dette som de nevnte sekter og bevegelser i verden holder fram?

Når vi som troende slik Paulus fremstiller oss, allerede er satt i himmelen med Kristus…faktisk​​ skjult med Kristus i Gud (Kol. 3,1-4), hva er egentlig vitsen med å skulle tres​​ igjennom nåløyene til de forskjellige sektene?​​ Deres fantasifulle og gale bibelforkynnelse er bare rent menneskelig viss vass. Ren spekulasjon, som gjennom årene er gitt en​​ falsk status som ‘Bibellære’.

Vi blir som troende kristne i vår tid frelst av nåde, ved tro på Kristus, og er spart for alle de merkelige forskriftene som skal overholdes om man er medlem i et etablert trossamfunn.​​ Slike ting som vanndåp, nattverd, sabbat og matbud, syndsbekjennelse, tungetale og mirakler, ja alt det som ramses opp innen sektene.​​ Gud vil vi skal spares for slikt, for Mose lov ble avskaffet helt og er ugyldig.​​ Jesus lot Mose Lov korsfeste sammen med seg selv – den ble drept på korset da Jesus døde. Kol. 2, 14:

« Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset.»

Vi​​ blir frelst ved å​​ tro​​ Paulus’ nådeevangelium, det samme uforanderlige evangelium han og hans ni medarbeidere forkynte i Lille-Asia!

 

Gracepano.com

 

 

 

 

 

You may also like...