Tungetale, mirakler, helbredelser,

ble bare gitt til Israels troende, og

bare mens​​ nasjonen var underlagt

MOSE LOV OG BUD!

DEL I

 

JAN LILLEBY

 

 ​​​​ ​​ Ja, gratulerer kjære kristenheten der ute! ​​ Dere har virkelig klart å krølle det til og å sette tingene helt på hodet i forhold til​​ den frie nåden som kom med apostelen Paulus,​​ hedningenes apostel.

For rundt 200 år siden kom det daværende norske presteskap på folks dører, for å innkreve skatt…ut fra den​​ modell vi finner i Mose lov med bl.a. tienden. Det enfoldige og veldig ulærte kirkelige presteskapet demonstrerte virkelig for all verden hvordan man skal vrenge og vri på Bibelens ord, særlig slik at man kan slå kloa i folkets penger.​​ Et riktig fantastisk ‘nådeevangelium’ hva – komme på dørene for å slå kloa i folks hardt opptjente penger (i fattig-Norge) under trusler om fengsel og det som verre var dersom ikke penger ble betalt. Kan tenke meg at det satt en ‘viss person’ der nede i grill-kjelleren og gliste over folks dumskap og uvitenhet.​​ Men vi trenger ikke gå 200 år tilbake i tid, vi har vranglære nok i vår tid, så det holder!

Mose lov og bud ja.

Det sitter visst langt inne i folkesjelen dette.

Vi har sekter og kulter og trossamfunn som baserer nesten alt de sier og gjør på Mose lov og bud,​​ eventuelt deler av denne…​​ tilsatt litt nåde fra evangeliet.​​ Nå snakker jeg om tiden her og nå.

Da​​ Thomas Ball Barratt​​ (den norske pinsebevegelsens stifter) kom tilbake fra sin penge-innsamlings tur i USA, der han påstod å ha fått ‘tungetale gaven’ i et møte i New York 1906 – så ante han ingenting om hva Bibelen lærer i saken. Han trodde at dette var noe som menigheten i vår tid skulle gjenopplive i tråd med det vi kan lese i Apg. 2 og pinsedag i Jerusalem der tungetale falt på apostelforsamlingen. Han forstod ikke – og heller ikke i vår tid vil pinsevennene forstå dette – at slike åndelige Hellig Ånds gaver (tunger, profeti, tydning av tunger, helbredelser, kraftige gjerninger, kunnskaps tale, visdoms ord, spesiell tro over det vanlige, samt evne til å avsløre demon besettelse…de ni gavene nevnt i 1. Kor. 12-14)​​ var gaver KUN GITT TIL​​ ISRAELS TROENDE idet de ennå var underlagt Mose lov med dens bud og forordninger!

Tungetale​​ var en oppfyllelse av en advarsels-profeti gitt av Jesaja​​ cirka 730​​ - 740​​ år tidligere enn år 28 e. Kr. da Apg. 2 foregikk: Paulus lærer at tungetalen (og derfor alle de øvrige nådegavene/mirakel gavene) var å regne som TEGN FOR AT ISRAEL SKULLE FORSTÅ AT APOSTLENE VAR SENDT AV GUD.

«I loven er det skrevet: Ved folk med​​ andre tunger og fremmedes lepper​​ vil jeg tale til dette folk (Israel),​​ men ikke engang da skal de høre på meg, sier Herren. 22: Så er da tungene til et tegn, ikke for de​​ troende (jødene) men for de vantro​​ (jødene), profetien derimot er ikke for de vantro, men for de troende.»​​ (1. Kor. 14, 21-22).​​ Henvisning til Jes. 28, 11-12..men dette var opprinnelig nedfelt i Mose lov. Derfor skrev Paulus en slik henvisning.

Faktum er at ALLE nådegavene/mirakel gavene er regnet som TEGN FOR ISRAELS FOLK – Mark. 16,​​ 17-20 sier at tegnene skulle følge Herrens troende, apostlene og deres etterfølgere – og nevner ikke bare tungetalen, men lister opp:

Demon utdrivelse,​​ og​​ de skal holdes skadesløse om de drakk noe giftig og om de skulle komme bort i giftige slanger, de syke skulle bli mirakuløst helbredet ved deres håndspålegging.​​ Apostelgjerningene forteller om​​ hvordan​​ dette skjedde, og​​ hvor​​ dette skjedde. De 12 virket innen Israels landemerker, mens Paulus siden virket ute i keiserriket i Provinsene – og kalte seg hedningenes apostel.

Mark. 16, 20 oppsummerer dette:

«Men de gikk ut og forkynte overalt (i Israel, obs)- Og Herren virket med og stadfestet Ordet ved​​ de​​ (flertalls bøyning)​​ tegn​​ som fulgte med.»

De tolv apostlers tjeneste, ledet an ved Peter, Jakob og Johannes, var bare gitt for Israel. ​​ Peter i Kornelius’ hus, 8 år etter pinsedag i Apg. 2:

«Det ord som han sendte TIL ISRAELS BARN, da han ved evangeliet forkynte​​ fred ved Jesus Kristus – han er alles (Israels barns) Herre​​ – det kjenner dere, dette ordet som er gått ut over HELE JUDEA (ikke hele verden!). Det hadde sin begynnelse fra Galilea, etter den dåp som Johannes forkynte…» ​​ (Apg. 10, 36-37).

Alt sammen: Pinsedag, tungetalen og mirakelgavene (tegn), ja, endog stedet dette skjedde – Jerusalem – jødedommens sentrum med deres tempel og alt som var til under den gitte Mose lov. Alt sammen hadde den ene og samme referanse og ramme, nemlig «I LOVEN STÅR DET SKREVET» - slik Paulus henviser i 1. Kor. 14, 21-22 der han forteller om opprinnelsen til tungetalen i særdeleshet.

Dette var T.B. Barratt helt blind for…og hele pinsebevegelsen (som jeg selv en gang tilhørte) – han​​ trodde​​ som så mange andre, at det man leser om i Apostelgjerningene 2 og videre,​​ er det som vi i vår tid​​ kaller ‘Menigheten’.

Han kunne ikke ta mere feil!

Derfor er det at du finner ham klistret inn​​ i min plakat​​ ovenfor​​ sammen med en hel rekke utvalgte likesinnede, både norske og utenlandske. Jeg kaller oppstillingen min for ‘Pinse Galleriet’. ​​ De tok alle sammen fullstendig feil, og fremdeles gjør​​ de nålevende etterfølgerne det…slike som Åge Åleskjær, Jan Hanvold, Rune Edvardsen (Aril Edvardsens sønn og ‘arving’ til Sarons Dal dynastiet)…Svein Magne Pedersen i Vennesla,​​ og alle andre som sverger til pinse-karismatikken både i og utenfor Word Faith bevegelsen, trosbevegelsen. Og ennå valfarter flere norske pastorer og predikanter​​ årlig​​ til USA og til deres ‘Idoler’ – de kjente TV-evangelistene (Hinn, Copeland, Osteen, og en haug med andre falsklærere og bibel-vrengere).

De har aldri forstått at​​ alle ting​​ i Apostelgjerningnes tid, samt​​ all lære​​ fra brever skrevet i samme tidsrom (28 – 62 e. Kr.) har å gjøre med Israel og løftet om det​​ jordiske Kongeriket i Israel ved Jesu gjenkomst. Ikke med menigheten som ved Paulus er blitt lovt å arve himmelen der oppe med Kristus.​​ 

Bare Efeserbrevet og Kolosserbrevet er skrevet UTENFOR og i ettertid av aposteltiden der Mose lov var overordnet lære.​​ Kun de to nevnte brevene er troslære for menigheten i vår tid, gitt oss gjennom hedningenes apostel, Jesu Kristi FANGE for oss hedninger og som gir oss klar beskjed om at dermed er det åpnet EN NY TIDSHUSHOLDNING UTEN MOSE LOV!!! ​​ - (Ef. 3, 1-2) ​​ se særlig Ef. 2, 14-15 der Paulus HELT ANNULERER MOSE LOV – OG KASTER DEN I AVFALLSKURVEN!​​ 

 

PAULUS BLE SENDT MED DEN FRIE NÅDEN –​​ OG

DERFOR FORKLARER HAN AT MOSE LOV ER BLITT SØPLET!

 

I Apostelgjerningenes tid​​ (28 – 62 e. Kr.)​​ var ennå Israel og alle de messianske troende under apostlene, fremdeles underlagt Mose lov med dens bud og forordninger. Bare i denne tiden, da Mose lov gjaldt – samt at den nye pakt i Jesu blod for Israel (se Jer. 34, 31-34) – var fremsatt som en nåde som frikjente den troende jøde fra overtredelser gjort i forhold til Mose lov (Apg. 13, 39).

Den nye pakt var ALDRI tilbudt menigheten, for bare Israel var under loven.

Rom. 2, 14: ​​ «…hedningene – som IKKE har loven..».

Rom. 3, 31: «Opphever vi så loven ved troen? Langt derifra! Vi stadfester loven.» ​​ I engelske bibler står det treffende,​​ We establish and uphold the Law.

Romerbrevet ble skrevet av Paulus i Efesus i tiden før han reiste til Jerusalem for Pinsefesten – rundt 57 e. Kr. Ennå virket han for å tilby jødene i diasporaen det lovte kongeriket med Jesus som konge i Israel, i likhet med de tolv.

Heb. 9, 15 viser at vi hedninger ikke hadde loven, og dermed heller ikke kunne tilbys Den nye Pakt til Israel:

«Derfor er han (Jesus) mellommann for en ny pakt, for at de som er kalt (Israel), skal få den evige arv som var lovt, etter at det har funnet sted en død​​ til forløsning fra overtredelsene under​​ den første pakt (Mose Lov)».

Vi hedninger har aldri vært under​​ Mose lov, ergo forstår vi at det tales om Israel i Heb. 9, 15 – og at BARE ISRAEL ble tilbudt Den nye Pakt i Jesu blod – for det henvises jo til at den nye ordningen ved Jesu død, frigjorde Israels troende fra den gamle pakten, og de overtredelsene (syndene) som hadde blitt gjort mens de bare hadde den gamle pakt.​​ Dette var også grunnen til at Jesus sa at han var​​ bare utsendt til de fortapte får av Israels hus, Matt. 15, 24. ​​ For bare Israel skulle tilbys Den nye Pakt.

Vi hedninger er ikke med i dette bildet i det hele tatt. Pinsebevegelsens stifter, Barratt, og alle hans etterfølgende disipler har vært på ’sykkeltur’ i deres beklagelige læremørke…men blir herved opplyst nå, her, av undertegnede tidligere pinse-karismatiker, om at vi​​ ikke har vært under loven,​​ not ever!​​ – og dermed heller ikke har vært under den jødiske lovpålagte fest-dagen Pinse (som vist i Apg. 2) – eller pålagt noen annen forordning funnet i Mose Lov.​​ 

Og BARE de troende jøder og deres proselytter…i aposteltiden med dens overordnete lære fra Mose Lov, var slike​​ som kunne få seg gitt Hellig Åndens forskjellige nådegaver, blant annet tungetalen.

I Bibelen finner vi ingen som fikk nådegaver, inkludert tungetale, uten at de var troende​​ underlagt Mose lov samt nåden gitt i Den nye Pakt for Israel i Jesu blod.​​ Intet av dette var gitt til ‘hele verden’ – slik pinsevennene og karismatikerne så ivrige tror.​​ 

Hvorfor finnes ikke disse overnaturlige nådegavene mere? Tunger, profeti, helbredelser, mirakler, demon utdrivelser og mer…? ​​ Jo, fordi Mose Lov ble søplet av Gud selv, meddelt til oss (hele verden internasjonalt) ved hedningenes apostel Paulus.

Jeg har henvist til Ef. 2, 14-15​​ ovenfor, men la oss lese det:

«For han (Jesus) er vår fred, han som gjorde de to (jøde og hedning) til ett og brøt ned det gjerdet som skilte dem, fiendskapet, da han ved sitt kjød (legeme)​​ avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter (Mose Lov).​​ Dette gjorde han for i seg selv å skape de to til ETT NYTT MENNESKE, og slik stifte fred.»

I engelsk oversettelse står det oftest,​​ He abolished the Law with its commandments and ordinances,​​ - og dette verbet (abolished) betyr faktisk fjerne vekk, kaste, hive bort, avskaffe for godt,​​ i​​ betydningen fra gresk…å fjerne for at det​​ aldri mere​​ skal komme tilbake!​​ Igjen: Den ble søplet, kastet i avfallskvernen!

Strongs bibelkommentar for gresk​​ Ef. 2, 15​​ sier følgende: ​​​​ (Engelsk)

Katargesas sarki echthran nomon entolõn dogmasin ina autou ktise duo ena kainon anthrõpon poiõn eirenen=​​ By abolishing in His flesh the enmity the Law of commandments in ordinances, so that in Himself He might make the two into one new man, thus establishing peace.

Uttrykket Katargesas (å avskaffe, kaste, ugyldiggjøre) har nummer​​ 2673​​ i​​ Strongs ordliste.

Altså, for å​​ oppnå målet​​ med å​​ skape KRISTI LEGEME, MENIGHETEN, KALT FOR «ETT NYTT MENNESKE» måtte han​​ avskaffe Mose lov og bud (nomon entolon dogmasin), så han ved denne handling kunne (Ena Kainon Entropon) –​​ skape​​ fred mellom disse to motpoler/fiender i den tid da Mose lov ennå var ved makt.​​ De tre greske ordene her har Strongs nummer​​ 1520,​​ 2537​​ og​​ 444​​ i hans ordliste.​​ (Ena, Kainon, Entropon). Dette er ikke til å ta feil av!​​ 

Adventistene fulgte sin ‘profetinne’ Ellen G. White – men hun forstod intet av Bibelen hva gjelder menigheten og dens tilblivelse gjennom at Gud inngav Paulus en åpenbaring, slik han skrev i Ef. 3, 1-9 om​​ hemmeligheten.​​ Hun var helt villfaren og blandet vilt sammen Mose lov med nåde-evangeliet. Adventistene fastholder hennes vranglære den dag i dag, dessverre. Mye i likhet med at norske pinsevenner tviholder på Barratts ‘tungetale lære’ mv.​​ Likeså baptistene, som følger John Smyths og Roger Williams lære​​ syn om vanndåpen mv. ​​ Vanndåp (og all bibelsk dåp) hører inn under Mose Lov, akkurat som mirakler, tungetale, sabbat overholdelse og matbud gjorde det. Bare Israel hadde forpliktelser innfor slik lære. Det er helt sikkert, og det er historisk korrekt.

Med andre ord: Menigheten ble ikke til ved bruk av Mose Lov (slik eksempelvis adventistene​​ tror og​​ gjør) – nei, den ble dannet ved at GUD​​ Katargesas –​​ avskaffet,​​ Mose lov. ​​ Avskaffelsen av loven gjorde det derfor mulig å danne et nytt type ‘Frelses-legeme’ nemlig menigheten.​​ Paulus kaller oss derfor (samlet) for ‘Ett nytt menneske’.​​ 

Menigheten er dermed helt fri alt som har kopling til Mose Lov – for den lov ble​​ avskaffet​​ for at menigheten overhodet kunne bli til!

Derfor er det også umulig at menigheten, Ett nytt Menneske, skulle ha blitt ‘født’ på pinsedag i Apg. 2, da Hellig Ånden kom med tungetale over apostlene. Pinse var jo én av de festdager som var påbudt ved Mose Lov! Men vi finner jo at menigheten ble til ved at Kristus​​ avskaffet Mose Lov!​​ Han fikk loven kastet bort for alltid. Kan ikke enhver pinsevenn nå prøve å forstå den riktige betydningen av disse fakta??? Alle oppegående pinsepastorer og pinse evangelister, hvem de enn måtte være, må bare erkjenne den bibelske sannheten om at menigheten ble til​​ fordi Jesus Kristus fjernet Mose lov slik at ‘Ett nytt menneske’ kunne dannes​​ – altså oss, menigheten. Menigheten ble til ved at Mose Lov ble kastet, ugyldiggjort, avskaffet, søplet!

Det er derfor at heller ikke vanndåp, ei heller Åndsdåp, hører inn under menighetens ordninger. Dette hørte bare til den tid da Israel hadde Mose Lov å holde seg til.

Mose lov ble kastet bort FOR GODT – den skal aldri mer bli gjort gyldig.

 

VED JESU GJENKOMST SKAL DET ETABLERES EN NY LOV,

OG IKKE GJENÅPNE BRUKEN AV MOSE LOV

 

Dette bevises/bekreftes​​ godt i Jes. 2, 1-5 som forutsier at ved det kommende tusenårsriket i Israel med Jesus som konge, skal Herren selv utstede EN NY LOValtså ikke Mose lov pånytt.​​ I engelske bibler står det..vers 3,​​ for out of Zion shall​​ go​​ forth the law and instruction, and the word of the Lord from Jerusalem.​​ Det blir Jesu ord og lære, Kristi nye lov som skal være Israels lovverk​​ i​​ tusenårsriket.​​ Da skal Jesus være både Konge, Lov stifter og Guds Høyesteretts-dommer i én og samme person! Det blir teokrati, altså Gudsstyrt.

Dette​​ med Moselovens avskaffelse​​ er en kjernesannhet, og dette var tidenes​​ åndelige bombe i den apostoliske historien.​​ Det var ganske enkelt helt uhørt.​​ 

Her hadde de tolv apostlene til Israel – levd og forkynt​​ underlagt Mose Lov​​ med alle dens bud, og det samme gjorde Paulus i tidsrommet før Israels fall (Apg. 28, 25-27) i år 60 e. Kr.​​ Det siste Paulus gjorde, i år 58 da han var i Jerusalem, var å påta seg det jødiske​​ nasireer​​ renselses-ritualet,​​ med raking av håret og frembæring av offer i tempelet, for å​​ vise de falske anklagerne der​​ at​​ han​​ vitterlig​​ etterfulgte lovens ordninger!​​ (Apg. 21,26-27).​​ Men etter Israels katastrofale fall fra Gud som hans nasjon på jord, åpenbarte Jesus for Paulus en hemmelighet, at alle folk i hele verden (ikke lenger bare jøder og Israel) kunne nå bli frelst ved tro.​​ Ef. 3, 1-9. En helt ny tidshusholdning ble etablert, og den er vi fremdeles inne i.

Dessverre – dette med avskaffelsen av Mose lov er gått adventistene i verden hus forbi!​​ 

Vet de da ikke at om de skal holde Mose Lov, så må de være enten en jøde/israelitt – og da bare mens Israel ennå ikke var frafalt Gud som nasjon. Eller de måtte være proselytt under Israels ordninger for dette i gammel tid.​​ 

I vår tid er alt dette​​ umuliggjort​​ ved at Mose lov ble kastet​​ og avskaffet for alltid i år 63 e. Kr. da​​ Paulus skrev Efeserbrevet. Tviler du som en troende kristen på at Paulus hadde fått myndighet fra Gud til å gjøre dette? Ja, da kan jeg bare synes synd på deg. Du ligger i en​​ beklagelig misforståelse av dimensjoner​​ dersom du tror at Mose lov eller deler av den skal overholdes av en kristen som allerede er gitt fri adgang i det himmelske ved nådeevangeliet!

En gang ble jeg kontaktet av en norsk troende – antakelig​​ en yngre​​ adventist. Han var helt fortvilet, og spurte meg til råds om han var nødt til å følge visse regler på lørdagen (sabbat i adventistenes lære) – for da var det ikke lovlig å arbeide, og ikke å kjøre bil..utover visse kilometer (sa han) og jeg vet ikke hva.​​ Jeg svarte ham tilbake i emailen at alt dette med Mose lov var kastet da Paulus kom til oss hedninger med den frie nåden! Siden har jeg ikke hørt fra ham.

Med Israels fall i Apg. 28, 25-28 så falt jo de ‘klienter’ til hvilke loven var skrevet og tiltenkt, Israel, og dermed fant Gud at han ville​​ kaste hele loven. Den hadde ingen tilhørere mer, og ikke noe folk eller nasjon til å overholde den.

I år 70 e. Kr. lot Gud konsekvent hele templet brennes og rives ned sten for sten. Lovens høyborg ble utradert, og enda til tross for dette, så finnes det uvitende hedninger i den norske kristenhet som ikke forstår at Mose Lov også er ‘revet’. Hadde templet stått ville loven kanskje kunne hevdes, ikke vet jeg. Men uten templet så er Mose Lov bare en gammel relikvie, en bok man kan anse og være museums gjenstand. Den er helt ute av kraft.​​ Vi har den i norske bibler og kan lese der hva Gud forela Israel til overholdelse. Paulus kalte loven for ‘Dødens tjeneste’ – vær da oppmerksom på det. Dersom man ikke overholdt sabbaten så skulle en slik jøde late livet. Det er bare å lese. Paulus gjorde også for sikkerhets skyld klart for de troende at dermed var også høytidsfeiringene over, nymåne tidene var over, og alle mat forordninger var over, Kol. 2, 16-17 er klar:

«La derfor ingen dømme dere for mat eller drikke eller med hensyn til høytider eller nymånedager eller sabbat!​​ Dette er bare en skygge av det som skulle komme, men selve legemet hører Kristus til.»

I stedet kom så​​ ‘hemmeligheten’​​ vi finner i Ef. 3, 1-9 – dette at ved tro alene uten gjerninger (uten Lov gjerninger!) – kunne nå alle mennesker uansett etnisk tilhørighet osv. bli frelst. Ikke i form av at Gud dannet en ny nasjon for seg, nei, nå blir alle frelst og tatt inn i den over-høye himmel der Kristus er ved Faderens høyre hånd.​​ Ved tro.​​ Vi skal ikke inn i noe kongerike her på jord, vi skal alle til himmelen. Vi vil få oppleve at det kommer en ‘Forløsningens dag’ – Ef. 4, 30.

I menighetsbrevene finner vi intet om gitte nådegaver/mirakler/tungetale/profeti​​ i operasjon​​ og annet fra den tidlige aposteltiden da Israel ennå fantes som Guds nasjon på jord. Det er blåst helt bort!​​ 

 

Heller ikke finnes vanndåp, nattverd, synds-bekjennelse, demon utdrivelse – ei heller nevnes Jesu synlige gjenkomst eller kongeriket i Israel som håp.​​ ​​ 

Nådeevangeliet med den frie frelsen i tro er en gave, og det​​ store mirakelet​​ ved dette, er at vi skal tas inn i det himmelske. Dette er vårt​​ tegn,​​ dersom noen fremdeles krever tegn og mirakler i tro. Vi har en over-høy frelse uten at vi må prestere noe for å oppnå favør hos Gud først.​​ 

Adventistene slipper å streve med sabbat overholdelse og matbud, baptistene slipper å drive vanndåp, pinsevennene slipper å streve med tunger, helbredelser​​ og annet slikt.​​ Jesus har​​ påtatt seg alle våre feil, synder og mangler, for alltid. Vi er fri. Men vi bør følge Paulus sine formaninger i Ef. 5, 5 om et rettskaffent liv, selvsagt.

Vær også oppmerksom på et uimotsigelig bibel-historisk faktum: Paulus hadde allerede spredt ut sitt nye frie nådeevangelium omkring år 63-67 hovedsakelig administrert fra sin celle i Romas fengsel,​​ Carcere Mamertino. Han fikk sine medarbeidere (9 i tallet) til å lære fram det Gud hadde vist ham. Så det nye frie evangeliet var alt rotfestet i store deler av Asia i områdene ved Efesus, Hierapolis, Colossæ, Sardes,​​ Laodikea, Filadelfia og andre tettsteder. Altså 18-20 år FØR noen i det hele tatt kunne kjøpe Matteus evangeliet, som ikke kom før i 80-85 e. Kr. Og Johannes evangeliet enda senere. Paulus drev ikke og leste opp for sine tilhørere Markus 16 om tegn og under, eller Matt. 28 ​​ ‘gå ut i all verden’, - og Paulus’ evangelium var basert helt og holdent på en åpenbaring som intet hadde å gjøre med tiden fra de tolv apostlers virke i Israel. Ei heller lærte han fram noe fra sin tidligere tjeneste, der tegn og under ofte var inne i bildet. Nå gjaldt bare​​ hemmeligheten,​​ det som Gud hadde holdt skjult i evigheten, men nå åpenbart til Paulus for kunngjøring i hedningverdenen.

Kristenheten har dessverre gjort alle tiders gigant-tabbe i alle år: De har brukt de fire evangeliers historie-fortellinger som om dette skulle være​​ troslære​​ til menigheten. Fullstendig og avsindig galt – særlig når vi nå har Paulus’ frie nådeevangelium gitt oss i Efeserbrevet og Kolosserbrevet. De to eneste bibelskriv der Mose Lov er fullstendig borte. Også Filemon brevet er fri for Mose Lov, men gir ingen troslære.

Vi finner Paulus’ fantastiske erklæring om vår frelse ved tro alene:

«For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger (lovens ordninger), for at ikke noen skal rose seg.»

Kan det sies klarere?

Eller vil du fremdeles slave under disse vranglærerne som vi kan innlemme i ‘Pinse Galleriet’ ?​​ Eller du vil kanskje prøve å overholde en ‘Mose Lov’ som ble kastet vekk av Gud i år 63, ved Paulus sin apostoliske tjeneste?​​ 

De forstår ikke at man måtte være i en pakt med Gud (Mose Lov samt Den nye Pakt) for og​​ i det hele tatt bli gitt tungetale og nådegaver. Dette er hevet over enhver tvil.

 

www.gracepano.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RETT INNDELING AV

BIBELEN

DEL II

 

JAN LILLEBY

 

 ​​​​ I​​ første del i denne artikkel-serien, tok vi for oss den helt grunnleggende ABC-reglen…om hvordan det faktisk har seg at Israel og ‘Menigheten’ ikke er ett og det samme.

De to har forskjellige frelseshåp:​​ 

Israel ble tilbudt et nytt storslått Guds Kongerike på jord, med Jesus Kristus som deres Messias Konge. Se Gabriels hilsningsord til Maria i Lukas 1, 28-33….Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, v. 33.​​ Jakobs hus, det er Israel.

Men ‘Menigheten’ – av Paulus kalt både for ‘ett nytt menneske’ i Ef. 2, 14-15, og for ‘Kristi legeme’ – er gitt et frelseshåp i den​​ overhøye himmel, på gresk​​ Epiuranos –​​ som betyr himmelen over himlene, underforstått – der hvor nå Kristus sitter ved Faderens høyre hånd. Denne himmel er det at Paulus formaner alle troende kristne til å feste sitt åndelige blikk, som skrevet i Kol. 3, 1-4:

 Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe,​​ der Kristus sitter ved Guds høyre hånd.

2 La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden.

3 Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud.

4 Når Kristus, vårt liv, åpenbares,​​ da skal også dere åpenbares med ham i herlighet.

(Fremhevet skrift er gjort av undertegnede)

Det finnes ingen tvil om at vårt håp i frelsen er fokusert på dette som Paulus har lært fram: Vi skal opp i det himmelske der Kristus sitter ved sin Fars høyre hånd.​​ Ef. 4, 30 peker profetisk fram til den dagen da Gud griper inn og tar menigheten hjem i det himmelske:

«Og gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, han som dere har fått som segl til​​ forløsningens dag.»

Forløsningens dag​​ er​​ ikke​​ når en kristen dør, men når Gud henter menigheten opp til seg i det himmelske, overnaturlig og i ett eneste øyeblikk uten forvarsel. Det blir en festdag uten like for oss som er i troen på Jesus Kristus! De som har gått i døden fra og med Jesu oppstandelse i år 28 og til og med denne siste dag på jord, de skal bli oppvakt fra de døde i det​​ himmelske, og ikke tas opp fra graver her på jord.

BEGREPET OM EN OVERHØY HIMMEL FINNES

BARE HOS PAULUS I EFESERNE OG​​ KOLOSSERNE

 

Ingen av de fire evangelier, og intet i Apostelgjerningene samt brev skrevet i den tiden (28-62 e. Kr.) har noe nedskrevet om en​​ epiuranos himmel, en overhøy himmel (amerikanerne har begynt å kalle det for The Super Heaven).

I Jesu tale til folket i de fire evangelier, når han talte om Guds rike, Himlenes rike, og liknende betegnelser, så pekte han mot det profeterte israelittiske kongeriket, der ‘Davids sønn’ Messias, skal sitte og styre Israel ut fra Davids trone på Sion, altså tempel-høyden i Jerusalem!​​ Fader-Vår peker til dette:​​ «Komme ditt rike, som i himmelen​​ så og på jorden» -​​ (Matt. 6, 9-13).

Dette er ett av de bibel-begrepene som både kristenheten og jødedommen er helt samstemt i! ​​ Krangelen​​ er som vi vet, om​​ hvorvidt​​ det er Jesus som er deres Messias, eller om det skulle være en annen mann. De fleste av dagens jøder tror dessverre at det er en annen mann enn Jesus. For oss kristne så vet vi at denne ukjente mann, det blir Antikrist – som Bibelen har forutsagt. En​​ person som vil prøve og​​ til​​ stjele seg den posisjon som bare er forbeholdt Jesus Kristus innfor Gud Faderen.​​ Se Åp. 13 mv. – se også Joh. 5, 43…Jesus profeterte at​​ en annen skulle komme til jødene, i sitt eget navn.

Det er ren​​ uvitenhet og kristent amatørskap​​ å gi seg til å lese Ny testamentet over ett, som om alt er ett og det samme hva gjelder himmel-begreper og evighets begreper. I virkeligheten er det to forskjellige himmel-begrep slik jeg har vist til; og ikke bare det: Det er også to forskjellige evighets-begreper, som vi skal se på.

DE TO EVIGHETS BEGREPENE AION TID

OG ENDELØS TID

 

Det tidsbegrepet som i gresk betegnes med​​ Aionios​​ – og i hebraisk ​​ Olam,​​ har aldri blitt brukt i Bibelen som en tid som løper uten ende, altså ‘endeløs tid’. Det betegner i stedet en​​ begrenset bestemt tidsperiode, eller tidshusholdning.

Jeg nevnte Gabriels hilsen til Maria i Lukas 1…han (Jesus) skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme…er på gresk (Lukas er skrevet på gresk)​​ Aionios tid.​​ Hadde Gabriels besøk vært beskrevet i Matteus evangelium, ville det stått …Olam tid…for Matteus var skrevet på hebraisk (den mellom-arameiske varianten, som var et handelsspråk på den tiden). I bibel leksika blir​​ Olam​​ oversatt med ‘verdenstid’ – som jo da betegner ganske klart at det er en tid som bare måles her nede på jord, og ikke er i betydning av ‘endeløs tid’.

Daniel 2, 44 taler om dette jordiske kongeriket som skal styres av Messias:

«Og i disse kongenes dager vil himmelens Gud opprette et rike som i all evighet ikke skal ødelegges. Dette riket skal ikke bli overgitt til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det stå fast i evighet.»

Dette riket i Israel, blir i kristenheten oftest kalt bare for ‘Tusenårsriket’ (j.fr. Åp. 20, 4).

Dette riket er ikke oppe i himmelen, det er i Israels land når det en dag blir realitet ved Jesu gjenkomst (Åp. 19-20).

Evighets-begrepet i Dan. 2, 44 er det samme som i Lukas 1, nemlig​​ Aionios tid –altså en begrenset tidshusholdning, husholdningen med det tusenårige kongeriket i Israel der Jesus sitter som konge på Sion.

I alle taler som Jesus holdt, talte han kun om denne tiden med kongeriket når han talte om ‘evig liv’ – ‘evig frelse’ – osv. – nemlig​​ Aionios tid.

Du kan slå opp dette greske ordet i både Strongs leksikon og i Rotherhams, og i NASB-leksikonet og andre gode bibelleksika. De sier ett og det samme.

Aionios i Strongs, har liste-nummer ​​ G165​​ om du ønsker en konkret henvisning.​​ αἰών ​​​​ slik det skrives på gresk/bibelsk.​​ I vanlig standard engelsk blir ordet oversatt til ‘eons’. Tidsalder/tidshusholdning/epoker.

ENDELØS TID: ​​ Overraskende nok så finnes ikke dette begrepet i noe enkelt-ord i hele Bibelen.

Endeløs tid, eller ‘I all evighet’ framkommer bare der Paulus beskriver menighetens himmelfrelse.

Dette evighets-begrepet er gjort til ett i det greske​​ Epiuranos –​​ himmelen over himlene, slik jeg alt har nevnt ovenfor.

Paulus må peke hen til Kristi posisjon hos Faderen i det høye, der han sitter ved hans høyre hånd i evig herlighet, makt og ære.​​ 

Ef. 1 og 2 kapitler er kanskje de skriftsteder som best beskriver dette med et ‘evig endeløst liv’ – altså ved å peke på Jesu høyhet hos Faderen. ​​ Et eksempel:

Ef. 1,​​ 20-23 – en overveldende herlighets beskrivelse av Kristus og menigheten,

«Det var denne​​ (overveldende makt)​​ han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen,

21 over all makt og myndighet, over alt velde og herredømme og over hvert navn som nevnes,​​ ikke bare i denne verden,​​ men også i den kommende.

22 Alt la han under hans føtter, og ga ham som hode over alle ting til menigheten,

23 som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle.»

(Fremhevelse av skrift gjort av undertegnede).

Uttrykket,​​ …men også i den kommende….er Paulus sin på​​ peking​​ av tidsfaktoren om endeløs evighet. Evigheten vil også være ‘inndelt’ i tider og epoker, - det er evighetens eget vesen …selv når det er overjordiske ting som omtales i Bibelen. Men det er helt sikkert da, at det ikke tales om noe her nede på jorden. Menigheten er og forblir helt himmelsk, både i kall og i liv.

Ef. 1, 3-6 sier egentlig alt:

«Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har​​ velsignet oss med all åndelig velsignelse i​​ himmelen i Kristus.

4 For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. I kjærlighet

5 har han forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, etter sin frie viljes råd,

6 til pris for sin nådes herlighet, som han ga oss i Den Elskede.»

Der oppe i himmelen, hos Kristus og Faderen, finnes det bare ett eneste tidsbegrep: Uendelig tid – både​​ fra​​ evighet og​​ til​​ evighet. Denne tiden begynte ikke ved noe punkt, nei den har alltid vært, for Gud har alltid vært til. Gud er uten begynnelse og uten ende! Ikke noe rart i at han presenterte seg for Moses i den brennende tornebusken, og ba Moses si til Farao, at​​ Jeg Er​​ har sendt ham.​​ Dette uttrykket – Jeg Er, er fra Jahve eller Jehova som det er blitt til over tidene.

Når da menighetens troende en dag der fremme befinner seg oppe i Guds og Kristi himmel,​​ epiuranos himmel,​​ ​​ så er dette ensbetydende med​​ den endeløse uopphørlige alltid eksisterende himmel, i evigheters evighet.

Riktig inndeling av Bibelen må ha første-prioritet hos oss som troende frelste kristne. Vi må se til å holde Guds Ord, Bibelen, som rettesnoren vår, og ikke hva vi føler, eller liker, eller har blitt tvangsoppdratt til. Din lojalitet skal være til Gud og Kristus, og aldri til mennesker først og fremst. Aldri til noen bestemt bevegelse eller menighets type – alltid må det være Guds Ord først, og deretter våre menneskelige meninger…men som skal følge etter Guds Ords anmodninger.

 

Gracepano.com

 

 

 

 
RETT INNDELING AV

BIBELEN

DEL I

JAN LILLEBY

 

 ​​​​ Det ble Dr. Ethelberth William Bullinger, prest i Den anglikanske Kirke fra siste halvdel av 1800-tallet,​​ under Erkebiskopen av Canterbury, England, som kom frem i offentligheten først med dette bibelske tolkings-prinsippet for hvordan man kan forstå Bibelen riktig.​​ Han døde i 1913.

C:\Users\megselv\Pictures\herzl Jew.jpg

Han var venn med blant andre​​ journalisten Theodor Herzel,​​ (Bildet)​​ den østerrikske jøden som ble en initiativtaker til å få opprettet en egen jødisk stat i Palestina.

Gjennom dette bekjentskapet begynte​​ Dr.​​ Bullinger å forstå dette med forskjellen mellom Israel og jødene sammenliknet med kristenheten. Det var et tydelig skille på disse. ​​ Hvorfor?

 

Og dermed begynte han å studere Guds Ord og Det nye Testamente særlig, for å rede ut dette.​​ Bullinger var også kyndig i gresk språk.

Gud handlet med Israel på én måte, mens med den kristne troende menighet​​ handlet han annerledes.

Bullinger fant frem til en riktig tolkings-modell for hvordan forstå Bibelen rett. Hvilke ord​​ og løfter​​ var skrevet til Israel som nasjon, og hvilke ord​​ og løfter​​ var skrevet til den kristne menighet? ​​ Hvor gikk skillet mellom disse to i historien?

Hans etterfølgere gjennom årene var Charles Welch, Stuart Allen, Oscar Baker, og i senere tid Brian Sherring, med fler. Men Bullingers bibel-tolkings modell er nå spredt i hele verden ikke minst takket være internett. En rekke websteder underviser i denne tolkings-rammen for rett forståelse av Skriften.

2.TIM. 2,15​​ OM Å INNDELE GUDS ORD RIKTIG

 

«Legg vinn på å kunne fremstille deg for Gud som en som holder prøve, en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, en som deler sannhetens ord rett.»

I gresk grunntekst står det ​​ en som​​ kutter opp, deler opp, sannhetens ord rett, slik Strongs greske leksikon viser: (Nr. 3718 i Strongs) -

ὀρθοτομοῦντα​​ 

 

3718:​​ to cut​​ ​​ -

from​​ orthos​​ and temnó (to cut)

På norsk: Å dele, å kutte opp.​​ Som for å​​ systematisere og plassere​​ det man har delt opp i riktig orden og sammenheng.​​ Jeg benyttet et bilde av en som kutter opp frukt…som du ser av overskrift illustrasjonen.

Dette​​ oppdelings-prinsippet er ikke bare for Det nye Testamente, det gjelder i alle tidshusholdninger så sant at det er utgått skriftlige ord fra Gud.

Dette igjen betyr selvsagt at man må sørge for å​​ finne ut en rekke fakta​​ i det ord som Gud til enhver tid har talt, og fått skrevet ned.

Til hvem er det sagt? ​​ Når er det sagt? Hvorfor er det sagt?​​ Gjelder det for en bestemt person, eller en bestemt gruppe mennesker?

Det var vel teologen Myles Coverdale (levde samtidig med Luther) som en gang uttalte følgende sannhet i denne saken:

"It shall greatly help to understand scripture if thou mark, not only what is spoken or written, but of whom, to whom, with what words, at what time, where, to what intent, and with what circumstances, considering what goes before and what follows."

På norsk:​​ Det vil være til stor hjelp​​ i​​ å forstå Skriften, om du merker deg ikke bare hva som er talt eller skrevet, men om hvilke, til hvem, med hvilke ord, til hvilken tid, hvor, for hvilken hensikt, og under hvilke omstendigheter, og tatt under hensyn om hva som kommer foran og hva som følger etter dette.

Dette prinsippet synes også å være en ledetråd i Bullingers arbeide med å få fram en riktig tolking av Bibelens ord.

FØR OG ETTER APOSTELGJERNINGNE

 

Bullingers hoved-oppdagelse var som mange vet, dette at før Apg. 28 (år 60 e. Kr.) så handlet Herren bare med Israel og dets proselytter. Det vi i dag regner som ‘menigheten’ fantes ikke.​​ Mose lov var deres livsstil og overordnete mal for livet i troen på Gud Jehova, det som i jødedommen er kalt for Tora, de fem Mose skriftene. Hele tiden med Apostelgjerningene hadde Mose lov som grunnlære, det finnes ingen tvil om det. Rom. 3, 31:​​ 

 «Opphever vi så loven ved troen? Langt derifra! Vi stadfester loven.»​​ ​​ Skrevet i Efesus i 57 e. Kr.

Paulus ankommer Jerusalem i år 58 til pinsedags feiringen, og møter Jakob og lederne, ​​ Apg. 21, 17-20 ​​ - se særlig vers 20:

«Da vi kom til Jerusalem, tok brødrene imot oss med glede.

18 Neste dag gikk Paulus med oss til Jakob, og alle de eldste kom dit.

19 Da han hadde hilst på dem, fortalte han hva Gud hadde gjort blant hedningene ved hans tjeneste, det ene etter det andre.

20 Da de hørte det, priste de Gud. Så sa de til ham: Du ser, bror, at mange tusen blant jødene er kommet til troen,​​ og alle er de nidkjære for loven.»

Men etter at Apg. 28 lukkes, og forfatteren Lukas ikke lenger skrev hva Gud gjorde for og med Israel, så finner man i den historiske tidslinjen at det er Efeserbrevet, Kolosserbrevet og Filemon brevet som​​ ble skrevet. Dette skjedde da Paulus satt i fengsel i Roma år 63-67 – og brevene er skrevet ikke som historie, men som troslære til menigheten (ikke Filemon, som er uten troslære).

Vil man ha mere detaljert historikk om Israel i romertiden, da er vi henvist til den jødiske forfatteren​​ Flavius Josefus, - som opprinnelig het Josef ben Matthias.​​ Hans bokverk​​ ‘Jødenes Krig’​​ et ett av hans kjente historikker, og viser hvordan Israel ble ødelagt i krigen 66-70 e. Kr.​​ En nøye detaljert beskrivelse både av selve krigen og ikke minst den innfløkte opptakten til denne, med sine tusenvis av intrikate opplysninger om hvem, hva, hvor og hvorfor. Anstrengende og dyster lesing, men veldig interessant.

Men Bibelen selv gir oss ingen opplysning direkte, om hvordan apostelen Paulus døde, og heller ikke om hva som hendte med Johannes. En rekke katolske legender vokste fram…men disse er intet sikkert ‘Guds Ord’.

De fleste teologer og historikere holder det som riktig at Paulus ble henrettet under keiser Neros senere tid, omkring år 67-68.

Apostelgjerningenes bok avsluttes med følgende ord av Lukas:

«To hele år ble Paulus i det herberget han hadde leid, og han tok imot alle som kom til ham.

31 Han forkynte Guds rike og lærte om den Herre Jesus med all frimodighet, uten hindring.»

Mens i Efeserne og Kolosserne finner vi ham som en regulær fengslet arrestant, en som ble ansett av romermakten å ha brutt en eller fler av deres lover. Han delte cellen med en annen kristen mann, Aristarkus (Kol. 4, 10 og Fil. 1, 24).

Før​​ Apostelgjerningene 28, så finner vi flere hoved​​ fakta en bør merke seg:

 • Mose Lov og forskrifter var ved​​ gyldighet og ble etterlevd av de troende

 • Den nye Pakt til Israel​​ og løfte om et kongerike i Israel med Jesus som regent,​​ var basislæren hos apostlene og deres menigheter

 • Apostlene forkynte bare til Israel innen landets grenser, Peter og de elleve

 • Paulus ble i ettertid​​ cirka år 44​​ sendt utenfor Israel, i diasporaen, til jødene og proselyttene

 • Både den såkalte Åndsdåpen samt dåpen i vann var praktisert i denne tiden​​ – ved apostlenes håndspålegging i den førstnevnte

 • Det var også en strenghet gjeldende synd: Gud straffet grovt tyveri med døden, og likeså mislighold av nattverds-måltidet – der overtredere ble kastet inn i sykdom og eventuell død.

 • Gud og Den Hellige Ånd hadde også en synlig overmyndighet til å straffe visse politikere og ledere, j.fr. Herodes Agrippas I sin død i Apg. 12, 21-23

 • Man finner flere tilfeller beskrevet, der Gud sendte sine engler for å hjelpe, veilede, trøste og utfri sine tjenere i vanskelige situasjoner. Se disse skriftstedene:

(Apostelgjerningene) ​​ - ​​ 1, 10-11;​​ 5, 17-20; 10, 1-6; 12, 3-10;​​ 27, 22-2

 

Etter Apostelgjerningene:​​ I skriftene skrevet etter den regulære aposteltiden, Paulus’ brev til efeserne, kolosserne og Filemon, så finner vi intet nevnt om de ting som preget tiden beskrevet i Apostelgjerningene:

 • Ingen Mose Lov og forskrifter – disse nevnes tydelig som​​ helt avskaffet, j.fr. Ef. 2, 14-15 og Kol. 2, 14-16. Det framgår at avskaffelsen skjedde med Jesu korsfestelse – men dette var​​ hemmelig holdt​​ inntil Paulus fikk det åpenbart av Kristus da han skrev sine brev til efeserne og kolosserne i år 63 e. Kr.

 • Kongeriket i Israel med Jesu gjenkomst nevnes ikke lenger og heller ikke Den nye Pakt.

 • Den eksklusive forkynnelse av kongerikets evangelium til bare Israel og jødedommen, er helt borte. Ef. 3 viser at Paulus deretter kalte seg for​​ «Jesu Kristi fange for dere​​ hedningers​​ skyld» - ​​​​ jødene har ingen prioritet lenger (Rom. 1, 16: Jøde først, så greker). Nå er det gitt et evangelium som gjelder hele verden​​ internasjonalt og fritt​​ uten noen pakter eller bud eller forordninger.

 • Det er å merke seg at dette nye nådeevangeliet IKKE ble forkynt verken til Israel, eller i Israel, men ute i provinsene i Romerriket.​​ Gud var ferdig med å tale til Israel, sitt ulydige og vantro folk.

 • Åndsdåpen samt dåp i vann nevnes ikke lenger – men bare ‘Dåpen til Kristi​​ død’ som han likner med en ‘omskjærelse som ikke er gjort med hender (av mennesker), men derfor av Gud ved inntreden i troen på Jesus.​​ Helbredelser​​ og håndspålegging er også borte, samt alle andre åndelige nådegaver, slike som tungetale, profeti, tydning, visdoms tale, kunnskaps tale, ånds-avsløring, kraftige gjerninger (demon utdrivelser) og tro utenom det vanlige.

 • Det er blitt nådens tidshusholdning, så Gud utøver ikke lenger umiddelbar straffedom over tyver eller ugudelige politikere, slik som en ser i Apg. 5 med Ananias og Saffiras løgn og død, og Agrippa I sin død i Apg. 12, 21-23 da han døde ved en engels hånd. Det ble husholdningsskifte da Israel falt ifra Gud som nasjon, vist i Apg. 28, 25-28.​​ Apg. 28, 28:​​ «Så skal dere da vite at denne Guds frelse er blitt sendt til hedningene, og de skal høre.»

 • Heller ikke – på den positive siden – finner vi noen form for synlige påtakelige bevis for at Guds engler trer i funksjon og utfrir hans tjenere i visse vanskelige situasjoner.

Det kan dermed synes som om de ord Herren en gang talte til Paulus, kan være gjeldende for oss i dag: ​​ For min nåde er deg nok.

I Kolosserbrevet ser vi faktisk at Paulus ADVARER DE TROENDE MOT Å HENFALLE TIL FALSKE VISJONER OG FILOSOFIER, OG ENGLE DYRKING.​​ Kol. 2, 18-19:

«La ingen røve seiersprisen fra dere, om noen prøver på det ved ydmykhet og engledyrkelse, idet han gir seg av med syner, blir oppblåst uten grunn av sitt kjødelige sinn,

19 og ikke holder fast ved ham som er hodet. Fra ham er det jo legemet vokser Guds vekst, hjulpet og holdt sammen av alle bånd og ledd.»

Dersom de åndelige nådegavene lært av Paulus i 1. Kor. 12-14 ​​ - om tegn, under og mirakler, skulle være viktige og være en utrustning til tjeneste for evangeliet i nådetiden, så ville Paulus vært den første til å poengtere dette for de troende han skrev til.

Men alt dette glimrer med sitt fravær.

For så å kunne inndele/oppdele​​ (gresk:​​ Orthos temno)​​ Guds Ord rett, er vi nødt til å forstå at disse mirakuløse ting gitt av Gud til apostlene i den tidlige tiden, ikke lenger finnes aktivt i tiden etter at Israel falt ifra i Apg. 28, 25-28.​​ Miraklene var gitt kun til Israels messianske troende i aposteltiden for at de skulle ha beviser for at disse var sendt av Gud, 1. Kor. 14, 21-22. Paulus henviste til Loven da han skrev om tegnene og mirakel gavene…I Loven er det skrevet… ​​​​ - dermed vet vi at alle nådegaver og mirakler var noe som bare var ved makt i den tiden da Mose Lov gjaldt i jødedommen!

Da Mose Lov ble åpenbart overfor Paulus som noe som fra nå av var AVSKAFFET, så var dermed også alle ting til Israel avskaffet…de var falt ifra på grunn av vantro mot Jesus Kristus.​​ Mose Lov ble avskaffet, og dermed også alle ting som der var skrevet av forordninger, løfter, påbud, du skal – og du skal ikke, inkludert alle typer høytider, sabbater, måne-dager, matforskrifter, ofringer og absolutt alt, bokstavelig talt.

Ødeleggelsen stod for døren, og i år 70 ble nasjonen utradert og spredt i verden.

Jødenes høyborg, Tempelet i Jerusalem ble lagt flatt mot bakken i år 70, akkurat slik Jesus profeterte til dem. Det skulle ikke levnes dem sten-på-sten som han sa,​​ Lukas 21, 5-6.

ISRAELS FALL UTLØSTE MENIGHETENS ETABLERING

 

Vi finner således i Det nye Testamente, når vi foretar denne riktige inndeling av Ordet, at tiden med nåden og menigheten ble åpenbart Paulus i år 63 e. Kr. da han skrev fra fengselet i Roma.

Hele ideen med en internasjonal kristen menighet var ukjent i jødedommen. Den var hemmeligholdt i Gud fra før han skapte verden – men som ble åpenbart for apostelen Paulus slik han så nøye beskriver i Ef. 3, 1-9:

«Derfor bøyer jeg mine knær, jeg, Paulus, som er blitt Jesu Kristi fange for deres skyld, dere hedninger -

2 så sant dere har hørt om​​ husholderoppdraget med Guds nåde, det som er gitt meg for dere.

3 Ved åpenbaring har han kunngjort for meg mysteriet*, slik jeg ovenfor har skrevet med få ord.

4 Når dere leser det, vil dere kjenne min innsikt i Kristus-mysteriet.

5 Det var ikke i tidligere tidsaldre gjort kjent for menneskenes barn slik som den nå er blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter ved Ånden:

6 At hedningene er medarvinger, de hører med til legemet, og de har del i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet.

7 For dette evangelium er jeg blitt tjener i kraft av den Guds nådes gave som er gitt meg ved virksomheten av hans kraft.

8 Til meg, den minste av alle de hellige, ble den nåde gitt å forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom,

9 og å opplyse alle om hvordan​​ husholdningen​​ er med dette mysteriet*​​ som har vært skjult fra evige tider i Gud, han som skapte alt ved Jesus Kristus

(Fremhevet skrift ved undertegnede)

Paulus peker hen på​​ tidshusholdningen som ble gitt ham å etablere, den med Guds frie nåde i tro på Kristus, for hele verden.

Ef. 2, 8-9 er to​​ erkevers​​ i denne sammenheng:

«For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave.

9 Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg».

Vi ser tydelig at forkynnelsen i Efeserbrevet og likeså Kolosserbrevet er helt forskjellig fra det Paulus lærte til jødene og proselyttene i tiden med Apostelgjerninghene, og lovte dem Jesu gjenkomst og opprettelsen av Guds Kongerike i Israel!

Jesu gjenkomst blir ikke engang nevnt.

Men Paulus peker i stedet på​​ menighetens hjemkomst,​​ i Kol. 3, 1-4:

 «Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd.

2 La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden.

3 Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud.

 

4 Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet.»

Dette er en makeløs og nesten helt eventyrlig frelses-forkynnelse. Vi finner intet av dette i de fire evangelier eller i Apostelgjerningene, eller fra brev skrevet i det tidsrom (28-62) som Apg. handler om.

Det er fordi at vi nå har gjort en​​ riktig oppdeling/inndeling av Guds Ord, slik at vi vet hva som er for menigheten, og skiller dette ut fra alt som har blitt talt eller skrevet til Israel og jødene.​​ Israel er ikke, og har aldri vært menigheten.

Vi skal tas inn direkte i det himmelske hos Kristus….da skal også dere åpenbares med ham i herlighet.

Ved riktig inndeling, etter E. W. Bullingers bibelske modell, så finner vi at Israel de ble lovt en frelse i det kommende Guds Kongerike i Israel ved Jesu snare gjenkomst i deres levetid. Dessverre ble dette sabotert, da Israel som nasjon nektet å omvende seg til Jesus Kristus. Men ved Israels frafall, så kom dermed menighetens tidshusholdning, åpenbart og betrodd til Paulus for oss, og en egen tros-lære for oss i og med Efeserne og Kolosserne.

Uten Israels eksistens som en nasjon for Gud, var det​​ blitt​​ Guds vilje å åpenbare for Paulus at Jesus hadde latt Mose Lov korsfestes med ham på korset. Det tilhørte den hemmelighet som vises til i Ef. 3.

Aldri må vi kristne finne på å bruke de fire evangelier og Apostelgjerningene som troslære. Da blir det helt riv ruskende galt alt sammen. Det er denne feil som er blitt gjort – ikke minst av pinse-karismatiske troende verden over.​​ De tar Jesu ord til sine disipler som om de skulle vært talt til menighetens tidshusholdning, som er en helt annen gruppe troende enn den jødiske stat den gang. De tror at Markus 16, 16-18 om tegn, under og mirakler, og tungetale skal følge dem i tjenesten for evangeliet. Men Jesus talte aldri disse ting til​​ menigheten. Bare til sine disipler like før han ble tatt opp til himmelen.​​ Jesus var bare sendt til​​ de fortapte fårene av Israels hus (Matt. 15, 24).

Vår lærer er ikke Jesus – men det er Paulus, hedningenes apostel!

Det er BARE Paulus sin troslære til menigheten slik vi leser i Efeserne og Kolosserne som er gyldig grunnlag for vårt trosliv. ​​ Bibelen rett inndelt og forklart.

 

Gracepano.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TEGN, UNDER OG MIRAKLER:

TV-Visjon Norge fortsetter​​ sin​​ kjente runddans

ved å importere​​ karismatiske predikanter.

 

AV​​ JAN LILLEBY

 

I en omtale av​​ Stephen George, pastor​​ fra Texas, USA, finner en

på Facebook siden hans at han omtales som en som reiser

verden rundt i kampanjer, og at​​ ‘Tegn, under og mirakler

følger hans tjeneste’.

Altså – den vanlige erkeløgnen om at menigheten,​​ i ettertid

av apostlene,​​ skal ha arvet deres evner og kraft.

 

 ​​​​ Dette emnet har jeg omtalt på forskjellige måter her på nettsiden…i alle de år jeg har skrevet lære-artikler og bøker, siden 2004, da jeg meldte meg ut av Elihu-Menigheten i Tønsberg, som da var betraktet som en del av trosbevegelsen. ​​​​ (BILDE: Stephen George og kone)

I cirka fem år – fra 1996 ​​ til 2001 jobbet jeg i Jan Hanvolds virksomhet som da lå i Drammen, og var kalt Visjon Bibel Senter. Jeg drev mest med dette som gjaldt innsamling av matvarer ​​ etc. som da ble sendt til kristne i den gamle østblokken. Jeg holdt etter hvert også en lang rekke faste radio-programmer i bibel-temaer.

Men jeg husker så tydelig at Jan Hanvold var veldig betatt av, og opptatt med å etterape de amerikanske kjendis-predikantene….hvem de nå enn var. Og til tider hentet han inn slike til å tale i Norge.

Dette har preget hele hans tid som predikant, ikke minst i tiden da TV Visjon Norge ble etablert for en rekke år siden.

Man husker flere av disse ‘mirakel-predikantene’ ​​ (som alltid stilte opp UTEN mirakler!) – for eksempel denne svindleren fra Miami, pastor Guillermo​​ Maldonado, leder av menigheten, som i spansk kalles ‘El Rey Jesus’ – eller i engelsk ​​ ‘King Jesus Ministry’.

Maldonado ble også fremsatt av TV Visjon Norge som en latino-amerikansk TV evangelist som ble fulgt av ‘Tegn, under og mirakler’. Erketypisk for Hanvolds bibelsyn og praksis. Maldonado er en av mange pinse-karismatiske evangelister som har gått i lære på Oral Roberts University i Tulsa, Oklahoma.​​ 

De lyver og påstår at Gud gjennom deres virksomhet utfører tegn, under og helbredelses-mirakler.

Men jeg kan garantere overfor leserne at INGEN SLIKE UNDERE har noensinne blitt utført av Gud eller Kristus, i ettertid av apostlene i det første århundret!

Det var Paulus som sist finnes å ha utført mirakler i Det nye Testamente. Dette skjedde i år 60 e. Kr. på Malta, da han ved Guds kraft helbredet de syke der…etter å ha lidd skipbrudd, Apg. 28, 7-9:

«I nærheten av dette stedet lå det en gård, som tilhørte en mann som hette Publius og var den fremste mannen på øya. Han tok imot oss og viste oss vennlighet og gjestfrihet i tre dager.

8 Nettopp da lå far til Publius meget syk av feber og dysenteri. Paulus gikk da inn til ham og ba og la hendene på ham og helbredet ham.

9 Da dette var skjedd, kom også andre der på øya som var syke, og ble helbredet.»

Sjekk artikler her på nettsiden der jeg lærer om hva Bibelen sier om dette temaet. Se artikkelen om Azusa Street vekkelsen i 1906-1913….en falsk vekkelse som påstod at apostel-kraften (pinsedag i Apg. 2) var kommet tilbake. Og andre lignende artikler som du kan finne her.

Gud har ikke gjort ett eneste helbredelses-under i tiden etter apostlene. Ikke ett eneste!

Tegn og under var bare gitt til de messianske troende jøder og deres proselytter – for at de skulle ha bevis på at Gud var med apostlene.

Markus 16, 20:  ​​​​ (Norsk Bibels nettversjon) –

«Men de gikk ut og forkynte overalt. Og Herren virket med og stadfestet Ordet ved​​ de tegnene​​ som fulgte med.»

Legg merke til flertalls-bøyningen, ​​ tegnene.

Paulus brukte bare ett av disse tegnene som eksempel, da han tydelig skrev at tegn bare var gitt det troende Israel, - men dermed ser vi jo nå at ALLE TEGN var tegn som var gitt til Israel eksklusivt. Hedningene var ikke gitt å følges av tegn. ​​ 1. Kor. 14, 21-22:

«I loven er det skrevet: Ved folk med andre tunger og fremmedes lepper vil jeg tale til dette folket, men ikke engang da skal de høre på meg, sier Herren.

22 Så er da​​ tungene til et tegn, ikke for de troende, men for de vantro - profetien derimot er ikke for de vantro, men for de troende.»

Uttrykket​​ ‘De troende’​​ i vers 22: Dette var de troende JØDER og deres proselytter i tiden da apostlene forkynte Guds Kongerike på jord, altså Tusenårsriket. Menighetens tid var ennå ikke startet opp da Paulus skrev dette. Den tiden finner vi ikke i Bibelen, før vi kommer til Efeserbrevet og Kolosserbrevet skrevet i år 63 – altså​​ etter​​ at Israel var frafalt Gud og gitt opp, slik vi ser i Apg. 28, 25-28.

Evangeliet var fra da av sendt ut til oss hedninger, skrev Lukas, Apg. 28, 28:

« Så skal dere da vite at denne Guds frelse er blitt sendt til hedningene, og de skal høre».

Vi hedninger skulle ta imot evangeliet om frelsen, i motsetning til Israel og jødene som stod Kristus imot i vantro!

I de to eneste menighets-brevene vi finner i NT, - og som er troslære for oss i dag, - så er det​​ totalt fravær​​ av alt dette som så ivrig forfektes av TV Visjon Norge, og alle de besøkende ‘stor-predikanter’ som Jan Hanvold inviterer inn, og hele den øvrige pinse-karismatiske kristenhet i Norge og i verden.

Vi finner ingen tegn, ingen undere, ingen helbredelses-mirakler, ingen tungetale, ingen profeti, ingen utdrivelse av onde ånder, ingen​​ bibelsk sann​​ håndspålegging, ingen Åndsdåp, ingen vanndåp, intet krav om syndsbekjennelse, ingen nattverds-seremoni…kort sagt: Ingenting!

Og vi ser jo at dette stemmer perfekt med alle de såkalte kjendis-predikantenes liv og tjeneste: Ingen mirakler skjer i deres møter og virksomheter. ​​​​ En annen sak er det at det finnes visse pastorer/TV-evangelister og healere i USA særlig, som rett og slett bruker​​ triks og svindel metoder​​ i sine møter. Se artikkel om W. V. Grant (se engelsk del) – en kynisk løgner som utnytter troskyldige kristne i USA. Han er bare én av svært mange evangelist-svindlere.

Ofte ses disse svindlerne som regelrette hyklere, - de preker om og de lover tegn, under og mirakler, - mens de selv er syke og har tatt alvorlige kirurgiske inngrep på sykehus for å redde livet.

Mange av leserne vil nok også huske at Jan Hanvold selv ved gjentatte ganger har måttet hengi seg til legevitenskapen for sin helses skyld. Sist husker vi fra sensommeren 2023 at han ble haste-innlagt ved et sykehus i Minneapolis og hjerte-operert.​​ 

Og dette til tross: ​​ Ingen (så vidt jeg kjenner til) av alle disse pinse-karismatiske predikantene, inkludert Jan Hanvold, opplever at Gud mirakuløst helbreder​​ dem fra sykdom. Det være seg hjerteproblemer, kreft, revmatisme, lamhet, døvhet, blindhet, ja – alt en kan nevne i denne sammenheng. Deres stortalende munnhell til tross: Ingen av dem har blitt mirakuløst helbredet av Gud.

MERK: At en pasient blir helbredet ved hjerte operasjon eksempelvis, det er absolutt intet mirakel utført av Gud. Det er vanlig legekunst utført av mennesker etter beste evne. Et mirakel det er når en helbredelse finner sted med øyeblikkelig virkning: Pasienten blir helt frisk i et øyeblikk….slik som da Peter helbredet tiggeren ved tempelporten i Apg. 3, eller Paulus da han helbredet den lamme tigger i Lystra i Apg. 14, 6:

«I Lystra satt en mann som var lam i føttene, han var vanfør fra fødselen av og hadde aldri kunnet gå.

9 Denne mannen hørte Paulus tale. Paulus så nøye på ham, og da han så at han hadde tro til å bli helbredet,

10 ropte han: Reis deg og stå på dine føtter! Da sprang han opp og gikk.»​​ 

Alle slike overnaturlige tegn og mirakler utført av Gud opphørte innen det første århundre, idet apostlene gikk bort. Det er ren menneskelig løgn og fabrikasjon at Gud skulle ha sendt en ‘ny pinse’ da Azusa Street vekkelsen kom i 1906. Enkelt og greit.​​ Pinse-feiring var et påbud i Mose Lov for Israel kun; apostlene feiret dette slik vi ser i Apg. 2, da Herren sendte ned Den Hellige Ånd med tegn og tungetale.​​ 

Men etter Israels fall i Apg. 28, 25-28 så finner vi at Paulus lærer at Mose Lov og forordninger ER AVSKAFFET OG TATT HELT BORT…ergo er også pinsedags feiring tatt bort idet Mose Lov forsvant! Derfor kunne Gud umulig ha sendt en ny pinsedag á la Apg. 2, i 1906 og Azusa Street. Se Ef. 2, 14-15 og Kol. 2,​​ 14-16: Mose Lov ble korsfestet med Kristus og gjort til intet, annullert. Bare at Gud valgte å​​ hemmeligholde dette​​ i tiden med Apostelgjerningene, da han bare handlet med Israel. Men så i år 63 da Paulus skrev Efeserne/Kolosserne, så åpenbarte han denne​​ hemmeligheten​​ for Paulus. Jesus hadde knust og tilintetgjort Mose Lov helt og holdent. Pinsefeiring inkludert. Pinse og tegn og under er dermed UMULIGGJORT av Gud og Kristus ved dette!

Nådegaver og mirakeltjeneste for predikanter, det var bare gitt for Israel og proselyttene i tiden rapportert av Lukas i Apostelgjerningene.​​ Disse overnaturlige gavene virket bare så lenge som​​ Mose Lov var ved makt​​ i jødedommen.​​ 

Etter den tiden, så er kristenheten fast henvist til å etterkomme Paulus’ menighetslære i Efeserne og Kolosserne. Der finner vi nådeevangeliet og løftet om et evig liv i det himmelske, der oppe hos Kristus.​​ Himmelløftet kan vi regne som ‘menighetens tegn’ – dersom du er nødt til å ha med deg noe tegn.

Ef. 2, 8-10:

​​ «For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave.

9 Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg.

10 For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PINSEFEIRING I APG. 2:

Basert på Mose lovens forskrifter

som Paulus siden avskaffet!

JAN LILLEBY

 ​​​​ Ja, atter vil jeg male på den​​ samme kverna​​ som jeg ved flere anledninger har gjort, særlig i senere tid. Dette med Mose lovens avskaffelse er fenomenalt avslørende når det settes opp imot falsklære av diverse slag!

Min bakgrunn​​ som en kristen person, fikk jeg​​ som junior i pinsemenigheten Betania, Tønsberg i sin tid. Der mine foreldre en gang var medlemmer.​​ Som fjortenåring stod jeg til konfirmasjon der i 1960 (det kaltes for ‘overhøring’).

Som ung voksen mann (22 år) kom jeg med i Maran-Ata bevegelsen; og noen år senere – i 1973 ble jeg medlem i Smyrna, Tønsberg, som var en del av Den Frie Evangeliske Bevegelsen (kalt ‘Frie Venner’)…og opp gjennom de følgende årene havnet jeg tilslutt i Elihu-menigheten, Tønsberg (1994). Den ble karakterisert som en del av ‘trosbevegelsen’ i Norge. ​​ Jeg meldte meg ut derfra vinteren 2004, etter at det gikk opp for meg at den såkalte ‘pinselæren’ om at vi kristne har arvet apostlenes mirakel-gaver og kraft, var helt feil.​​ 

Denne falsklæren er basert på hva som leses i Apg. 2 om Pinsedag i Jerusalem og apostlene som fikk Den Hellige Ånd i all offentlighet: De talte i tunger og det hørtes og kunne også ses – lyden av et stormvær sammen med at det viste seg ‘ildtunger’ – flammer, som satte seg på hver enkelt av de 120 som var samlet der, i Den øvre Sal.

Denne falsklære/overtro kom opprinnelig fra Amerika, i Los Angeles 1906 da det ble startet vekkelsesmøter i Azusa Street, ledet av Charles Fox Parham og William Seymour ​​ (se egne detaljerte artikler om dette her på nettsiden).

Det ble påstått at Bibelens ‘tungetale’ – slik det er beskrevet i Apg. 2,  ​​ ​​​​ ble gjeninnsatt/gjenreist der i møtene, og siden har spredt seg til nær sagt hele verden. Menigheten der tok opp et slagord i sin vekkelses-avis: «Pinse er kommet!». ​​ På engelsk: «Pentecost Has Come».​​ 

I Norge var det metodist-pastor Thomas Ball Barratt i Oslo, som ‘tok med seg’ dette med tungetale og åndsdåp da han returnerte fra New York i 1906 etter å ha vært på pinsemøte der. Han påstod å ha fått tungetale-gaven i et møte der.

I KORTHET, PINSEDAGS FEIRING OG TUNGETALE

PÅ NYTT ER I HENHOLD TIL BIBELEN UMULIGGJORT!

 

Vekkelses-lederne i Azusa Street 1906-1913 kom i skade for å ha servert kristenheten en regelrett løgn (selv om de handlet i god tro) – for det er aldeles umulig at pinsedag, slik nevnt i Apg. 2, kunne gjentas!

Hvordan har dette seg?

Jo – ganske enkelt er det slik at i år 63-64 da Paulus skrev Efeserbrevet og​​ Kolosserbrevet mens han satt fengslet i Roma, så åpenbarte Kristus seg for ham og meddelte ham at både Mose lov samt alle forskriftene inkludert helligdagene og sabbaten og mat forskrifter, VAR BLITT AVSKAFFET, KASTET, UTSLETTET.

Paulus ble den som Kristus lot få det​​ endelige avløsende læreoppsett​​ for den nye tidshusholdningen med nådefrelsen. Hans ord i de to menighetsbrevene er de endelige ordene gitt av Gud for alle troende i ettertid av Israels fall som Guds nasjon. Og altså, hans lære virker​​ avløsende​​ ​​ i forhold til all lære gitt før dette.

Ingen annen apostel i Bibelen sier Paulus imot med noe eventuelt eget skriv. Paulus’ lære blir stående som DEN ENESTE GYLDIGE FRELSESLÆREN I DET NYE TESTAMENTET.

Ef. 2, 14-16,​​ Norsk Bibels nettversjon:

«For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og brøt ned det gjerdet som skilte dem, fiendskapet, da han ved sitt kjød

15 avskaffet den loven som kom med bud og forskrifter. Dette gjorde han for i seg selv å skape de to til ett nytt menneske og slik stifte fred,

16 og i ett legeme forlike dem begge med Gud ved korset, for der drepte han fiendskapet.»

Kol. 2, 14-17:

«Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset.

15 Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset.

16 La derfor ingen dømme dere for mat eller drikke eller med hensyn til høytider eller nymånedager eller sabbat!

17 Dette er bare en skygge av det som skulle komme, men selve legemet hører Kristus til.»

Uthevelsene i​​ sitatene er gjort av undertegnede.

Ser du det samme som jeg ser?

På pinsedag i Apg. 2 i år 28 ser vi at de jødiske troende med apostlene i spissen, overholder en av Mose lovens forskrifter: Pinse høytiden. Apg. 2, 1:

«Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted.»

For å bevise at Mose loven faktisk påla Israel å holde pinse, så viser jeg til 4. Mos. 28, 26 der pinse kalles for ‘ukenes høytid’ –

«På førstegrødens dag, når dere bærer fram for Herren et offer av den nye grøden, på​​ ukenes høytid, skal dere holde en hellig sammenkomst. Dere skal ikke gjøre deres vanlige arbeid

3. Mos. 23, 15-16 viser at pinse var den​​ femtiende dag​​ etter påsken:

«Fra dagen etter sabbaten, fra den dagen dere bærer fram svingekornbåndet, skal dere telle sju hele uker.

16 Femti dager skal dere telle til dagen etter den sjuende sabbaten. Da skal dere bære fram for Herren et offer av den nye grøden.»

I år 28 i Apg. 2 og pinsedag, så falt denne på søndag 20. juni i vår kalender.

Ikke bare var det en forsamling i år 28 i Jerusalem som overholdt pinse-feiringen fra Mose lov, men gjennom hele Apostelgjerningene ​​ 28-62 e. Kr. ser vi igjen og igjen at de troende overholdt Mose lov med de eventuelle høytider og forskrifter som nevnes i historikken.​​ I Apg. 20, 16 ser vi at Paulus satte seg fore å rekke fram til pinsen i Jerusalem i år 58. Og han rakk den:

«For Paulus hadde bestemt seg for å seile forbi Efesus, så han ikke skulle bli oppholdt i Asia. For han​​ skyndte seg for å nå fram til Jerusalem til pinsedagen, om det var mulig for ham.»

Men i år 63-64 da Efeserne og Kolosserne ble skrevet, finner vi at ALT DETTE VAR DA BLITT OPPHEVET, FJERNET, AVSKAFFET.

Paulus lærer jo tydelig at Kristus lot Loven og budene korsfestes med ham selv, og således ble tilintetgjort ved Kristus, slik at menigheten, Kristi Legeme også kalt ‘Ett nytt Menneske’ – kunne bli til!​​ Herren lot dermed denne avskaffelse av Mose lov være holdt skjult i hele tiden med Apostelgjerningene, men ble åpenbart for Paulus tilslutt. Det var en hemmelighet. Gud holdt på i denne tiden med å​​ teste Israel​​ om hvorvidt de ville motta Jesus, hele nasjonen, som deres Messias.

Lovens og budenes avskaffelse, idet Israel falt fra Gud i Apg. 28, 25-28,​​ gav rom til at menigheten kunne komme fram og være den nye tidshusholdningen, ved åpenbaringen gitt Paulus for oss.

Ef. 3, 1

« Derfor bøyer jeg mine knær, jeg, Paulus, som er blitt​​ Jesu Kristi fange for deres skyld, dere hedninger -

2 så sant dere har hørt om​​ husholderoppdraget med Guds nåde, det som er gitt meg for dere.

3 Ved åpenbaring har han kunngjort for meg mysteriet*, slik jeg ovenfor har skrevet med få ord.

4 Når dere leser det, vil dere kjenne min innsikt i Kristus-mysteriet.

5 Det var​​ ikke i tidligere tidsaldre gjort kjent​​ for menneskenes barn slik som den nå er blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter ved Ånden:»

Den frie nådefrelsen åpenbart ved Paulus idet Kristus kom til ham i fengselet, var ALDRI TIDLIGERE BLITT ÅPENBART I HELE HISTORIEN TIL MENNESKEHETEN. Dette var helt nytt da Paulus fikk dette.

Ingen av de fire evangeliene, eller Apostelgjerningene, eller brev skrevet i tiden som Apostelgjerningene refererer fra er skriv som inneholder nådeevangeliet. Det var et Mysterium (det var hemmeligholdt og skjult i Gud).

Derfor ser, håper jeg, du det​​ som​​ jeg også ser: Gud kunne umulig gjeninnføre/gjenopplive Pinsefestens dag fra Apg. 2 med tunger og oppstyr, slik Azusa Street lederne påstod i 1906. Mose lov var jo fjernet, og da fulgte også alle høytidsdagene med Moseloven ned. Pinsefeiring og pinsedag var altså fjernet for godt, da de troende i Azusa Street innbilte seg at det var blitt ‘Pinse på ny’ slik de jo annonserte i sine avisoppslag.​​ Bibelen beviser jo her at min påstand er hundre prosent rett!

Men vil dagens pinse-ledere og ledere i trossamfunn som har pinsebevegelsens læresyn​​ om tungetalen og mirakler, ydmyke seg for Guds Ord og korrigere sine feiltakelser om dette?

Nå har dere sjansen til å rette​​ opp falsklæren og legge fram et​​ dementi​​ med korreksjon av dette med tungetalen og mirakler.

Menigheten ble ikke født på Pinsedag i Apg. 2, men ble til ved at Gud og Kristus åpenbarte for Paulus i år 63-64 at​​ Mose loven var avskaffet​​ slik at menigheten kunne stige fram - (uten tunger, profeti, mirakler, tegn, sabbat, mat regler, vanndåp, høytidsdager, nattverd, syndsbekjennelse,​​ etc).

Lykke til med å la en dose ærlighet og oppriktighet få komme til i troslivet!

 

Gracepano.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PAULUS SKREV:

«Ingen forskrifter i menigheten!»

 

JAN LILLEBY

 

 ​​​​ Vi kaller gjerne den inneværende tidshusholdningen for «Den frie nådens tid».

Tar vi en liten runde innen kristenheten i​​ dag, så finner vi omtrent ikke noe annet enn nettopp en rekke forskrifter!

Lutheranerne og likeså katolikkene er kjent for deres formelle gudstjenester, og har et presteskap kledd i flotte lange kjortler og kapper, og man observerer deres gudstjeneste liturgi, der spedbarn blir døpt ved stenking av vann i deres små panner i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn. I andre gudstjenester hører man presten lede an forsamlingen i​​ syndsbekjennelse,​​ eller i Fader Vår, for ikke å glemme: Det avholdes såkalt Nattverd (Jesu avskjeds måltid før korsfestelsen) med disse oblatene sammen med vinen. Siden man har et hierarki innen presteskapet, så får det denne praksisen til å virke som om presten er plassert som en formidler – og står imellom Gud og menigheten. Gud​​ lytter altså til prestens forbønn på vegne av menigheten. Vel, det ser ​​ iallfall slik ut. Og i disse klassiske eldre kirkebygningene finner man et såkalt alter plassert helt​​ foran, og nær talerstolen, og som presten vender seg mot når han ber.

I andre trossamfunn (kristne mest) så har også disse en del forskrifter som de forsøker å overholde, idet de tenker at disse er påbudt av Gud og hentet fra Bibelen. Slikt som voksendåp med full ned dykking i vannbaseng – og baptist bevegelsene har slike forskrifter. De​​ kjennetegnes på en måte av at de bruker full ned dykking og ikke spedbarns dåp.

Og i pinsekretser (Pinsebevegelsen) verden over, finner vi at det benyttes mye håndspåleggelse i forbønn for syke kristne, eller for at de skal bli ‘døpt i Den Hellige Ånd’ og​​ eventuelt få den såkalte tungetalen mv. De også, utfører vanndåp av sine medlemmer ved full neddykking i vannbaseng.

Og gjennom de passerte århundrene, så​​ har​​ de klassiske trossamfunnene verden over påvirket deres politikere til å sette inn visse​​ helligdager​​ og hellige minnedager​​ slike som Julehøytiden, påsken og pinsen. Jødiske forsamlinger (Synagogen) har deres egne tradisjonelle fest dager, hentet fra Mose loven, samt enkelte nyere feiringer.

Syvende-dags adventistene holder den såkalte Sabbaten (lørdag som​​ helligdag) og de har visse forskrifter gjeldende mat og drikke, med mange detaljer som hører med til dette.

(Jehovas Vitner: ​​ Karakteriseres som en ikke-kristen sekt, se mine to bøker om disse! )

Forskrifter, som vår apostel Paulus avvisende kalte for ​​ «…dette er bare skyggebilder av det som skulle komme…» -​​ men siden nå Kristus hadde kommet, så er dermed disse skyggebildene tatt bort og har ikke lenger noen betydning i troen. Legemet (menigheten) hører jo Kristus til, Kol. 2, 17.

Disse var forskrifter i Mose loven, og som Paulus ikke ville at vi, Kristi menighet, skulle følge lenger. De ble byttet ut med Kristi komme og ​​ korsfestet med ham. Bare at dette ble holdt skjult for jødene i aposteltiden, inntil Paulus fikk det åpenbart, slik han skrev i Ef. 2, 14-15 og Kol. 2, 14.

Kristenheten viser dermed helt åpenlyst at de IKKE følger Paulus’ evangelielære eller respekterer hans anvisninger som et Guds ord til menigheten – nemlig hans nådelære i Efeserne og Kolosserne.

MOSE LOV FJERNET FOR ALLTID

 

Vi skal nå ta​​ for oss nøyaktige bibelsitater fra Paulus’ lære i disse ting.

Paulus påpekte fjerningen av Mose loven fordi at i Efesus (og andre byer i Lille Asia) så var han først i tjeneste for jødene i diasporaen. Han gikk til synagogen først (se Apg. 19​​ eksempelvis). Så tusenvis av jødiske kristne var omvendt av​​ Paulus. De levde ennå under Mose lov og de hadde også hos seg Den nye Pakt til Israel som Jesus innstiftet før korsfestelsen.

Og i tiden​​ før​​ Paulus fikk åpenbaring om et fritt og nytt frelsesevangelium (se Ef. 3ff) der altså alle Mose lov-forskrifter da var blitt fjernet, så hadde de en rekke forskrifter i menighetene.

Derfor skal vi ta en liten visitt innom dette, slik at vi lettere kan følge den progress som den gang fant sted – der de først var​​ under Mose lov…men ved Paulus ble de ført inn i en troslære UTEN Mose lov:

Apg. 19:1-8 tar oss til Efesus, og Paulus’ tjeneste i tiden​​ før​​ nådeevangeliet:

«1 Mens Apollos var i Korint, skjedde det at Paulus kom til Efesus, etter at han hadde reist gjennom​​ de øvre distriktene. Der fant han noen disipler,

2 og han spurte dem: Fikk dere Den Hellige Ånd da dere kom til troen? De svarte ham: Vi har ikke engang hørt at det er noen Hellig Ånd.

3 Han spurte: Hva ble dere da døpt med? De sa: Med Johannes’ dåp.

4 Da​​ sa Paulus: Johannes døpte med omvendelsens dåp, og sa til folket at de skulle tro på den som kom etter ham, det er på Jesus.

5 Da de hørte dette,​​ lot de seg døpe til Herren Jesu navn.

6 Og da Paulus la hendene på dem, kom Den Hellige Ånd over dem, og de​​ talte med tunger og profetiske ord.

7 Det var omkring tolv menn i alt.

8 Han gikk så inn i synagogen og talte frimodig i tre måneder. Han førte samtaler med dem og overbeviste dem om det​​ som hører Guds rike til.»

(Norsk Bibels nett versjon)

I vers 8 finner​​ vi uttrykket ​​ -​​ om det som hører Guds rike til. ​​​​ Dette var det​​ jordiske​​ lovte Kongeriket i Israel, som vi kaller ‘Tusenårsriket’ og hadde intet å gjøre med oss frie nådefrelste hedninger. I den tiden tok Paulus inn en mengde proselytter, men frelse skjedde bare gjennom Israels troslære om Kongeriket.

Ikke bare døpte Paulus disse tolv disiplene i vann, men han la hender på dem og de mottok Den Hellige Ånd og talte i tunger og profeterte, mye likt det vi finner med Peter og Johannes som dro til Samaria for å​​ følge opp de troende i Filips tjeneste der, Apg. 8, 14-17. Paulus fulgte forskrifter gitt for den tiden da apostlene var på oppdrag og forkynte og lærte om Kongeriket i Israel som Jesus skulle etablere ved sitt annet komme, bare Israel først hadde omvendt​​ seg og tatt vanndåpen! ​​ Sjekk ut skriftstedet:

«Men da apostlene som var i Jerusalem, hørte at Samaria hadde tatt imot Guds ord, sendte de Peter og Johannes til dem.

15 De kom dit ned og ba for dem, at de måtte få Den Hellige Ånd.

16 For Ånden var ennå ikke falt på noen av dem, de var bare døpt til Herren Jesu navn.

17 Nå la de hendene på dem, og de fikk Den Hellige Ånd.»

I Apostelgjerningenes tid, 28 – 62 e. Kr., virket apostlene – inkludert Paulus (ute i diasporaen) - ​​ ved å tale Kongerikets evangelium til Israel, og de overholdt i hele den tiden alle disse nevnte ​​ forskriftene fra Mose lov.

Men når vi kommer til Efeserne og Kolosserne, skrevet fra fengselet i Roma omkring 63-64 e. Kr., så finner vi at Mose Lov med alle dens forskrifter var blitt AVSKAFFET!

Men Paulus ble i tiden med Apostelgjerningene gitt et lære-bud av Kristus, og det var den såkalte nattverden, forklart i 1 Kor.11, 23-26:

 «For jeg har mottatt fra Herren det som jeg også har overgitt til dere, at Herren Jesus den natten da han ble forrådt, tok et brød,

24 takket, brøt det og sa: Dette er mitt legeme, som er for dere. Gjør dette til minne om meg!

25 Likeså tok han også begeret etter aftensmåltidet og sa: Dette begeret er den nye pakt i mitt blod. Gjør dette, så ofte som dere drikker av​​ det, til minne om meg!

26 For så ofte som dere eter dette brødet og drikker av dette begeret, forkynner dere Herrens død, inntil han kommer.»

SITATER FRA PAULUS OM LOVENS OPPHØR

 

Ef. 2, 14-16, fremdeles Norsk Bibel:

 «For han er vår fred, han som gjorde de​​ to til ett og brøt ned det gjerdet som skilte dem, fiendskapet, da han ved sitt kjød

15 avskaffet den loven som kom med bud og forskrifter. Dette gjorde han for i seg selv å skape de to til ett nytt menneske og slik stifte fred,

16 og i ett legeme forlike​​ dem begge med Gud ved korset, for der drepte han fiendskapet».

På grunn av at Mose loven nå var opphørt og avskaffet – noe som var en åndelig atombombe da dette ble kjent – så STOPPET OGSÅ ALLE SLAGS FORSKRIFTER FRA LOVEN LIKESÅ. Alle kjente forskrifter som var overholdt innen jødedommen, inkludert dette fra Den nye Pakt, slikt som dåpen i Den Hellige Ånd, Nattverden, vanndåp, hellig-dager, Sabbat, mat regler, etc.

Kol. 2, 11-12 peker på at vanndåp var sluttet, slik som også blir påpekt i Ef. 4, 5 at det nå hadde blitt bare​​ en dåp – dåpen til Kristi død:

«I ham er dere også blitt omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hender, ved at kjødets legeme ble avlagt, ved Kristi omskjærelse,

12 idet dere ble begravet med ham i dåpen, og i den ble dere også reist opp med ham, ved troen på Guds kraft - han som reiste Kristus opp fra de døde.»

Forsamlingene i Apostelgjerningstiden, i forventningen av Jesu annet komme for å gi dem Kongeriket, de hadde samme type dåp som vi nå har – dåpen til Kristi død; men de​​ hadde tillagt dette med dåpen i vann. Men altså hos oss, vi som lever i den frie nåden der Mose lov er avskaffet, vi skal ikke ta vanndåp. Vanndåp var bare for jødene og proselytter i tiden med apostlene som tilbød Israel Kongeriket ved Jesu annet komme.

Kol. 2, 13-14 bekrefter det Paulus skrev i Ef. 2, 14-16 – dette med kastingen av Mose loven:

 «Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød. Men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, idet han tilga oss alle våre overtredelser.

14 Han​​ utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud,​​ det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset.»

Her lar Paulus oss vite at avskaffelsen av Mose loven egentlig skjedde over tretti år tilbake i tid, i år 28 da Jesus ble korsfestet. Men dette inngrepet fra Gud var​​ hemmeligholdt i hele tiden med apostlene, inntil Gud åpenbarte det for Paulus i år 63-64 da han skrev Efeserbrevet og Kolosserbrevet. Kristus drepte Loven på korset da han tok den med seg, og gjennom denne handling la han grunnlaget for at en ny frelsesforsamling kunne bli til: Menigheten, kalt for ‘Ett nytt Menneske’. Alle forskrifter forsvant idet Mose loven ble avskaffet slik.

Det skal ikke bli overholdt noen av disse forskriftene mere. Alt er fjernet av Kristus. Han​​ UTSLETTET (!) skyldbrevet (Mose lov)….det er altså ikke lenger til. Det eksisterer ikke lenger som noe dokument som kan hevdes lovlig og rettelig overfor noen troende.

Paulus, likesom for å forsikre seg om at disse​​ nye åpenbaringene​​ ville ta feste i de troende i hans samtid, disse i Kolossæ, så skrev han, Kol. 2, 16-19:

« La derfor ingen dømme dere for​​ mat eller drikke eller med hensyn til høytider eller nymånedager eller sabbat!

17 Dette er bare en skygge av det som skulle komme, men selve legemet hører Kristus til.

18 La ingen røve seiersprisen fra dere, om noen prøver på det ved ydmykhet og engledyrkelse, idet han gir seg av med syner, blir oppblåst uten grunn av sitt kjødelige sinn,

19 og ikke holder fast ved ham som er hodet. Fra ham er det jo legemet vokser Guds vekst, hjulpet og holdt sammen av alle bånd og ledd.»

Nesten hele kristenheten er full av opposisjon til Paulus sin likefremme nådelære og tilrettevisninger som vi har i Efeserne og Kolosserne. De vil simpelthen IKKE la seg underlegge og føye seg under hans apostoliske rette lære. De har i stedet kommet opp med enn mengde​​ menneske-skapte bud​​ og forskrifter som ikke har noe forsvar i Bibelen. Og dermed gikk det i grøfta med dem. En rekke unødvendige trosretninger og sekter og kulter ble til under​​ tiden, og vitner heller om at forvirring hersker, i stedet for den ro og orden som Gud mente skulle være rådende ut fra Paulus sin klare nådelære.

Sitatene fra Kol. 2, 16-19 dreper skånselsløst alle de falske forskriftene som fremholdes hos baptistene, adventistene, pinsevennene, lutheranerne, katolikkene, ja alle som kunne nevnes både smått og stort. De har alle unnlatt å føye seg under Paulus sin rette evangelie-lære, han som Gud utvalgte til å være vår, - hedningenes, apostel.

Det framkaller visse​​ ‘vibrasjoner’ i det vi husker de beryktede fariseerne i Jesu tid, som han refset offentlig og irettesatte kraftig i sin tjeneste i Israel (Matt. 23ff). De hadde jo faktisk tilføyd omtrent 600 nye (og dermed falske) bud og forskrifter til Mose loven, og la​​ byrder på folk som de knapt orket å bære. De var karakterisert som​​ penge-elskere og de var æresyke​​ og søkte folks beundring og respekt. De ønsket å være herrer, og ikke tjenere.

 

Gracepano.com

 

 

 

 

 

 

 

 
Ikke Jesu​​ gjenkomst, men

menighetens​​ hjemkomst!

JAN LILLEBY

 

 ​​​​ Dersom man ikke har fått med seg riktig inndeling av Bibelens ord – altså hva som er skrevet til hvem – da vil vi være helt hjelpeløst forvirret og ligge under for den totale uvitenhet i vesentlige bibelske anliggender.

Slik som eksempelvis dette med Jesu gjenkomst til jorden slik han selv la det frem.

Da Jesus, og siden også apostlene, nevnte dette med hans annet komme, så var dette ord og lære som ble talt​​ til og om Israel​​ som nasjon. Jesus skulle komme igjen fra himmelen og starte opp det lovte ‘Tusenårsriket’ for Israel, og han selv skulle være konge og styre landet fra Sion.

Profetene i G.T. profeterte om dette kommende riket i Israel, som skulle styres av Messias (Gresk: Kristos), og skulle vare i 1000 år (se eksempelvis Åp. 20, 4).

Han skal altså komme tilbake fra himmelen og ‘lande’ i Israel. Ikke i Norge, Sverige, England, Frankrike, Tyskland, Spania, USA, Australia, Kina, Japan…men der nede i Midtøsten, hvor Israel pr. dato bare utgjør et landstykke som er på størrelse med Hedmark fylke, ca. 29 000 kvadrat km.

Om dette sa han et siste advarende ord til sine landsmenn like før korsfestelsen: Heretter skal dere ikke se meg før dere hilser meg med​​ ‘Velsignet være ham som kommer i Herrens navn’​​ (Lukas 13, 35) – Norsk Bibels nett versjon:

«Se, huset deres skal bli overlatt tomt til dere. Sannelig sier jeg dere: Dere skal ikke se meg før den tiden kommer da dere sier: Velsignet være han som kommer i Herrens navn!»

Dette er fra Salme 118, 26 – påskesalmen….og som kan antyde at Jesu gjenkomst til Israel vil​​ være i påsken​​ – for denne salmen synges hver påske i jødedommens synagoger. De venter jo på deres ‘messias’ ennå, og de vil ikke akseptere at han​​ faktisk​​ kom til dem og talte til dem i over tre år fra 24-28 e. Kr.​​ 

De kommer​​ nå snart​​ til å få et​​ grimt besøk, ikke av Messias, Jesus, men det blir han som ‘Kommer i sitt eget navn’ – han som jødene kommer til å ta imot, i Bibelen kalt for Antikrist og Dyret. Ref. Joh. 5, 44:​​ 

«Jeg er kommet i min Fars navn, og dere tar ikke imot meg. Men om​​ en annen kommer i sitt eget navn,​​ så tar dere imot ham.»

Åp. 13, 4:

«De tilba dragen​​ (Satan), fordi den hadde​​ gitt dyret makt. Og de tilba dyret og sa: Hvem er lik dyret​​ (Antikrist)​​ og hvem kan stride mot det?»

Og idet Jesus faktisk kommer ned fra himmelen like etter at en svær syv-års​​ trengselstid har herjet i Israel, der Antikrist terroriserer dem, så kommer han i et parade-opptog som ikke er sett maken til i historien.

Om dette sa Jesus, Mat. 24, 30:

«Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, og alle folk på jorden skal bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med kraft og stor herlighet.»

Åp. 19, hele kapittelet vitner om dette i flere detaljer, og her er et utdrag:

11Og jeg så himmelen åpnet - og se: En hvit hest. Og han som sitter på den, heter Trofast og Sannferdig, og han dømmer og strider med rettferdighet.

12 Hans øyne er som ildslue. På hans hode er det mange kroner. Han har en innskrift med et navn som ingen kjenner uten han selv.

13 Han er iført en kledning som er dyppet i blod, og hans navn er Guds Ord.

14 Hærene i himmelen fulgte ham på hvite hester, kledd i fint lin, hvitt og rent.

15 Ut av hans munn går det et skarpt sverd, for​​ at han med det skal slå hedning​​ folkene. Og han skal styre dem med jernstav. Han tråkker vinpressen med Guds, Den Allmektiges strenge vredes vin.

16 På sin kledning og på sin hofte har han et navn skrevet: Kongers konge og herrers herre.

Vers 14,​​ hærene i himmelen fulgte ham –​​ dette er englehærer i tusentall.

Fra NASB bibelen (amerikansk overs.) – står det:

“14 And the armies which​​ are​​ in heaven, clothed in fine linen, white​​ and​​ clean, were following Him on white horses”

Dermed synes​​ det at dette kan bare være englene: De betegnes som slike som ER (alltid)​​ i​​ himmelen.​​ Det er altså​​ ikke​​ opprinnelige mennesker hentet opp dit fra jorden, og som deretter kommer ned igjen sammen med Jesus.

Paulus, fra tiden​​ før​​ han fikk åpenbart hemmeligheten med menigheten, skrev til tessalonikerne, 2 Tess. 1, 6-8:

«6For det er i sannhet rettferdig av Gud å gi trengsel til gjengjeld for dem som fører trengsel over dere,

7 men dere som lider trengsel, skal han gi ro sammen med oss. Dette skal skje når​​ Herren Jesus åpenbarer seg fra himmelen med sin​​ makts engler.

8 Han kommer med flammende ild, og tar hevn over dem som ikke kjenner Gud og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium.»

Paulus avklarer enhver tvil om at englene følger Jesus når han kommer fra himmelen. Uttrykket ​​ …makts engler…​​ (gresk: angelos dunamis) tyder på at disse er av typen krigsengler. J.fr. Elisa og Gehasi der Gud åpenbarer for Gehasi (Elisas tjener) en svær englehær som omringet fiendehærene.​​ 2 Kong.​​ 6, 17-20.

Vi ser jo også i Åp. 19-20 at Guds fiender – både Den falske Profet og Antikrist med deres hærstyrker – de blir knust. Det er derfor logisk at Jesus har med seg mektige krigs-engler ved sitt annet komme.

 

Poenget her: ​​​​ Jesu gjenkomst er ikke noe som har med menigheten å gjøre. Det har bare med Israels nasjon å gjøre idet han kommer rett etter den nevnte trengselstiden.

Begrepet som har sneket seg inn i kristenheten, dette med at ‘Jesus kommer og frelser oss’ – er helt feil. Det er satt på hodet, for Jesus kommer ikke til menigheten, men til Israel.

Men i tiden​​ før​​ denne omtalte trengselstiden begynner i Israel (se Matt. 24, 21-23) skal menigheten, Jesu Kristi troende forsamling i hele verden bli tatt overnaturlig rett inn i det himmelske, som det er forespeilet i Kol. 3, 1-4:

«1Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd.

2 La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden.

3 Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud.

4 Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet.»

Særlig​​ vers 4​​ er det som viser oss menighetens​​ hjemkomst.​​ Vi skal åpenbares med Kristus i herlighet i himmelen (gresk,​​ epiuranos). Dette er i den over-høye himmel, der Kristus nå sitter ved Faderens høyre hånd over all makt og myndighet og over et hvert navn (Ef. 1, 20-23).

Dette må aldri forveksles med Paulus’ ord til tessalonikerne i 1 Tess. 4, om en såkalt ‘opprykkelse i skyer, opp i luften for å møte Herren’. Dette var noe Paulus tok fram for dem idet han beskrev en eventuell gjenkomst (gresk,​​ parusia)​​ i apostlenes levetid. Da skulle de troende møte Kristus i skyene idet han var i​​ ferd med å lande i Israel og Jerusalem. Det er dette​​ parusia​​ ordet mener. De skulle hentes opp og​​ deretter landes ned i Jerusalem​​ – de skulle ‘samles med Kristus’ slik Paulus refererte i 2 Tess. 2, 1:

«Vi ber dere, brødre, når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme og vår​​ samling hos ham

Samlingen ville vært​​ her på jorden,​​ i aposteltiden,​​ og ikke oppe i himmelen. Det er ytterst viktig å ha for oss den greske grunnteksten, ellers så blir vi lurt trill rundt. Se for øvrig min artikkel om dette med​​ ‘Opprykkelsen’​​ – som er en veldig misforstått lære-dille innen kristenheten. Artikkelen heter​​ «Læren om opprykkelsen: Den var ferskvare og den er derfor ikke lenger gyldig!»

MENIGHETEN TAS INN I DET HIMMELSKE

Vi blir hentet inn i det himmelske idet Gud avslutter nådetiden, tiden med det frie nådeevangeliet på jord, og vender seg til Israel igjen – etter to tusen års stillhet, og sender ned Moses og Elias (Åp. 11ff) for å starte den nevnte store trengselstiden i landet. Israel​​ skal tvinges i kne for Jesus og gjennom trengselen renses for all oppsetsighet og vantro, og bli Jesus-troende jøder.

Noe av årsaken til at Gud sender en straffetid over Israel, er fordi jødene i deres utlendighet i verden har benyttet tiden til å spotte Jesu navn, Herrens navn, slik vi leser av Esek. 36, 19-23:

«19Jeg spredte dem blant folkene, og de ble spredt omkring i landene. Etter deres ferd og deres gjerninger dømte jeg dem.

20 Da de kom til de folkene som de kom til, vanhelliget de mitt hellige navn, og det ble sagt om dem: Dette er Herrens folk, og likevel måtte de dra ut av hans land!

21 Det gjorde meg ondt for mitt hellige navn, som Israels hus hadde vanhelliget blant de folkene som de var kommet til.

22 Derfor skal du si til Israels hus: Så sier Herren Herren: Ikke for deres skyld, Israels hus, gjør jeg det, men for mitt hellige navns skyld, det som dere har vanhelliget blant de folkene som dere er kommet til.

23 Jeg vil hellige mitt store navn, som er blitt vanhelliget blant folkene, det som dere har vanhelliget blant dem. Og​​ folkene skal kjenne​​ at jeg er Herren, sier Herren Herren, når jeg helliger meg på dere for deres øyne.»

Særlig vers 23 er klarttalende: Israel blir straffet på grunn av deres spott av Herrens store navn, og det er Jesu navn!

Og verdens nasjoner (gresk:​​ etnos) – folkene – vil lære at det er Gud Herren som sender denne straffedommen over Israel. De skal skjelvende og i ærefrykt for Gud observere (uten selv å bli rammet av ulykken) hvordan det kan gå når man er stor i kjeften og setter seg overmodig opp imot Herren Jesus Kristus, Guds veldige Sønn.

Nasjonene blir altså​​ skrekkslåtte vitner​​ til denne trengselen i Israel, men blir ikke selv rammet av noen​​ av disse plagene (Åp. 6 mv.) – de syv segl, de syv basuner og de syv vredeskåler, pluss de tre ve-rop. Asteroider faller over det indre Middelhavet og slynger svære​​ tsunamier mot Israels kystlinje​​ (Åp. 8ff.),​​ brennende stener hagler over landet fra himmelen, vann blir gjort til blod, og himmelen blir stengt for regn, og mye annet fryktelig vil komme.​​ (MERK: Det er allikevel mulig at følgeskader vil inntreffe, idet at visse naboland kan oppleve noen av disse ting…men på betraktelig avstand. Bølger kan jo komme til å skylle inn over både Tyrkia og Egypt for eksempel. Men vil bare gi mindre skadeomfang).

Jesus advarte Israel om disse ting, Lukas 21, 25-26:

«25Og det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner. Og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når​​ hav og brenninger bruser.

26 Mennesker faller i avmakt av redsel og gru for det som skal komme over jorden. For himlenes krefter skal rokkes.»​​ (NB: jorden= Israel, landet)

Grunnen til at folk i Israel gripes av redsel og gru, det er fordi de blir forhånds-varslet av de to profetene​​ i Åp. 11, Moses og Elias, og vil vite at …i morgen vil det kommer flodbølger mot Tel​​ Aviv og Haifa og hele kystlinjen, så kom dere unna derfra nå med én gang!....en kan tenke seg noe av hva​​ vitnene vil profetere. De vil altså varsle/advare (slik Moses gjorde da Gud sendte landeplagene i Egypt) innbyggerne så de kan søke dekning….men nevner da hva det er som vil komme over landet. Det blir virkelig skrekk og gru og panikk-angst.

De faller rett og slett i avmakt. De gir opp og bare kaster seg ned der de står.

ISRAEL ER IKKE DET SAMME SOM MENIGHETEN

 

På grunn av at kristenheten ikke har fått med seg​​ den rette inndelingen​​ av Bibelens ord – noe som ble gjort offentlig kjent for første gang i nyere tid ved E. W. Bullinger, prest i Den anglikanske Kirken under biskopen av Canterbury i slutten av 1800-tallet (se egen omtale om Bullinger i en artikkel skrevet av undertegnede) – så har kristenheten som følge av dette lidd kunnskaps-mangel og mange misforståelser i bibellæren.

Bullinger kunngjorde sitt bibelsyn om forskjellen på Israel og menigheten i bokform samt i diverse artikler. Han ble assistert av sin yngre medhjelper, Charles Welch, som i Bullingers ettertid drev dette arbeidet videre og ekspanderte dette. Du finner egne websider om det.​​ Jeg støtter og fremmer selvsagt Bullingers bibelsyn helt og fullt. Det var Bullinger som åpnet porten for en riktigere bibelforståelse i nyere tid!

I korthet går Bullinger/Welch sitt bibelsyn og bibelsystem ut på at Apostelgjerningene og de fire evangelier er skriv som var kun i forbindelse med Israel som nasjon, jødefolket og deres Gudsforhold. Mens skriv som ble utarbeidet i ettertid av disse, ved Paulus, er det som gjelder menigheten – Kristi legeme. Dette framgår av Efeserbrevet og Kolosserbrevet i hovedsak.

Israel var på grunn av Mose lov segregert i forhold til verdens nasjoner, men da menighetens tid ble kunngjort for første gang, så finner man at Mose lov var blitt annullert og avskaffet i sin helhet, slik Paulus skrev i Ef. 2, 14-15 samt Kol. 2, 14.

Israel var gjennom profetene​​ lovt å skulle bli et kongerike der en Messias (salvet konge) skulle styre nasjonen. Dette var det Jesus kom og kunngjorde slik vi leser i de fire evangelier og Apostelgjerningene. Men Israel​​ fornektet​​ Jesus som deres Messias, og ville ikke ta imot ham som en nasjon. Dette endelige avgjorte​​ øyeblikket da nasjonen var å anse som falt fra Gud, finner vi dermed i Apg. 28, 25-28 – i konfrontasjonen mellom Paulus og Sanhedrin rådet i Roma i årene 60-62 e. Kr.

Det ble brudd – og i årene 66-70 gjorde Israel opprør, og den 10. september år 70 ble Jerusalem inntatt og ødelagt og tempelet brent og revet og plyndret.​​ Jesu ord gikk i oppfyllelse (Lukas 21, 5-6). Likeså Jesu profetiske lignelse om ‘Kongesønnens bryllup’ i Mat. 22, 7: Kongen ble vred og sendte sine soldater og drepte de som hadde myrdet hans utsendinger (apostlene).

Men fra og med år 62-63 (noen mener 64, etter Romas brann) skrev Paulus fra sitt fengsel i Roma de to menighetsbrevene, Efeserne og Kolosserne, der han for første og eneste gang dokumenterer den ferske åpenbaringen Gud nettopp hadde gitt ham, at nå var Mose lov fjernet og skilleveggen mellom jøde og hedning dermed tatt vekk, og hele verdens folk kunne nå bli frelst ved tro på Jesus Kristus, uten noen pakter eller lov og forpliktelser. Det ble et fritt nådeevangelium, slik vi har den dag i dag.​​ Den individuelle jøde kan nå ​​ bli frelst sammen med den individuelle hedning, ved at de tror Jesus Kristus. Men den jødiske nasjon, den eksisterer ikke lenger i Guds øyne. Dagens Israel er der på grunn av deres egenmektige tyveri av landet, riktignok støttet av FN. Gud anser ikke landet å være sitt land, sin nasjon, slik som i bibelsk tid. De er å anses som kronisk frafalne fra Gud Jehova.

I disse​​ to Paulus sine​​ brev finnes ikke noen forskrifter/seremonielle ordninger slik som vanndåp, åndsdåp, nattverd, syndsbekjennelse, håndspålegging av syke for helbredelse/mirakler, og heller ikke finner vi Jesu gjenkomst i disse to brev. Og ikke finner vi noe om et​​ messiansk jordisk kongerike i Israel som skal komme.

Menigheten er en himmelsk skapning, vi er allerede i metaforisk forstand satt i himmelen hos Kristus og gitt all åndelig velsignelse (Ef. 1, 1) ​​ -

 «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som​​ har velsignet oss​​ med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus.»

Merk at han HAR VELSIGNET OSS allerede. I Kristus og med Kristus.

Som troende er vi å anse (metaforisk, men​​ allikevel​​ helt sant) som​​ «Skjult med Kristus i Gud»​​ (Kol. 3, 3).

Paulus, hedningenes apostel, ble den som var betrodd å forkynne nådeevangeliet for hedning​​ verden. Peter og de elleve ble aldri sendt til oss hedninger, bare til Israel, de omskårne (Gal. 2, 7-8).

Åtte, ni år, etter pinsedag i Apg. 2, så finner vi Peter i Apg. 10 i Kornelius’ hus, hos hedninger i Cæsarea, etter at Kristus FØRST måtte overtale sin ledende apostel om at det ikke lenger var galt å ha samfunn med hedninger! Apg. 10, 10-16. Peter fikk et syn fordi han aldri hadde gått til hedninger og hatt samfunn med disse. Det var imot Mose lov, og hedninger i den tiden var ansett som ‘urene hunder’ – de var forbudt inntrede i tempel området.

Israel var altså​​ segregerte som folk i hele tiden rapportert i Apostelgjerningene, men fra og med Efeserbrevet og Kolosserne i år 63 (evnt. 64) var denne segregasjon opphevet: Mose lov var fjernet for alltid, og de to fiendene, jødene og hedningene, var nå gjort til ‘ett nytt menneske’ i Jesu Kristi korsfestelse og ved troen på ham. Det var ikke lenger ‘Jøde først, så greker’ (Rom. 1, 16). Nå var jødene/Israel satt på lik linje som nasjonene, og var blitt til en nasjon blant nasjonene. Som hedninger, altså!

Her er IKKE hedning eller jøde, men Kristus er alt og i​​ alle, skrev Paulus i Kol. 3, 11:

 «Her er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, trell, fri - Kristus er alt og i alle.»

Menighetens tid finner vi bare i det at Israel er i frafall som nasjon, og ikke lenger Guds folk på jord framfor andre folk.

Men profetene har forespeilet altså at Israel skal bli gjeninnsatt (ved den nevnte trengselstiden på syv år) – og ved Jesu gjenkomst bli Guds nasjon på jorden framfor alle andre nasjoner.​​ Da vil hilsningsordene fra Gabriel til Maria bli oppfylt, Jesus skal bli konge over Jakobs hus, Israel i Tusenårsriket (Lukas 1, 31-33).

 

Gracepano.com

 

 

 

 

 

 
NY GRATIS BOK AV JAN LILLEBY:

«Menighetens himmelske kall»

 

Dette er boken for alle kristne som vil ha

kunnskap om vårt store framtidshåp, der

oppe hos Kristus i det himmelske.

 

Du vil her lære og forstå at Bibelens ny-

testamente rommer to forskjellige kall.

Det ene var for Israel, og det andre ​​ er

for oss, menigheten av kristne.​​ Viktig!

 

BOKEN VIL BLI SENDT TIL DEG VED EMAIL KUN – og den er helt gratis.​​ Den er på 87 sider ​​ A4 ut av printeren.

Husk å oppgi om du ønsker den i Word-format eller som PDF.

Jeg anbefaler boken i alle kristne sammenhenger, og gjerne i bibelgrupper så vel som i menighetene rundt om.

EMAIL:  ​​​​ post@gracepano.com

 

Lykke til med dine bibelstudier!