1

STEFANUS’ TALE:
Offentlig refs av Israel

STEFANUS’ TALE:

Offentlig refs av Israel

Av Jan Lilleby

 

Hva gjelder selve emnet – som i denne artikkelen er om Israels fornektelse og forkastelse av Guds Messias, Jesus – så kan man lett finne samklang i Mat. 23, Apg. 7 (Stefanus) og Apg. 13, 15-37 (Paulus).

I Apg. 7 er vi i år​​ 36-37 e. Kr. – mens i Apg. 13, med Paulus​​ ute​​ på sin første tur i Romerriket, Antiokia i Pisidia,​​ med kongerikets evangelium til jøder og proselytter, er i år 44-45…noen mener litt senere cirka år 46-47.

Jeg vil ta en konsentrert gjennomgang av Apg. 7 og Stefanus sin sterke refs og irettesettelse av det vantro offentlige Israel med deres fariseere og saddukeere i spissen.

Stefanus satte her livet til, og ble da den første martyr etter Jesu himmelfart.

Som bakteppe må vi forstå at​​ hele Apostelgjerningenes tretti år med historikk​​ er en tid der apostlene bare tilbød Israel Guds Kongerike (tusenårsriket, ref. Dan. 2, 44) ved at de skulle omvende seg til Jesus Kristus og ta vanndåpen. Det var altså ikke blitt menighetens tidshusholdning ennå, med den frie nådefrelsen. Bare Israel som nasjon var de som Gud talte til ved sine utsendte apostler.​​ Proselyttene inkludert.

Å lese Stefanus’ tale er som å høre en dødsdom opplest…og arrestanten er her det vantro Israel. Lukas framstiller talen som en​​ forsvarstale, mer enn en anklage…og allikevel blir resultatet en kraftig dom over Israel, et varsel om svær ulykke og undergang som truer i horisonten!

Men før vi går inn i teksten i kap. 7, må vi først til kap. 6 – og jeg tar fram utvalgte vers. Disse viser​​ at IKKE ALLE av​​ Israels presteskap/fariseere var vantro. Tvert imot sier Apg. 6,​​ 7 følgende:

«Og Guds ord hadde framgang. Tallet på disipler i Jerusalem økte sterkt, og en STOR FLOKK av prestene ble lydige mot troen.»

Faktisk ser det ut som om nettopp dette,​​ at svært så​​ mange av fariseer-partiet​​ tok til troen på Kristus, hisset opp den harde kjernen hos disse som var motstandere av Jesus og apostlene. De ville rykke ut og prøve å stoppe den store framgangen hos de messianske troende den gangen. Det er dette som var selve sakens kjerne, noe vi tydelig ser når vi kommer til Apg. 9 og forfølgelsene mot de troende eskalerer i en fengslings-kampanje ledet​​ av den nidkjære unge Paulus!

Apg. 6,​​ 11 og 13-14 viser oss at det ble dannet en konspirasjon mot Stefanus, basert på løgn og falske vitner – akkurat slik det også var tilfelle vedrørende Jesu korsfestelse:

«De avtalte da I HEMMELIGHET med noen menn at de skulle si: Vi har hørt ham (Stefanus) tale spottende ord mot Moses og mot Gud….Der stilte de fram FALSKE VITNER som sa: Denne mannen holder ikke opp med å tale spottende ord mot dette hellige sted (tempelet) og mot loven….Vi har hørt ham si at denne Jesus fra Nasaret skal bryte ned dette sted og forandre de skikker som Moses gav oss.»

Jamfør dette med Mat.26, 4 og 59-61:

«De rådslo om å gripe Jesus MED LIST».

«Men yppersteprestene og​​ hele rådet (Sanhedrin) søkte FALSKT VITNESBYRD mot Jesus, slik at de kunne få dømt ham til døden. Men de fant ikke noe, enda MANGE FALSKE VITNER kom fram. Men til sist kom to fram og sa: Denne mann har sagt: Jeg kan bryte ned Guds tempel og bygge det opp igjen på tre dager!»

Da​​ det Høye Råd ved yppersteprestene hørte denne falske anklagen, stilte de den arresterte Stefanus​​ det soleklare spørsmålet,​​ er dette sant?

Her er vi da over i det 7. kapittel, og legg merke til at Stefanus ikke gir et direkte ja-nei-svar til Rådet!

Han var i denne situasjonen en Jesu disippel og etterfølger, utvalgt av et apostolisk lederskap til å bistå de​​ underpriviligerte troende i Jerusalem-forsamlingen. Han ble regnet opp sammen med blant andre Filip, evangelisten. Og om Stefanus' karakter og trosliv gis det ham en meget høy attest:

Apg. 6, 5:​​ «…en mann FULL AV TRO OG DEN HELLIGE ÅND…»

Apg. 6,​​ 8:​​ «…FULL AV NÅDE OG KRAFT, og han gjorde UNDER OG STORE TEGN blant folket.»

Vers 8 og​​ ordlyden der​​ gjør at jeg personlig leser inn i teksten, for egen regning, at det var snakk om store​​ helbredelses-mirakler​​ og oppsiktsvekkende ting som utdrivelse av demoner og antakelig også oppvekkelse av døde. Han gjorde STORE tegn. Dette vil jeg påstå bare kan sies om slike ting som oppvekkelse av døde og befrielse fra demon besettelser. Folket der var nok rystet i sitt innerste – og det var helt sikkert nyhetene som var på alles lepper den gang.

Apg. 6, 10 forteller oss om en uimotståelig visdom hos disippelen:

«Men de (motstanderne) kunne ikke stå seg mot den VISDOM OG ÅND som han talte med.»

Derfor var det jo nettopp at Stefanus – i denne Hellige Ånds visdom og kraft –​​ ikke​​ gav Rådet et​​ kort​​ ‘nei-svar’ men i stedet begynte han å legge ut om Israels historikk fra og med Abrahams utvelgelse!

For å si det på en annen måte: Dette hadde Rådet aldri i livet ventet seg. Å bli opp lekset av én av ‘lavklassens folk’ en nykomling og attpåtil en menighetstjener i den Jesus-troende messianske forsamlingen. De var lamslått av den Ånd og kraft som Stefanus der var drevet av…og de stirret på ham, og så at hans ansikt var forklaret​​ (les: skinnende, lysende)​​ som en engels ansikt!​​ (Apg. 6, 15).

Tenk bare på hva som egentlig skjedde her: Hvem i gammel tid hos Israels stammer var det som dette sistnevnte under skjedde med? Jo, med Moses – han som​​ jødene​​ nå påstod ble spottet og ringeaktet av Stefanus. Så Gud Herren selv, ved Den Hellige Ånd, virket like opp i deres nærvær det SAMME MIRAKEL SOM HAN UTFØRTE HOS MOSES. ​​ 

Men de så ikke dette, de var totalt​​ forblindet åndelig​​ talt. Vi leser jo i Bibelen, at Moses skinte så kraftig i ansiktet at han la et dekke over seg, så ikke folket skulle se at denne kraftvirkningen avtok.​​ Hvilket vitnesbyrd og ‘Backup’​​ Stefanus fikk av Gud, like opp i det vantro presteskapets åsyn. For en skam for Israels lederskap, de som hevdet at de var voktere av loven og visste det meste hva gjaldt Moses og loven. (2. Mos. 34, 29-35). Paulus omtalte også denne spesielle hendelse i 2. Kor. 3.

Israels lederskap på Jesus’​​ og apostlenes tid var helt igjennom korrupte og ondsinnede.​​ Tiltross for at mange av dem virkelig omvendte seg til tro på Jesus.​​ Bibelens tale er helt klar på dette! En nasjon ledet av løgnere og drapsmenn, og som dekket seg bak sitt blanke ytre, som om de skulle være Guds tjenere. De var kalkede graver, fulle av dødningeben og urenhet sa Jesus.

Hele forhøret av Stefanus skulle vært stoppet, da Rådet så at hans ansikt skinte i likhet som med Moses i gammel tid. Lukas bruker uttrykket​​ «…de så at hans ansikt var som en engels ansikt».​​ En av de typiske ting ved englene var at det lyste/skinte av dem når de åpenbarte seg for mennesker.

Hele hendelsen med Stefanus​​ tale og påfølgende død ved steining, var en prinsipielt sett fullstendig likhet med, og​​ påminnelse​​ om,​​ jødenes drap på deres egen Messias, Jesus. ​​ Gud brukte Stefanus til å påminne Israel om deres grove synd da de drepte Jesus og brukte falske vitner og løgn for å få det til å se ut som han hadde gjort en dødssynd.

Mat. 23 kommer oss sterkt i minne, og Jesus traff spikeren på hodet:

«Derfor, se, jeg sender til dere profeter og vismenn og skriftlærde. Noen av dem skal dere drepe og korsfeste, andre skal dere hudstryke i synagogene deres og forfølge fra by til by.» ​​ Vers 34.

«Jerusalem, Jerusalem, du som slår i hjel profetene​​ og steiner dem som er sendt til deg! Hvor ofte jeg ville samle dine barn, som en høne samler kyllingene under vingene. Men dere ville ikke.» Vers 37.

Stefanus’ tale oppsummért og kommentert

 

Fra versene 2-5:​​ Guds utvelgelse og kall til Abraham

Fra versene 6-7:​​ Gud lar Abrahams ætlinger holdes​​ som slaver i utlandet i 400 år. Men de skal bli befridd og reise vekk fra slaveriet, til å bo i landet Gud lovte.

Fra versene 8-19:​​ Omskjærelsen innføres, Isak fikk sønner og stammene etter Jakobs sønner – de tolv patriarkene. Tilfellet med salget av Josef, yngstemann ​​ og dette at​​ Gud ved ham​​ siden reddet hebreerne fra sultedøden, og endelig dette at Egypts nye konge (farao Ramses) satte i gang straffetiltak for å begrense framveksten av hebreerne i Egypt – deres nyfødte ble tvunget til å settes ut slik at de ikke skulle overleve..

Fra versene 20-29:​​ Hele Moses’ historie, i konsentrert kort​​ bakgrunns-form,​​ fra fødselen av, elvefarten i en kurv,​​ han var utvalgt av Gud (var fager sies det),​​ faraos’ datter oppdro ham, Moses vokser opp og blir en offentlig sentral person i Egypts lederskap. Moses dreper en egypter som slår en hebreer, men det blir oppdaget og Moses flykter ut i Midians land hvor han​​ siden​​ fikk to sønner.

Fra versene 30-35:​​ Herren åpenbarer seg i tornebusken og utvelger ham til å lede de hebraiske slavene ut av Egypt, ved hjelp av tegn og under – og i vers 36 får vi en​​ profeti om Jesus​​ nevnt (en profet likesom Moses).

Fra versene 36-39:​​ Moses’ person og lederskap som en Guds profet​​ fremhevet av Stefanus. Moses delte Det røde Hav​​ etter først å ha tvunget Egypt i kne ved tegns og underes kraft. Moses var den som sa til folket at de skulle tro på en profet lik ham selv (Kristus), når han en dag i framtiden stod fram. Moses var hele tiden ledet av Guds engel under tiden i ørkenen i førti år, og som gav Moses levende ord. Men folket stod Moses imot og ville ikke være lydige, og de vendte sine hjerter til Egypt – de ville tilbake til livet der…tydeligvis.

Fra versene 40-42:​​ Folket fikk Aaron til å lage dem en gullkalv som de kunne tilbe, siden Moses var borte fra dem en tid. Gud vendte seg bort fra folket på grunn av dette, han overgav dem til å «..dyrke himmelens hær».

Fra versene 43-44:​​ De refses videre av Stefanus ved at han påminner Rådet at deres fedre i ørkenen og i opprør mot Moses, hadde tatt til med avgudsdyrkelse, ved navns nevnelse: De bar med seg Moloks telt og guden Remfans stjerne…bilder de hadde laget for å tilbe dem. Han påminner Rådet også dette at de av den grunn hadde blitt deportert til Babylon (Jeremias’ profeti).

Kort bemerkning:​​ Her ser vi at Stefanus hele tiden skrur opp ‘temperaturen’ – ved å systematisk framheve fedrenes notoriske synder mot Gud Herren. Og han har nå altså påpekt at deres motstand mot Moses i gammel tid har blitt gjentatt ved at de også​​ nå,​​ i inneværende tid,​​ gjør motstand og fornekter Jesus Kristus!​​ Men temperaturen vil i de påfølgene versene bli skrudd ytterlige opp…og tilslutt eksploderer det hele i blindt satanisk raseri.

Fra versene 45-47:​​ Tabernakelet i ørkenen nevnes, og at dette fulgte med dem også etter at de var kommet inn i Kanaans land under Josva. Helt opp til Davids​​ dager hadde de tabernakelet som Gudshus, kalt ofte for sammenkomstens telt i GT. Salomo var den som omsider bygde et tempel for Gud.

Kort kommentar:​​ Nå begynner Stefanus å nærme seg stridens kjerne. De hadde jo anklaget ham for å tale imot tempelet, og han legger nøye ut for dem videre…

Fra versene 48-50:​​ Med full dekning i Det gamle Testamentet hva gjelder Guds tanker om at mennesker bygger et tempel for ham, sier Stefanus rett fram ved sitat fra Jes. 66 og 1 Kongebok 8, at Gud ikke bor i hus bygget av mennesker. Han har derimot himmelen som sin trone, og jorden som en fotskammel for sine føtter. Gud er den som har skapt alt dette.

Fra versene 51-53:​​ Stefanus stempler Rådet og presteskapet i tempelet med et utsagn som vi vel må si også har full relevans den dag i dag angående jødenes svære og formørkede fornektelse av Jesus som Messias:​​ 

«Dere stivnakker og uomskårne på hjerter og ører! Dere står alltid Den Hellige Ånd imot – som deres fedre​​ så også dere!» ​​​​ 

Og han peker derfra direkte på Jesus og hans død, og pekte også på at de hadde drept alle profetene som Gud hadde sendt i tidligere tider. Meget sterk kost! De ikke bare hadde drept Jesus, men også​​ forrådt ham. Judas bar altså ikke forræderiet alene – nei, hele folket med deres rådsherrer i spissen holdes ansvarlig. Og slikt​​ ondt​​ gjorde de, enda de hadde mottatt loven ved engler og allikevel ikke holdt den.

Kort kommentar:​​ Husk nå kjære leser, at mens alt dette pågikk da Jesu tjener, Stefanus, forklarte seg og samtidig refset det offisielle religiøse Israel i aposteltiden,​​ - så måtte de nødtvunget sitte og​​ se på at arrestantens ansikt lyste og skinte imot dem. Slik det også var tilfelle med Moses! ​​ Hvilket skue, og hvilket scenario!

Fra​​ versene 54-60;​​ Rådet beskrives av Lukas her – at disse refsende ord​​ stakk dem i hjertet​​ og det førte til at de skar tenner imot ham. I Apg. 2, 37 ser vi at jødene etter å ha hørt Peters pinsetale, også opplevde at talen​​ skar dem i hjertet, men de reagerte mønstergyldig. De spurte da Peter angerfullt om hva de nå skulle gjøre. De ville ikke gå imot Peter, nei de omvendte seg og det gjorde hele tre tusen jøder den dagen.

Stefanus var nå blitt grepet av et sterkt syn, han så Jesus (Menneskesønnen) stå ved Guds høyre hånd i himmelen. Men da skrek Rådet imot ham og holdt for sine ører i raseri. Det bare eksploderte fullstendig. (Var det Satan som fór inn i dem?) Ja, en kan bare undre seg.

De grep de ham og tok ham utenfor byen for å steine ham til døde.

«De drev ham ut av byen og steinet ham. Vitnene la klærne av seg ved føttene til en ung mann som hette Saulus. Og de steinet Stefanus, mens han bad og sa:​​ Herre Jesus, ta imot min ånd! Så falt han på kne og ropte med høy røst: Herre, tilregn dem ikke denne synd! Og da han hadde sagt dette, sovnet han inn.»

Jeg nevnte ovenfor blant annet at Stefanus sin tjeneste, forsvarstale og død var en påminnelse om nettopp de samme ting som tidligere hadde skjedd med Jesus.

Stefanus’ bønn mens han er i ferd med å dø under steinkastingen, var samme form for bønn som Jesus Kristus selv hadde bedt da han døde på ​​ korset: Tilregn dem ikke denne synd!.

Jeg nevnte også Paulus sin tale til synagogen i Antiokia i Pisidia i Apg. 13.

Paulus møtte på den ene siden, mange jøder og proselytter​​ som​​ tok til troen på Jesus, og på den andre siden – de vantro av tilhørerne stod imot, og de begynte å hisse opp en mobb for å ‘ta’ Paulus. ​​ Apg. 13,50-52 – som er cirka omkring år​​ 44-45:

«Men jødene fikk hisset opp de fornemme kvinner som holdt seg til jødenes tro, og de​​ fremste menn i byen​​ (lederskapet kan vi godt si), og de fikk i stand en forfølgelse mot Paulus og Barnabas, og drev dem bort fra sine områder. – De ristet da støvet av sine føtter mot dem og dro til Ikonium. – Men disiplene ble fylt av glede og Den Hellige Ånd.»

Med disse ord vil jeg avslutte artikkelen.​​ 

Vi har nå lært hvordan jødedommen på en notorisk måte har stått Jesus Kristus imot i alle år. Likesom de ALLTID har stått Gud og Den Hellige Ånd imot.

Helt siden år 500 e. Kr. – da den Babylonske Talmud ble gitt ut i skriftlig form, kan man lese seg til hva fariseerklassen og de skriftlærde falskelig lærte. Man kan lese seg til hvordan de lærer at Jesus var barn av Maria (Miriam) som hun fikk etter samkvem med en romersk​​ centurion! Jesus omtales som en som brenner i kokende ekskrementer i et evig helvete.​​ 

Dette er sant,​​ så utrolig det enn høres ut. Selv om du ikke får høre dette sagt fra en talerstol i noen jødisk synagoge i vår tid.​​ Bok omslaget:​​ Her ser du «Remfans Stjerne» - heksagrammet som nå er en del av Israels flagg.

Så, Jesus-fornektelsen er vedvarende…mens Paulus sine ord i Apg. 28, 28 er ennå i ferd med å oppfylles:

«Så skal dere (dere jøder) vite at denne Guds frelse er blitt sendt til hedningene,​​ og de skal høre.»

 

 

 

 

 

 

 

 
Israels stilling innfor Gud
sett i lys av
menighetens tid.

Israels stilling innfor Gud sett i

lys av menighetens tid.

 

Av Jan Lilleby

Denne artikkel er basert i stor grad på et kompendium jeg

skrev for et bibelseminar jeg holdt i 2012.

 

ISRAEL I HISTORIEN.

  • Israel falt fra Gud slik vi finner i spennet mellom Apg. 28, 25-28 og Efeserbrevets skriving – som skjedde i år 62 da Paulus var i Rom for ankesaken sin.

Tilga Gud jødedommen i en​​ total-forståelse, korsfestelsen tatt i betraktning? ​​ 

SVAR: Nei, på ingen måte! Jesu bønn på korset om å tilgi dem pga. deres uvitenhet, avkreftes og dimmiteres mot Israels harde respons på budet fra apostlene om å omvende seg og tro Kristus – de VILLE IKKE OMVENDE SEG, ergo så frastøtes de fra Gud og all kontakt brytes, Israel mistet alle sine rettigheter både landet deres og prestetjenesten. De ble sendt inn i en uhørt ødeleggelse, som begynte med deres opprør i 66 og endte i Sept. År 70 med katastrofalt mannefall. Vi skjønner lett at tilgivelsen i Jesu bønn på korset var knyttet opp mot dette at Israel skulle i de påfølgende år ha omvendt seg til tro på Kristus!

  • Israels ødeleggelse var bebudet i Jesu taler (lignelser, se Matt. 22, 7 og Luk. 13), i Peters taler, se Apg. 3, 22-23 der han gjentar Mose advarsel om ødeleggelse, Paulus gjentatte advarsler i 1. Kor. 10, 2. Tess. 2, for ikke å snakke om Rom. 1 og 2. ​​ Dersom de ikke tok imot Kristus skulle de bli ​​ «…utryddet av folket…».

Israel i vår tid, helt siden år 70, ligger under den nasjonale bannbulle fra Gud Herren, og er ikke hans nasjon på jord, slik det var gitt dersom de hadde overholdt hans bud og lov. Hadde de tatt imot Kristus, ville ingen ødeleggelse rammet dem.​​ 

  • Esek. 36 beviser en ubrutt syndelinje/og unåde over Israel som nasjon, i forhold til hele tidsrommet fra deres ødeleggelse (Esek. 36, 19) og fram til at Jesus kommer med tusenårsriket etter først å ha hevnet seg​​ på den falne anti-kristelige jødedommen (sionismen) som framgår av Esek. 36, 23:​​ «Jeg vil hellige mitt store navn (Jesus),​​ som er blitt vanhelliget blant folkene, det som dere har vanhelliget (spottet!) blant dem.​​ Og folkene skal kjenne at jeg er Herren (Kristus), sier Herren Herren, når jeg helliger meg på dere for deres øyne.»​​ 

Hvordan kan det være at kristen-sionismen lærer at Gud har opprettet Israel igjen og velsignet dem – når vi i Esek. 36 presenteres for en ubrutt praksis i jødedommen som påkaller Guds svære vredestraff over dem?​​ ​​ De påstås (rettelig så) å ha spottet/vanhelliget Herrens navn i hele den tiden DE HAR BODD I SPREDNINGEN BLANT VERDENS NASJONER! ​​ 

Vi skjønner at sionismen ikke har noen sak som kan forsvares. Den er allerede totalfallitt, for Guds Ord kan ingen stå imot i denne saken. ​​ Denne helligelse av Herrens navn imot jødedommen, er det samme som flere av profetene kaller ‘Hevnens dag’ – av Jesus kalt for ‘Den store trengselstiden’ – og Jeremias​​ kalte den for ‘Jakobs trengsel’.

Dette temaet med Esek. 36 hadde jeg med i mitt første seminar i Kristiansand våren 2011, for de som husker.

For å finne ut hva som eksakt skal skje når tiden​​ kommer​​ for denne helligelsen av Herrens navn på det​​ vantro ondsinnete Israel, så må vi til Åpenbaringen. Likeså bør man lese Sak. 13, 8 om at​​ bare en tredjedel​​ vil overleve denne 7-årige trengselstiden​​ i​​ Israel.

 

ISRAEL I MODERNE TID

 

  • Det var Israel som var først ute med å sprenge bomber på markedsplasser og busser/tog,​​ for i mandatperioden med britene prøvde​​ de​​ å skremme dem ut av Palestina.​​ Bombingen av Hotel David med 90 drepte. Irguns brutale angrep på en palestinsk landsby med over 200 drepte menn, kvinner og barn.​​ Flere årtier før PLO ble opprettet av Yassir Arafat og Abdel Nasser i 1962. ​​​​ Sak. 8, 13:​​ «..likesom dere var​​ en forbannelse blant folkeslagene, du Judas hus og du Israels hus…».​​ Ikke araberne og palestinerne, men jødene!

Vår tids buss-sprenginger i Jerusalem og andre terror-dåd fra PLO, og siden påfølgende arabisk-palestinske fanatikere, må historisk sett betegnes som et gjensvar/hevn på Israels (Irgun og Haganah) terror og drap på palestinere. Listen er lang i Israels disfavør…som jo kristen-sionismen påstår er en nasjon styrt av Gud og velsignet av Gud. Israels gjerninger viser at de ikke er av Gud, men​​ deres nasjonsprosjekt er av anti-kristelig opphav, Satan, som bygger sin plattform for å sende sin messias-erstatter, Antikrist i sin tid.​​ 

Sionistiske bombe-terror angrep begynte allerede den 29. juni 1939​​ ​​ - her er et utdrag fra​​ websiden til​​ Middle East Policy Council, som viser til Irgun (Etzel) og Lehi (Stern banden). Begge disse grupper reflekterte synspunktene til Zeev Jabotinsky om at en selvstendig jødisk stat burde etableres på begge sider av Jordan elven, ved bruk av vold.​​ Mellom 1939 og 1942 utførte Irgun 60 terror-angrep, med 120 drepte palestinere pluss hundrevis av sårede.​​ For å påskynde britenes tilbaketrekking fra Palestina så myrdet Stern banden​​ Lord Moyne den 6. november 1944 i Cairo. Den 26. juli 1946, sprengte​​ Irgun King David​​ Hotel i Jerusalem​​ (se bildet), og 91 britiske liv gikk med samt at nær 500 mennesker ble skadet. Hotellet var base for britenes overvåking av mandatet. Stern bandens siste terror-dåd var å drepe Sveriges FN megler, grev Folke Bernadotte, 17. september 1948. Så langt Middle East Policy Councils uttalelser. Deres web er​​ mepc.org​​ for dere som vil lese mer om dette.​​ 

Utvisnings-dommen Gud gjennomførte i år 70 og ødeleggelsen av nasjonen, står dermed ved makt i vår tid. Deres​​ terror-dåder og landprosjekt er ikke av Gud, selv om Gud visste om at dette ville skje i endetiden. Prosjektet er framdrevet av onde,​​ og faktisk​​ illuminatiske krefter,​​ visse​​ frimurer-​​ losjer​​ i verden.​​ Selve sjefsbiksen er Rotschild-dynastiet, som står bak byggingen av høyesteretts-bygget i Jerusalem, og sannsynligvis også vil stå bak byggingen av et tredje tempel snart.​​ Bannbullen mot Israel vil ikke oppheves av Herren før han er kommet tilbake…

Se mine tre bøker i Israel-trilogien.​​ Kan kjøpes her på nettsiden, se egen liste.

  • De ble kastet ut av landet ved benyttelse (fra Guds side)​​ av romerhærene (kalt Kongens hær, i Matt. 22, 7), og de ble i hht. Josefus’​​ krigshistorie deportert tilbake til Egypt som slaver, men ingen ville kjøpe;​​ Mose profeti i 5. Mos. 28, 68 oppfylt i årene 70-71. Dette sier oss alt: Gud har annullert nasjons-prosjektet helt. ​​ Det må en ny utvelgelse til, og den vil komme i og med Den store Trengsel (se min bok om Moses og Elias som kommer med Hevnens dag).

Israel er Babylon skjøgen i Åp. 17-18; Israels flagg med heksagrammet, utgjør Dyrets merke og har magisk okkult tallverdi 666; for at Antikrist (Åp. 13ff) skal​​ kunne gjennomføre full kontroll av innbyggerne og tvinge dem til å tilbe ham, skal dette logo, stjernen, prentes i panne eller hånd, og bare disse vil få kjøpe eller selge. Allerede ser vi påbegynt den nye ‘Berlinmur’ som skal sperre dem inne sammen med dette monsteret! Jødedommen er grunnet på den babylonske Talmud læren, der en finner grov spott av Jesus. Talmud er Israels offisielle religion. Religionen er satanisk i dens natur, og rent anti-kristelig.​​ For ikke lenge siden fremmed Netanjahu et lovforslag at Talmud skal være Israels eneste religion. Personlig har jeg ikke fulgt opp denne saken, og vet ikke hva som siden har skjedd med forslaget.

  • FN og San Remo konferansen i tidligere tid, mener å lovlig ha opprettet Israel som nasjonalhjem for jøder fra hele verden. Men Gud har ikke talt i og med dette. Han er taus, og himmelen er lukket med syv segl!​​ 

(Det er derfor trengselstiden begynner med at engler bryter de syv segl i Åpenbaringen). Når Gud lar høre fra seg etter 2000 år med taushet overfor Israel, så braker det løs med domshandlinger!

Guds domslutning fra år 70 står fast og urokkelig, og det kommer en domshandling nummer to siden år 70:​​ Syv års trengsel og plager​​ som skal både hevne vanhelligelse av Herrens navn på den ene siden​​ (Esek. 36ff), men samtidig bli en streng tukt til å falle på kne og påkalle det navn de før har vanhelliget: Jesus Kristus.​​ 

Kristen-sionismen:​​ Kristne kan ikke støtte både lys og mørke i ett og samme. Man kan ikke støtte den antikristelige,​​ ugudelige, Jesus-hatende, og ulovlige staten Israel, og samtidig hevde at man elsker Jesus Kristus! Få sionismen vekk fra ditt liv…og lær deg heller å forstå Bibelen og Guds ord rett!

 
DE TI STAMMENE I NORDRIKET
gikk aldri tapt

 

Av Jan Lilleby

Det har blitt en gammel diskusjon innen kristenheten hva gjelder de såkalte «Ti tapte stammer» – altså fra dette at Sankerib i år 721 f. Kr. deporterte disse stammene til omkringliggende hedningeland.

Mange bibelforskere og historiegranskere/vitenskapsmenn har behandlet dette temaet i ganske uttømmende grad.
Det blir av visse sekteriske fløyer i både Norge og i utlandet – mest det sistnevnte, hevdet at siden de ti stammene i Nord-Riket har forsvunnet, så er disse blitt utblandet og spredt innen den vestlige verden, slik at det er i vår tid de kristen-kulturelle landene i vesten som nedstammer fra de tapte ti stammene.

Da kan jeg si, støttet av både Bibelen og av arkeologiske funn, at dette er en umulighet!

For en slik total-deportasjon av de ti stammer i Nord-Riket har aldri funnet sted. Det er et teoretisk fantasiprodukt av mennesker, og uten støtte i virkelighetens verden. Jeg forklarer straks hvorfor.

tistamme kartAssyrerkongen som begynte deportasjonene sier selv at han tok som fanger 29290 personer. Det er helt innlysende at dette var bare en veldig liten andel av den totale befolkning i hele Israel. Ser vi i 2. Sam. 24, 9 så var antall menn som var gamle nok til å gjøre tjeneste som soldater hele 800 000. Altså var de deporterte bare cirka 3,7 prosent av Nord-Rikets militærstyrker. Tas det med kvinner og barn samt eldre som ikke kunne være soldater, vil prosentandelen bli vesentlig mindre – kanskje så lav som bare 2,0 prosent (?).

«Og Joab oppgav for kongen tallet på dem som var mønstret: I Israel var det åtte hundre tusen sterke menn som kunne dra sverd, og Judas menn var fem hundre tusen.»

Leser vi 2 Kong. 17, 6 finner vi at de må antakelig ha blitt deportert i to grupper. Den ene ble plassert i vestlige Mesopotamia, og den andre i den østre del av det Assyriske riket.

«I Hoseas’ niende år inntok den assyriske kongen Samaria og bortførte Israel til Assyria. Han lot dem bo i Halah og ved Habor, en elv i Gosan, og i Medias byer.»

Dr. James Frederick McCurdy sier i sin bok, 1894 «History, Prophesy and the Monuments» (seksj. 363): (Fås som re-print hos Amazon!)

“Dette er hele historien om den berømte ‘Spredningen av De Ti Stammer’. Antallet erklært av Sargon er ikke på noen måte satt for lavt. Assyriske konger hadde ikke akkurat for vane å minimalisere deres erobringer. Allikevel blir ikke dette flere enn det antall innbyggere som bor i Salisbury. Noen få år senere ble et antall fanger ført bort fra Juda (Syd-Riket) som var syv ganger flere enn disse fra Nord-Riket, uten at det mye mindre Juda dermed ble ødelagt eller forsvant.»

De som ble deportert var høyst sannsynlig de mest betydningsfulle og innflytelsesrike menn med deres familier. Resten av befolkningen forble i Israel og ble altså ikke deportert. Jehovas tro og religion fortsatte der, men ble noe blandet sammen med hedenske kulter/nybyggere som kom og bosatte seg hos israelittene. Men samaritanene holdt seg til Pentateuken (de fem Mose bøkene), og til tross for Judas’ fiendtligheter, ble de aldri holdt for å være hedninger. Den kjente samaritaner-forakten nevnt i Joh. 4 var blitt slik ved fariseismens inntog cirka 200 f.Kr. og var opprinnelig ikke slik. Det oppstod altså i den mystiske tidsperioden på 400 år mellom Malaki og Matteus evangeliet.

Noen tid etter Samarias fall, holdt Hiskia en stor/utvidet påskefeiring i Jerusalem. I henhold til 2. Krøn. 30, 1 mv. sendte han invitasjon til både Nord-Riket og til Juda. En mengde av Nord-Rikets folk kom (v. 18). Fem av Nord-Rikets stammer er nevnt ved navn. Det framgår dermed av denne glad-hendelse satt i stand av den gudfryktige kong Hiskia, at den største del av Nord-Rikets innbyggere IKKE hadde blitt deportert.

Ett århundre senere, da kong Josias skulle restaurere templet i Jerusalem, finner vi at han fikk penger fra Nord-Rikets stammer til dette formålet, «..fra Mannasse og Efraim og hele Israels rest» (2. Krøn. 34, 9). Dette bare understreker det faktum som jeg har holdt fram, at det ALDRI var noen total ødeleggende deportasjon av Nord-Riket. Dette er ren menneskelig hjernespinn, og må med Bibelen i hånd bare avvises på det mest bestemte.

Både Paulus (Apg. 26, 7) og Jakob viser til Israels tolv stammer i sine skriv. Jakob er ganske rett på sak, i sin åpningshilsen:

BILDE  De ti tapte stammene«Jakob, Guds og Herren Jesu Kristi tjener, hilser de tolv stammer som er spredt omkring i landene.» Dette ble skrevet cirka år 45 e.Kr., altså 766 år etter at noen av Nord-Riket ble deportert. Nesten åtte århundrer hadde ikke hvisket ut de ti stammer. Paulus’ utsagn i Apg. 26, 9 for Agrippa, om et 12-stamme folk, var omkring år 58-59 – altså 780 år etter deportasjonen.

Alle stammene finnes ennå, men på grunn av ødeleggelsen i år 70 er dem selv uvisse på sin tilhørighet. Dette blir rettet på i Den store Trengsel, se Åp. 7 og endetidens 12 stammer! En jøde vet ikke sikkert om han virkelig er en jøde, og en israelitt likeså usikker på sitt opphav.

Da Jesus begynte å utta sine tolv disipler, er det min lille private teori at han tok dem ut ikke bare på grunn av at de var av grasrota i landet, men at stamme tilhørighet var involvert.

Bare Peters og Judas’ og Levis navner indikerer tre av 12-stammene; Simon, som i GT ble skrevet ‘Simeon’, og Juda (1. Mos. 29, 33-34). Disiplene hadde to Jakob – navnet på den yngste av patriarkene, og peker ikke på noen spesifikk stamme.

Det ble et sterkt brødre-bånd mellom Simeon og hans yngre bror Levi, noe vi ser litt av i kap. 34 der de to sammen tar hevn mot Sikem, en hevitt, som hadde antastet deres søster Dina. Dermed er det sannsynlig at Peter ikke var en jøde (av Juda stamme) men en israelitt, dog ikke Nord-Riket. Simeons landområde var det sydligste av Israel. Da blir det ganske forstemmende når vi inn i dette bildet trekker fram skapjøden Karl Marx, som skrev det ateistiske/kommunistiske beryktede manifest, som hadde sitt egentlige navn Mordechai Levi. Det er jo ikke beviselig, men på grunn av navn-arven i jødisk tradisjon er det høyst sannsynlig at Marx altså var av samme stamme som Moses og Aaron: Israels presteskap! Og var altså det stikk motsatte av Moses, en gudshater og ateist, og en anarkist.

Her leser vi noen utsagn da Jesus tok ut disiplene:

Matt 4, 18-21: «Da han vandret langs Galileasjøen, fikk han se to brødre. Simon, som kalles Peter, og hans bror, Andreas. De var i ferd med å kaste not i sjøen, for de var fiskere. 19: Jesus sier til dem: Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. 20: De forlot da straks sine garn og fulgte ham. 21: På veien videre derfra fikk han se to andre brødre, Jakob, sønn av Sebedeus, og hans bror Johannes. De satt i båten sammen med sin far Sebedeus, i ferd med å bøte garn, og han kalte dem.»

(Lukas 5 gir oss en fyldigere historie: Jesus gjorde først mirakelet med den store fiskefangsten for å få de fire til å oppgi alt og følge ham der og da).

Og Joh. 1 har en helt annen versjon av Jesu utvelgelse av Andreas og Peter. Det får stå slik det står. De koples først sammen med døperen Johannes, men blir deretter fasinert av Jesus etter at døperen har utpekt ham som Messias. Natanael blir i Joh. 1, 48 erklært av Jesus å være en ekte israelitt. Natanael var kameraten til Filip, som ble evangelist. Men er ikke med i listen nedenfor.

De tolv listes opp i Matt. 10,2-4 og er som følger:

«Først Simon, han som kalles Peter, og hans bror Andreas. Jakob, sønn av Sebedeus, og hans bror Johannes. 3: Filip og Bartolomeus. Tomas og Matteus, tolleren. Jacob, sønn av Alfeus, og Lebbeus med tilnavnet Taddeus. 4: Simon Kananeus og Judas Iskariot, han som forrådte ham.»

Mark. 2, 14 gir oss Jesu kall til Levi. Men Levi – navnet til tross – ses ikke som aktiv prest. Men i stedet satt han i tollboden. Pussig? Og ser vi historien om døperen Johannes, finner vi at hans far – presten – ikke hadde Levi i navn, men Sakarja. Men navn-tradisjonen i jødedommen kommer tydelig fram i Luk.1, 60-61 der de kranglet om døperens navn. Slekten til stede ville kalle ham Sakarja etter hans far, mens Elisabeth protesterte og sa at han skulle kalles Johannes. Hun visste ikke at Gabriel hadde gitt dette navn til faren. Dette var også det navn som Gud hadde velbehag i, og Sakarja, presten, ble gjort stum av engelen Gabriel fordi han ikke trodde ham. Derfor ba han om å få en tavle, og skrev da navnet ned som Gabriel hadde talt til ham om, Johannes. Og dermed fikk han tilbake talens bruk, leser vi. Historien om døperen er en veldig vakker og sann fortelling om samspillet med Gud, hans engler og hans troende menighet…som i dette tilfelle var den gryende messianske jødiske menighet i landet, før aposteltiden.

Allerede ser vi at disse til sammen fire brødre, fra to familier, dermed tar ‘plassen’ fra to av 12-stamme tilhørighetene i disippelflokken. Så av de 12 disiplene er det to av Israels 12-stammer som aldri ble tatt med. Faktisk tre, når Simon Kananeus tas med. Og legg også til Jakob nummer to, sønn av Alfeus.

Allikevel tror jeg at Herrens utvelgelse av akkurat 12 refererer til 12-stammene og ikke er et tilfeldig tall. Jesus pekte fram mot det som skulle komme i tusenårsriket, med alle tolv stammer og et samlet Israel gjenopprettet. Dette bare som en kuriositet i sammenhengen her. Mangel på konsekvent stammetilhørighet synlig ved navn-tradisjonen, kan nok være et uttrykk for en nasjon der ikke alle ting var i orden, men heller i urede i forhold til Gud. Okkupert av overmakten fra Rom, og med et lederskap oppholdt av fariseerne og saddukeerne, med deres falsklære og vanskjøtsel av Mose lov.

Men altså selve poenget: Ti-stammene i Nord-Riket ble aldri total-deporterte og ødelagt som nasjon av assyrerkongene.

Dette syn er allment fastholdt innen kristenheten, og det mest anerkjente syn på problematikken og saken. De fleste bibellærde, og fra de fleste trossamfunn, ligger helt på linje her. En mengde litteratur finnes, og la meg nevne noen av høy betydning:

Dr. Blunt, Biskopen av Bradfords bok «Israel in World History», og ikke minst omskrevet i Clarendon Bible under tittel «The Decline and Fall of the Hebrew Kingdoms». (Førstnevnte er gammel, 1927, og man må dermed prøve biblioteker).

Hvor kan etterkommere av de få israelittene ha blitt spredt?

Selv om bare cirka 2,0 % av den totale befolkningen i Nord-Riket/Samaria ble spredt i de tilliggende nasjoner slik jeg nevnte ovenfor, så ble de altså spredt. Jakob skrev «…spredt i landene».

Da tenker vi selvsagt helt naturlig dithen at vi spør oss: Spredt hvor hen?

Og da må vi ikke sette likhetstegn mellom spredt og assimilerte. Det er her mange har bommet helt. De ble ikke nødvendigvis blandet inn og assimilert med hedningeslekter.

Gud, ved sin profet Amos, kalte det heller…at de skulle «ristes blant alle folkeslag, slik en rister med et såld (melsikter/kornsikter)…»

Dette betyr – kjære leser – at Gud ved å SIKTE UT Israel fra folkene de har bodd iblant, at de IKKE er blitt assimilerte, men holdt helt i skikk som ekte etterkommere av ti-stamme folk fra Sankeribs tid 721 f. Kr.! Og husk nå at Sankerib ikke ødela Nord-Riket, men fjernet/deporterte nesten 30 000 av innbyggerne kun. Bare 3,7 prosent av deres militærstyrker, eller 2,0 prosent av hele befolkningen.

La meg sitere Amos 9, 8-9:

«Se, Herren Herrens øyne er vendt mot dette syndige rike (Nord-Riket), og jeg vil utslette det av jorden (les: Landet). Men JEG VIL IKKE HELT utslette Jakobs hus (Israel), sier Herren. 9: For se, jeg befaler at Israels ætt skal ristes (siktes) blant alle folkeslag, likesom en rister (sikter) med et såld, OG IKKE ETT KORN FALLER TIL JORDEN.»

Det er hos flere bibelhistorikere hevdet at etterkommere av ti-stammene kom helt til både Vest-Europa og via Atlanterhavet over til USA.

Assyrerne selv kalte disse etterkommere blant annet for Skytere, ja faktisk en assyrisk versjon av Isak, Jakobs far, ble de kalt for, Iskossa (i engelsk, Iskuza). Paulus visste tydelig om dette, da han nevner utjevningen av forholdet mellom hedning og jøde i Kol. 3, 11 – altså skrevet etter Israel/jødenes fall fra Gud da Paulus var i Rom år 62:

«Her er ikke greker (hedning) eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, SKYTER, trell, fri – Kristus er alt og i alle.»

Dette er trosstatus for den inneværende tidshusholdningen med den frie nådefrelsen og himmelen der oppe som frelseshåp: Etnisitet er uvedkommende, bare troen på Kristus er det som nå gjelder. Menigheten er altså ikke koplet til Israels/jødenes håp om et kongerike på jord, men vi har himlene over himlene (gresk, epiuranos) som frelseshåp. Vi skal ha vårt sinn rettet opp mot Kristus og det himmelske, og ikke det som er på jorden, Kol. 3, 1-4.
Så ja, det er godt mulig at flere av disse ti-stammene fra assyrertiden kan finnes i både Europa og USA. Det er ikke usannsynlig. Men de er allikevel i stort flertall av dem, holdt i rettlinjet arve rekke og er ikke assimilerte.

Jesaja profeterte om deres tilbakekomst til endetidens Israel og Tusenårsrike, i Jes. 49, 6: (Det er Jesus som konge i Israel som omtales)…

«Det er for lite at du er min tjener til Å GJENREISE JAKOBS STAMMER og føre den frelste rest av Israel tilbake. Så vil jeg da gjøre deg til et lys for hedningefolkene, for at min frelse må nå til jordens ender.»

Her omtales også selve hovedhensikten med å ha dannet et folk som Israel og jødene (alle tolv stammene) – nemlig at de skal betjene hele verden i tusenårsriket …hedningefolkene vil da lene seg til Jesus, kongen i Jerusalem og hans betrodde medtjenere 12-stamme folket, som er blitt kongelige prester for Gud og Kristus (se 2. Mos. 19, 5-7).

De kommer til syne i Åpenbaringsboken 7, der endetidens 12-stamme folk listes opp 12000 fra hver stamme, og de er innvidd til Gud i profetisk sølibat og er dermed også en førstegrøde av det nye millennium-Israel som skal få Jesus som konge over seg når han kommer tilbake fra himmelen.

Og når Det nye Jerusalem kommer ned fra himmelen etter at tusenårsriket er avsluttet, finner vi at det har 12 porter etter Israels 12 stammer, Åp. 21, 22.

Hva driver de med i vår tid rent åndelig talt, og som opptar Herren sterkt?

Esek. 36 avslører at de har gjort felles sak, både ti-stamme etterkommerne og jødene (de fra Syd-Riket, Juda, Benjamin, Levi)…de blir anklaget for å ha drevet Kristus-hat og bespottelse av ham i århundrene med spredningen i verden!

Esek. 36, 23 viser at Kristus ved Den store Trengsel – kalt en hevnens dag fra Gud i Jes. 62, 2 – skal hevne sitt hellige navn mot Israel og jødedommen:

«Jeg vil hellige mitt store navn (Kristus), som er blitt vanhelliget blant folkene, det SOM DERE HAR VANHELLIGET blant dem. Og folkene skal kjenne at jeg er Herren, sier Herren Herren, når jeg helliger meg på dere for deres øyne.»

Verden vil forstå at straffeaksjonen (Den store Trengsel, ref. Matt. 24ff) mot Israel (sionistene, nasjonen først og fremst) i endetiden er en hevn fra Herren, og det skaper ærefrykt for Kristus i hele verden. Ateismen og gudsfornektelsene vil nok få seg et kraftig skudd for baugen!

Det er høyst sannsynlig at det blir de to profetene i Åp. 11 (som er Moses og Elias nedkommet fra himmelen for å gjenreise og straffe Israel) som vil ha evne og kraft til å sette i rett skikk et 12-stamme folk slik vi ser i Åp. 7. Moses og Elias er profeter overnaturlig utrustet av Gud Herren til å se hvem som er hvem, og eksakt hvilken stamme den enkelte tilhører. De 144 000 må innfri minst to krav, det ene er at de må være ekte etterkommere av Jakobs sønner, og det andre og minst like viktige krav er at de må tro på Jesus Kristus som Israels rette Messias. Paulus lærte at bare den troende jøde var Abrahams barn, og den vantro var forbannet bort fra Gud.

Abrahams-løftet om å bli far til mange nasjoner

Ja, hva har nå Abraham å gjøre med ‘De ti tapte stammene’ ?

Dette tar jeg opp ganske enkelt fordi fløyen som tror på den oppdiktete teori om de ti tapte stammer (at det var en total assimilering mv.), mener at dette er en oppfyllelse av Abrahams-løftet, og dermed er han blitt ‘far til mange nasjoner’ gjennom de ti stammenes spredning i verden.

Det menes altså i fullt alvor at den kristen-kulturelle vestlige verden er etterkommere av de tapte stammene. Vi er altså israelitter på en måte…og dermed er vi inne i landløftet også gitt Abraham. (Dette er det også som har skapt den beryktede British-Israel sekten i England, bare med den forskjell at disse alene og ikke andre, hevder de er Guds Israel). Inkludert det utvidete landområdet slik det skal bli i Tusenårsriket fra Eufrat til Nilen. Noen trekker dette til de grader inn i ytterligheter, at man hevder at de frelste kristne skal føres ned til disse landområder. De tror for ramme alvor at den nådefrelste kristne skal havne i Jesu Kongerike her på jord. Mens Paulus klart peker på en frelse som tar oss opp i det himmelske, der oppe (gresk: epiuranos) – for hvilket han ber oss å ha vårt sinn innrettet mot dette store håpet, og ikke det som er på jord (Kol. 3, 1-4).Jeg ville gjenta dette viktige poenget i troslæren i evangeliet til oss.

Man uteglemmer at Abraham, etter Saras død, giftet seg med Kettura og fikk barn, og disses etterkommere er en del av araber-verden i vår tid. Aril Edvardsen nevner disse ting i en av sine mange bøker. Jeg ønsker ikke her å forfølge dette, for det er irrelevant i forhold til evangeliet. Du kan google om dette på nettet. Dermed er store deler av landet lovt Abrahams etterkommere besatt, av hans egne folk allerede. De fleste kapret av muslimsk tro. Dermed er det en umulighet at cirka 700 millioner kristne skulle kunne emigrere dit ved Jesu gjenkomst på jord. Det er helt ute av proporsjon og ute av bibelsk sammenheng.

Bibelens oversettelse er gjenstand for mye diskusjon.

Det er mye som er helt ute av lage i oversettelsene, ikke minst dette med Abraham og å bli «Far til mange nasjoner». Altså, slik dette tolkes av disse som mener den vestlige verden er israelitter.

Uttrykket i 1. Mos. 17, 4-6 om å bli «Far til mange nasjoner» menes ikke verdens nasjoner i vanlig forstand. Det henvises til Israels tolvstamme-folk. Dette bekreftes jo også indirekte og allikevel tydelig, i Mose lov ved forbudet om assimilasjon (å blande seg med hedningefolk). Hvis nå Abrahamsløftet er blitt oppfylt ved at Herrens folk, Israel, har gjort IMOT Mose lov og blandet seg, da er jo dette en total motsigelse. Man oppfyller ikke loven ved å bryte loven. For, sier Paulus, løftet ble tatt inn i Mose lov som en del av Sinai-pakten.

En avklaring om dette gis oss i 1. Mos. 35, 11-12 hvor Gud gjentar ‘Abrahamsløftet’ for Jakob, og peker ut hans tolv sønner som det som skulle bli en mengde folkeslag (bare folk innen tolvstamme-rammen):

«Jeg er Gud Den Allmektige. Vær fruktbar og bli tallrik. Et folk, ja, en mengde med folkeslag skal stamme fra deg, og konger utgå fra dine lender. 12: Og det land som jeg gav til Abraham og til Isak, til deg vil jeg gi det, og til din slekt etter deg vil jeg gi landet.»

Det jeg sier er egentlig: Disse utrolige teoretikerne som kjører hardt på dette israel-tøvet og de tapte ti stammer osv., er rett og slett ikke gode nok i å lese den Bibel de gjerne roser seg av. De er unøyaktige i forhold til å få Bibelen til å stemme for seg. De må la seg omskolere og oppgradere i kunnskap, men vil de?

Mitt tips: Hør ikke på slike eventyrfortellere. Tro heller Bibelens ord om den frelse vi er gitt ved tro, og betrodd til oss gjennom Paulus og hans skriv Efeserbrevet og Kolosserbrevet. Disse er det menigheten har fått å holde seg til i forhold til frelses- og troslære. Etnisitet har intet å gjøre med den kristne menighet på jord!
Hører Israel og menigheten sammen?
Nei på ingen måte!

Av Jan Lilleby

Med referanse til en leder-artikkel i Troens Bevis blad for juli 2015, med tittel «Israel og menigheten hører sammen», av Sten Sørensen, redaktør.
sten sorensenDessverre for Sten Sørensen og dermed også Rune Edvardsen i Troens Bevis, så inneholder hans leder-artikkel en rekke feilaktige utsagn, ja – faktisk ubibelske påstander.

Det trengs at noen kan imøtegå slike ting. Han kan vel muligens ha skrevet artikkelen i god tro, men det hele blir bare så totalt feil. Jeg anbefaler godeste Sørensen og atter å sette seg på skolebenken og finne ut av Bibelens grunnlære om Israel, paktene, betingelsene Gud stilte for at de kunne oppholde seg i landet og andre viktige ting i saken. Vi må alltid søke sannheten i Bibelen, og er dermed tvunget til å unngå å hoppe over ting som man finner korrektivt til egne feiloppfatninger. Slik er det dette skal fungere.

Jeg vil sitere fra artikkelen i utvalgte avsnitt, men tror at intet skal bli dratt ut av sin sammenheng.

Punkt 1:
Tittelen på artikkelen er en helt feil påstand. Israel, av flere grunner enn bare én, hører absolutt ikke sammen med menigheten, som av Paulus kalles for «Ett nytt menneske» (Ef. 2, 15), eller for «Kristi legeme» (Ef. 1, 22-23; Kol. 1, 18, 24) – som begge er uttrykk for den menighet som er innstiftet ved Paulus og den åpenbaring Kristus gav ham om dette (Ef. 3, 1-9).

Gud har nemlig den ordning at Israel skal inn i et jordisk kongerike, som vi gjerne betegner som «Tusenårsriket». Dette skjer ved Jesu annet advent, se Dan. 2, 44.

Mens menigheten slik den framstilles ved Paulus’ åpenbaring til oss, skal inn i himmelen der oppe hos Kristus. I menigheten finner vi ikke Israel som nasjon, men bare den frie individuelle jøde kan ved tro bli innlemmet i menigheten og vil dele frelseshåpet til alle øvrige etniske grupper som har kommet til tro på Kristus. (Kol. 3, 11)
Israel skal være på jorden, menigheten skal være i himmelen. Det er helt sikkert!

Det er også slik at i hele menighetens tid på jord så finner man Israel (nasjonen) som fallen og spredt i verden, og i unåde hos Gud. At det finnes cirka 12000 troende messianske jøder der, rokker ikke ved dette faktum. Rom. 11, 11 taler om den tids proselytter (grekere) som Paulus tillot å slutte seg til den messianske troende menighet…og der holdes det helt motsatt orden: Israel og hedninger hører ikke sammen. For les bare: «Men ved deres fall (Israel) er frelsen kommet til hedningene….». De framstilles altså ikke som i sameksistens, men den jødiske del måtte først regnes FALT BORT før en proselytt kunne ta dennes plass i den messianske frelsestroen (denne tro må ikke forveksles med vår frie nåde).
I Ef. 2, 15 finner vi at skilleveggen mellom hedning og jøde ble revet ned, og dermed mistet Israel sin for-prioritet som en Guds nasjon, og har ikke siden den tid (Paulus i Rom omkring år 62 e. Kr.) vært regnet som en sådan. De ble degradert ned til bare å være én av nasjonene, og ikke lenger over nasjonene! Dette er ultra-viktig å få med seg for en som er interessert i Bibelens sannhetsord. De ble på grunn av Kristus-fornektelsen (nasjonalt) kastet ut av landet og spredt i verden fra år 70 under Titus. Og dermed kommer vi til neste punkt.

Punkt 2:
Sitat fra artikkelen: «Det er viktig å forstå at Gud gav jødene landet Israel, og at Han har utvalgt dem som et folk for seg. Dette har etter min mening en tydelig forankring i Bibelen. Vår støtte og velsignelse til Israel er derfor ikke basert på om staten Israel gjør alt rett i alle ting, eller på hva verdensopinionen måtte mene, men på Guds velsignelse!».

For en bibelleser som ikke har studert i profetordet HELE SAMMENHENGEN med hva som gjelder Israel, lydighet til Gud og hans lov og betingelsene i paktene, så kan man kanskje i uvitenheten komme i skade for å si seg enig med slike påstander. Joda, Gud gav Israel landet og de kunne ta det i eie. Men før det kom så langt i historien, mens Moses og Aaron ennå ledet folket ute i Sinai, ble hebreerne konfrontert slik: VELG i dag mellom velsignelsen eller forbannelsen.
Dette er en erkesynd hos ivrige kristen-sionister: De er så ukyndige i Guds profetord, at de glemmer at paktene hadde to sider! De måtte vise lydighet til Herren i alle ting, og senest i nasjonalhistorien ble de bedt om å lyde Jesus Kristus som deres Messias. Moses pekte på dette særskilt som essensen i å velge ‘Velsignelsen’ – de måtte som nasjon ta imot Guds Messias, Jesus. (5. Mos. 18ff, se Apg. 3, 22-23).

Sørensen gjør her en skikkelig erketabbe…og det er ufattelig at en så erfaren pastor og betrodd redaktør kan finne på å være så tom for husk omkring profetordet. Dette er trist.

5. Mos. 4, 25-26 sier mye: «Når du får barn og barnebarn, og dere blir gamle i landet, og dere handler så ille at dere lager et utskåret bilde av noe slag, og dermed gjør det som er ondt i Herrens, deres Guds øyne og egger ham til vrede, så tar jeg i dag himmelen og jorden til vitne mot dere at dere for visst skal utryddes av det landet som dere nå drar inn i over Jordan og skal ta i eie. Dere skal ikke leve mange dager der.»

De ble ‘utryddet av landet’ (deportert/jaget ut ved flere anledninger) – og sist som nevnt ovenfor, da den store diasporaen begynte i år 70. De ble forjaget og ødelagt og sendt som slaver samme kalenderdag som da Nebukadnesar tok dem i 597 f. Kr., den 10. september.
Sørensen skriver som om det skulle være Gud som i vår tid, siden Israel tok tilbake Palestina i 1948 via FN mandatet, har gitt dem landet tilbake uten videre. Men det har ikke Gud gjort. Dette er sionistenes egenmektige handling, og har ingen sanksjon hos Gud, tvert imot.

Hva skal til for at Israels nasjon kan få Guds fulle nasjonale velsignelse og lovlig ta landet i eie igjen? Jo, de må ta imot deres Messias, Jesus Kristus – og Bibelen viser at dette skjer ikke før Den store Trengselstiden kommer over landet og den falske messias Antikrist kommer for å forføre dem og ødelegge.

65 % av jordens jødiske befolkning bor andre steder enn i Israel. Det er en falsk påstand å si at ‘Nå er Israel tilbake igjen i landet’. I Bibelens profetier forutsettes at hele den troende jødedom skal finnes i Israel idet Jesus innstifter Tusenårsriket ved sitt komme.

Palestinerne og andre folk har hatt Guds tillatelse/besyv til å bruke og bo i landet i jødenes fravær, det vil si til sammen 1600 år. De har altså hundre år lenger ansiennitet enn jødene selv.

I Jesu lignelse om Kongens utsendinger i Matt. 22, 7 finner vi at Kongen (Kristus) ble vred og sendte sine hærer (romerne) for å drepe forfølgerne, fariseerne, og sette ild på deres by, Jerusalem. Dette ble oppfylt i år 70. Og i Luk. 13 liknelsen om det fruktløse fikentreet, bilde på det vantro Israel, gis det at treet skulle hugges ned, for det fikk ikke lov å stå der og utarme jorden. Jesu egne ord. Dersom de ikke trodde på ham, deres Messias, MÅTTE DE UT AV LANDET. Den romerske stridsøks hugget bokstavelig talt ned det fruktløse (troløse) Israel og ødela dem.

Da er det enkelt å forstå at for å kunne ta landet rettmessig i eie, må de først ta imot Messias og tro ham. Og dette skal skje gjennom den profeterte trengselstiden for Israel. Det skal ut av trengselen komme et nytt Israel, der de alle tror Jesus som Messias, og de får sitt kongerike slik det var lovt ved profetene.

Til dags dato har dette ikke skjedd, og dermed vet vi at de har tatt landet på ulovlig vis sett med Guds øyne, selv om FN har gitt dem det fra 1948.

Vi må ha med 5. Mos. 28, 68 som er en profeti som ble oppfylt i årene 70-71 e. Kr. da romerske skip sendte tusenvis av fanger fra krigen (mest menn over 17 års alder iflg. Josefus’ bok Den jødiske Krig):

«Herren skal føre deg tilbake til Egypt på skip, den vei som jeg sa deg at du aldri mer skulle få se. Der skal dere bli budt ut til dine fiender som treller og trellkvinner, men det er ingen som kjøper.» (Hos. 8, 13 bekrefter profetien).

Dette skjedde, og slavemarkedet i Aleksandria ble sprengt og de måtte la de fleste av dem gå, og de kom rundt om i Romerriket og Midt-Østen.

Men Gud gav dem landet opprinnelig, ja. Og dessverre tapte dem det på grunn av at de ikke var lydige mot Herren deres Gud, og de ville ikke ta imot Jesus Messias. Paulus leste dem Jes. 6 som sier om jødenes katastrofale og endegyldige avvisning av Jesus:

Apg. 28, 27: «For dette folks hjerte (Israel) er blitt sløvt, deres ører er blitt tunghørte og sine øyne har de lukket igjen så de ikke skal se med øynene, ikke høre med ørene, ikke forstå med hjertet, og ikke omvende seg, så jeg kan få lege dem».

Etter disse ord, nedtegnet av Lukas sammen med Paulus i Rom år 61-62, finner vi ikke noe i bibelsk tidslinje der Gud taler til dem, eller viser samfunn med Israel som nasjon. Det er tyst fra himmelen!

Jeg kunne kommentert mye annet fra Sørensens leder-artikkel, men dette får holde nå.

Poenget er at vi ikke må underslå viktige bibelsannheter, verken i omtale av Israel eller i omtale av menigheten.
Skal vi – slik Sørensen antyder – drive og velsigne og støtte et Jesus-fornektende og Jesus-bespottende talmudisk Israel? 80% av Israels folk har Talmud som religion, (den er Israels offisielle religion) og i den kalles Jesus for en bastard og som nå kokes i ekskrementer i helvete, og Maria er en løsaktig kvinne som fikk Jesus ved å ligge med en romersk offiser.

Nei, slik må ikke en kristen gjøre, støtte den bespottende og kristus-foraktende jødedom. Støtt heller de messianske Jesus-troende jødene, som lider konstant forfølgelse i det ‘demokratiske’ Israel! Les Esek. 36, 23 – der vi finner at Kristus vil i trengselstiden der framme hevne seg imot Israel til spott og spe i påsyn av verdens nasjoner, fordi de vanæret hans hellige navn ute hos de nasjoner der de oppholdt seg, i hele deres tid som spredte. Og dette Israel er det blant andre Sten Sørensen vil oppfordre kristne til å velsigne og støtte! Kan noen forstå seg på slikt? Kristus vil straffe dem (Israel) strengt, men vi skulle altså drive på og velsigne dem mens de holder på med denne spotten som de skal bli straffet for. ???

Vi må høre på Paulus, som jo gav oss evangeliets ord, han er vår apostel skrev han. Hedningenes apostel og lærer.
Han kalte de vantro jødene for vantroens barn, og ba oss heller å refse dem enn å løpe med dem i deres onde ærend:

Ef. 5, 6-7: «La ingen bedra dere med tomme ord! For det er jo på grunn av disse ting at Guds vrede kommer over vantroens barn. Gjør derfor ikke felles sak med dem!»

Ef. 5, 11 legger til: «Ta ikke del i mørkets ufruktbare gjerninger, men REFS DEM HELLER!»

Tilslutt: Sten Sørensen uttrykker bekymring for de neste generasjoner i forhold til å forstå profetordet, og nevner dette mot slutten av artikkelen:

«Hvordan kan vi få den unge generasjon til å forstå og bli glad i profetordet?»

Da har jeg et bra forslag til Sten Sørensen: Hva med og selv først sette seg skikkelig inn i profetordet, før du skal prøve å få andre til å gjøre det? Har du tenkt over dette?

Nå har jeg gitt deg en enkel hjemmelekse som du kan øve deg på, og kanskje vil du tilslutt kunne bli et godt eksempel slik at de yngre får lyst til å lære seg Guds Ord? Hvem vet!

Israel og menigheten hører ikke på noen måte sammen, men Herren har allikevel en frelse for dem begge. Israel på jorden, og menigheten i himmelen.
Jesus om talmudismens forløpere:
Dere har djevelen til far

Men dessverre, det stanset ikke med disse

fariseerne på Jesu tid. De har holdt på med

sine mord, løgner og konspirasjoner uten stopp!

En av de verste løgner er Holocaust bløffen.

Jesu ord i refsingen av den babylonske fariseismen, forløperne for dagens Talmud-religion, Israels offisielle religion i dag, holder fremdeles mål!

Men la oss få med hele sammenhengen, Joh. 8, 40-48:

«Men nå søker dere å drepe meg – et menneske som har sagt dere sannheten, den som jeg har hørt av Gud. Det gjorde ikke Abraham. 41: Dere gjør deres fars gjerninger (djevelens gjerninger). De sa da til ham: Vi er ikke født i hor! Vi har én far, Gud. 42: Jesus sa til dem: Var Gud deres far, da hadde dere elsket meg. For jeg kommer fra Gud og er utgått fra ham. For jeg er heller ikke kommet av meg selv, men han har utsendt meg. 43: Hvorfor skjønner dere ikke det jeg taler? Fordi dere ikke tåler å høre mitt ord! 44: Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre etter deres fars lyster. Han var en drapsmann fra begynnelsen og står ikke i sannheten. For det er ikke sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.»

Jesus gir her en sann og treffende samt avslørende karakteristikk av djevelen selv og hans barn, fariseerne med deres babylonske falsklære og løgner og drap.

I cirka år 500 e. Kr. ble fariseerklassens muntlige lære festet ned skriftlig i bokform, og kalles i dag for Den babylonske Talmud. Denne religion, som er totalt avsporet fra Bibelen, utgjør Israels offisielle religion. Åtti prosent av Israels innbyggere bekjenner seg som Talmud-troende.

Jesus har stemplet Talmud religionen som løgn og djevelsk, og dens troende er djevelens barn.

Og det er denne typen «troende» – i all hovedsak jøder – som har fremmet sine mange løgner i verdens- og krigshistorien ikke minst. Denne notorisk forfalskende trosgruppe, de babylonske talmud-jøder, ikke minst de som står bak sionismen, ikke bare pøser ut løgn og fanteri, men står også for terror og drap og konspirative operasjoner i mega-klassen. Jesus sa: Dere vil GJØRE DERES FARS LYSTER. Hvor rett i blinken og hvor sant dette er. Jesus sa at han (djevelen) var en drapsmann fra begynnelsen. Og løgnens far – det vil si, den første som framsa en løgn i forhold til menneskets historie. Djevelen, i paradis Eden hos Adam og Eva, hvor han hadde kallenavnet «Slangen», ville fremsette en løgn – den første etter at mennesket var skapt – og begynte med: «Har Gud virkelig sagt….?».

Sakarja fikk gitt en profetisk karakteristikk i det han talte om endetidens jødedom og deres skjebne. Der taler han om når Tusenårsriket i Israel blir opprettet ved Jesu gjenkomst, men så tar han et tilbakeblikk – og med forferdelse sier Sakarja 8, 13:

«Og det skal skje at likesom DERE VAR EN FORBANNELSE blant folkeslagene, du Judas hus og du Israels hus, så vil jeg nå frelse dere, så dere skal bli en velsignelse….». (Det finnes oversettere og tolkere som hevder at dette taler om at jødene som trosgruppe blir brukt som nedsettende i navn og rykte, ‘de forbannete jødene’ – men dette er feil. De ble bokstavelig talt som personer selv, en forbannelse for verden…deres onde gjerninger virket dette).

Sakarja så at jødedommen ute hos oss hedningefolk i verden, var blitt – ved deres onde ferd og gjerninger – en forbannelse for verden. Og det må de ha vært, i dette scenariet, der profeten egentlig taler om nasjonens gjenopprettelse ved Jesu gjenkomst for å gi dem et kongerike. Hvis de skulle bli en velsignelse, så må de ha vært noe annet enn dette først. Og Sakarja viser jo at to tredjedeler av landet i endetidens trengsler blir drept (se Sak. 13, 8), og bare en tredjedel overlever – som resultat av at Gud har holdt en renselsesprosess blant dem, en dom. Det er slik Gud får dratt dette folket bort fra å være djevelens barn, befengt med løgn og fanteri og drap, til å bli Guds og Kristi barn eller folk. Om denne kommende renselse var det Jesus sa:

Matt. 23, 35: «Slik skal det komme over dere, alt det rettferdige blod som er blitt utøst på jorden, fra den rettferdige Abels blod like til blodet av Sakarias, Barakias’ sønn, han som dere slo i hjel mellom tempelet og alteret.»

Den moderne talmudismen og dens konspirasjoner og drap

I min bok «Sionismens ondskap i verdenskrigene» går jeg i detalj igjennom hva disse har drevet med, fra Theodor Herzls tidlige initiativ og til lenge etter at Israel ble opprettet som stat i 1948. Det er en eneste blodig sammenhengende terror dåd hele prosjektet, og de fleste av landets ledere er/var ihuga drevne drapsmenn og terrorister. Menachem Begin var hentet fra De polske Brigader, en kommunistisk drapsbande fra krigen. Han ble leder for terror-organisasjonen Irgun…der han kunne leve ut sin uhyggelige hang til å skyte ned mennesker…særlig palestinere.

Men i dette skriv vil jeg ta for oss en rekke sider, men kanskje spesielt sionismens fordreininger av historien, og løgn-propaganda som er blitt og fortsatt blir drevet i forhold til hva som skjedde i 2 verdenskrig og tiden derpå.

Heldigvis har vi nå internett, som gjør det mulig å avsløre og deretter kunngjøre omkring ondskapsfulle intriger og konspirasjoner/plott som sionismen særlig har stått bak, godt hjulpet av New World Order og globalistene, som er de som sionismen henter sin støtte fra økonomisk og militært.

bad warMye av mitt stoff vil denne gang være hentet fra den siste boken (utvalgte sitater) til Marcus S. King, (kaller seg også Mike) amerikansk profilert New York journalist og etterforsker, og aktet spesialist på verdenskrigene samt amerikansk historie og dets presidenter. Han har eget nettsted TomatoBubble.com med ganske mye stoff om krigsforbryterne som aldri ble dømt: F.D. Roosevelt, Dwight Eisenhower, Harry Truman, Josef Stalin og Winston Churchill. Jeg anbefaler Kings materiale, selv om undertegnede ikke automatisk gir toppkarakter på alt han har skrevet. Men det meste er veldig avklarende og bra i forhold til all løgn som er framsatt om 2 verdenskrig, oftest i disfavør av den tapende part, Tyskland.

Hans siste bok er The Bad War – der tittelen er et ordspill ment i disfavør av New York Times’ og globalistenes/sionistenes kallenavn på 2 verdenskrig The Good War. King tilbyr faktisk et email-abonnement til en rimelig penge, av sin egen nettavis The Anti-New York Times. Mange oppvakte mennesker er blitt klar over at NY Times er eiet og drevet av jødiske konspirative sionister og globalister/NWO, og at de bruker den som propaganda-organ til å sverte alle motstandere til NWO og sionismen. Det er deres absolutte nr. 1 media, sammen med Hollywood og en rekke TV media.

Ovenfor ses coveret til boken, på 246 sider, som fås kjøpt på Amazon og Bookdepository. Undertittel: «The Truth Never Taught About World War 2».

Boken er spekket med fotografier og med referater fra lederes taler og fra avisoppslag etc i den tiden. Og dette får man aldri høre i noen norsk skole! Hvorfor?

Mye av dette som King tar fram i lyset, har undertegnede allerede for flere år siden tatt fram, men King har klart å få med mange flere – og viktige presserende detaljer – og det er vel ikke for ingenting at han har klart dette, dreven journalist som han er. Han er ikke kristendoms-fiendtlig, men jeg har ikke helt maktet å grave fram hvilken slags tros-overbevisning han innestår for. I en artikkel antyder han å ha gått på katolsk barneskole en gang. Ser noen spor her og der hvor han antyder sin skrekk for en framtidig ‘En-verdens-regjering’ med hvert menneske chips-merket og registrert, og det likner mye på Åp. 13 og bruk av Dyrets merke 666 osv. Han er antakelig ikke ennå kjent med at dette bare vil være i Israel. Antikrist vil ikke ha noen spesiell avgjørende makt ute i den store verden. Bare innen Israel, som deres ‘messias’. Nok om det…

MERK PR 10. november 2015:  Beklager, men jeg må bare meddele at det er framkommet opplysninger på nettet, om at Jeff Rense (som anbefaler og skriver positivt om King’s bok) er en sionist-innplanting…en såkalt ‘tulling’ som sionistene bruker for at det skal se ut som om revisjonister er helt sprø og useriøse!  Dermed må jeg også ta forbehold om King. Men – allikevel – mange fakta som framkommer i hans bok er – nettopp fakta. Det er bare det ene at det skal kastes et useriøst skjær omkring disse fakta, ved at de presenteres på en idiotisk måte! Det var ved  http://hugequestions.com/Eric/HoloHoax/Holocaust-Deniers.html at jeg ble gjort oppmerksom på denne smartnessen og innsniking fra sionisters side. Samtidig belyser dette tilfellet hvor fulle av djevelskap og skitt hele sionismen, inkludert kristensionismen, er! De er et svært mafia-nettverk.

Sionistenes merkelige stadige bruk av tallet 6 000 000, lenge før de hevdet at 6 mill jøder var drept av Tyskland.

Fra The Bad War henter jeg følgende i saken:  (Dette er virkelige og seriøse fakta – og som det finnes enda mere om på nettet enn det jeg har tatt fram her.)

# 1 : 25. mars 1906 kunngjorde New York Times (eiet av sionist jøder) en falsk påstand om at 6 millioner jøder i Russland var i ferd med å bli massakrerte. I avisfaksimilen avbildet, leser jeg innledningsvis: «Dr. Paul Nathan’s View of Russian Massacre» – Rystende rapporter av forholdene og framtiden til 6 000 000 jøder i Russland ble holdt frem den 12. mars i Berlin innfor årsmøtet til ‘Central Jewish Relief Leage of Germany’ av Dr. Paul Nathan, en velkjent Berlin redaktør, som nettopp har vendt hjem fra en lengre reise i Russland, som en spesiell emmisær for jødiske filantropister i England, Amerika og Tyskland, for å samordne og fordele midler fra hjelpefondet 1,5 mill dollars som ble samlet inn etter massakrene sist vår…..»   osv.             Andre aviser tok inn stykket fra New York Times.   (Side 32)

# 2 : 2. desember 1914 kunngjorde New York Times igjen en falsk 6 mill sak: «En appell til hjelp for jøder», var overskriften. Faksimilen er avbildet i boken, og meddeler: «Den amerikanske kommité melder om lidelser på grunn av krigen. Den amerikanske jødiske hjelpekommité, som ble dannet på en konferanse med mer enn 100 nasjonale jødiske organisasjoner som ble avholdt i Temple Emanu-El den 25. oktober for å behandle den sørgelige tilstanden til mer enn 6 000 000 jøder som er bosatt innenfor krigssonen, og har valgt Louis Marshall til formann, Cyrus L. Sulzberger til sekretær, og Felix M. Warburg som kasserer…». Tolv år er nå gått siden 6 000 000 jøder ble påpekt første gang i New York Times. (Side 42)

# 3 : Juli 1921 (det er 6 og et halvt år siden forrige ‘6 mill’ nødrop lød) New York Times kunngjør at Sovjet hevder at 6 000 000 jøder nå er truet med utryddelse av ‘Hvite’ kontra-revolusjonære. Faksimilen er avbildet og den lyder:   «Trygler Amerika om å redde 6 000 000 i Russland. Massakre truer alle jøder som er på russisk side, hevder Kreinin, som kommer for å hjelpe. Russlands 6 000 000 jøder kan gå utryddelse i møte. Ettersom hungersnøden sprer seg, så tiltar den kontra-revolusjonære styrken og Sovjets kontroll minsker. Dette utsagn framkommer av offisielle dokumenter lagt fram for regjeringen i Berlin, og som viser at flerfoldige pogromer raser i alle deler av Russland.» (Side 69)

# 4 : 29. desember 1931 (det er over ti år siden siste ‘6 000 000 jøder’ ble ropt om) – finner man en kunngjøring i en Montreal avis. Den har overskriften: Seks millioner jøder trues nå av sultedøden i Syd-Østre Europa. (Side 83)

Samlet antall år som (jødisk eiet) media har ropt opp om massakre/sult/død og elendighet for jødene er kommet opp i over 26 år, altså over et kvart århundre.

Men hittil i verdenshistorien (1931) er det ingen aviser eller andre som fastslår at eventuelt 6 000 000 jøder er blitt drept! Det snakkes hele tiden om at det kan gå galt med 6 000 000. Tidlig var det i Russland at dette kunne skje, men så har det forflyttet seg (merkelig!) til Syd-Østre Europa – de nevnte 6 000 000 jødene.

# 5 : I mai 1936 har New York Times atter et oppslag, men uten at tall nevnes, og de (sionistene) dummer seg skikkelig ut på den måten at de påstår at et ‘Holocaust’ er skjedd – men det er jo FEM ÅR FØR jøder ble internert. Her er den eksakte teksten: «En oppfordring er blitt adressert til statsminister Stanley Baldwin, og som uttrykker håp om at Storbritannia vil styre en kurs i favør av etableringen av en fri jødisk nasjon i Palestina, som vil gi sikkerhet for de millioner av forfulgte jøder i Øst-Europa og Tyskland, ble presentert for Sir Ronald Lindsay, den britiske ambassadøren, i dag av en kristen delegasjon som representerer den Pro-Palestinske Amerikanske Føderasjon….Oppfordringen la vekt på de uutholdelige lidelsene til millioner av jøder i det «Europeiske Holocaust».   Oops! En passe stor glipp av en overivrig sionist, som ved denne tabben slapp den falske ‘Holocaust katta’ ut av sekken, FEM ÅR FOR TIDLIG! (Side 105)

# 6 : Den 9. januar 1938 så kunngjør New York Times igjen en falsk påstand om at 6 000 000 jøder er ofre for forfølgelse. Det er gått 2 år siden sist – med blabben om at et ‘Europeisk Holocaust’ har funnet sted. De konspirerende lyvende jødiske media-mogulene gir seg ikke! Du vet – som Jesus sa – de er jo barn av løgneren, djevelen, som er løgnens far. Dette har de bevist gjentatte ganger opp igjennom verdenshistorien. Jesus løy ikke. (Side 112)

# 7 : Den 24. juni 1940 holdtes Den jødiske Verdenskongress, og de kom der med et opprop : 6 000 000 jøder i Europa er dømt til undergang hvis Tyskland vinner krigen! Ikke én eneste jøde var blitt internert og Hitler var fremdeles i ferd med å prøve å framforhandle fred. Og allikevel har sionist-jødene ‘etablert’ et Holocaust som om det skulle være fakta. (Side 149)

# 8 : Den 8. januar 1945 kunngjør New York Times for ‘nte gang enda et 6 000 000 opprop, etter oppfordring fra en kommunist, Jacob Lestchinsky, som tilbake i 1933 ble anklaget av Latvia og Tyskland for å ha spredt falsk propaganda, og derfor ble utvist. Nå påstod den notoriske falskner at 6 mill jøder var blitt drept i Holocaust.

MEN SE PÅ YOUTUBE VIDEON HER:  Holocaust er bevist for lenge siden å være en gigantisk bløff!

Vi skjønner vel alle at Holocaust er rent tull og løgn, og som beviselig har versert som et hakk-i-plata fenomen og brukt igjen og igjen, til det kjedsommelige, først i den russiske revolusjon, deretter gradvis over til Europa og tilslutt ender som en gedigen propaganda-klyse i jødisk eiet media som en sannhet. UTEN at det har vært holdt nøye etterforskning eller høringer av noe slag. Ingen vitneutsagn. Vi har dermed jødisk-sionistisk eide New York Times å takke for at slike løgner makter å bli etablert som sannhet rundt i verden.

Det hefter også en annen tabbe ved en slik påstand: Da denne kunngjøring stod i New York Times var ingen av konsentrasjons-leirene blitt frigjort! Maken til slett håndverk, når først så alvorlige ting ble påstått! Dette er jo det verste amatørskap og så utrolig dumt og tanketomt. Og allikevel – dummere-enn-dummest – så har store deler av verden tatt dette for sannhet. Auschwitz ble åpnet 27. januar, Buchenwald 4. april, Bergen Belsen 11. april, Dachau 29. april og Mauthausen 5. mai 1945. (Side 202 – 203)

Verden tror altså på et 6 mill antall drepte jøder – etter at samme antall har blitt gjenbrukt og gjenbrukt av sionist-jødene i deres media over en periode på 39 år! Som de sier på engelsk: I smell a rat!    SJEKK LINKEN HER OG LES HELE HISTORIEN  –

http://zioncrimefactory.com/the-six-million-myth/

DailyExpress-March1933-judeafrontpageDen sionistisk-jødiske folkegruppens elite stod bak krigserklæringen mot Tyskland i 1933.

En helt annen sak er det at Tyskland måtte aksjonere for ikke å bli offer for sultedøden – slik det var jødenes håp å få til med deres verdens-boikott i 1933 – og i rent overmot erklærte verdens-jødedommen KRIG MOT TYSKLAND. Det var ikke Tyskland som gikk til krig først. Likeså Storbritannia, det var de som erklærte Tyskland krig (1939) og ikke omvendt! «Jøder i hele verden forener seg i aksjonen» var undertekst i overskriften i 1933. Og selv private jøder ble revet med, og kjørte rundt i gatene med store plakater der det stod: «Boikott alle tyske varer». Se bilde.

judea-declares-war BOICOTTTenk deg om muslimene i Norge, samt i verden, hadde kommet med en slik aksjon? «Boikott norske varer så de ikke fått omsatt noe, kast nasjonen inn i hunger og elendighet». Og på forsiden av Aftenposten ville du kunne lese, med krigstyper: «Den muslimske verden erklærer krig mot Norge». Hvordan ville våre politikere og militære reagert? Svar: Ganske så likt med hvordan Tyskland måtte reagere den gang, med restriksjoner og motaksjoner mot de som nå truer nasjonen i fullt alvor. Dette kan det ikke være noen tvil om.

Kaufmann bookJøden og sionisten Theodore Kaufmann utgir sin hatefulle bok i 1941, «Tyskland må dø!»

Krigen hadde begynt på sitt andre år da sionist-jøden, den amerikanske borgeren og forretningsmannen Theodore Kaufmann kom med sin hat-bok «Germany Must Perish». Se bilde.

Dette har jeg også hentet fra M.S. Kings bok The Bad War. (Side 159)

Han rett og slett – og uten blussel – erklærer i boken at den tyske rase må utslettes helt. Han nevner tvungen sterilisasjon og en total oppløsning og oppdeling av Tysklands territorium.

I åpningslinjene i boken kan jeg sitere:

«Denne dynamiske utgivelsen tegner opp en plan for utryddelsen av den tyske nasjon og en total fjerning fra jorden, av hele dets folk. Inkludert i dette er også et kart som illustrerer en mulig territorial oppdeling av Tyskland og porsjonering av landområdene.»

Det underlige er at på et tidspunkt da USA var å regne offisielt som nøytrale, så blir denne hat-boken gitt omtale i – du gjettet riktig: New York Times, jødedommens/sionismens hovedorgan, samt i Times Magazine og i Washington Post. Selv om boken ikke ble distribuert i noen stor skala i USA, ble den lest over hele Tyskland. Propaganda-minister Dr. Josef Göbbels erklærte: «Takket være jøden Kaufmann, vet vi tyskere nå bare så altfor godt hva vi kan forvente om vi taper.»

Men boken ‘Tyskland må dø’ bare virket at det skremte tyske folket kjempet enda mer innbitt! Kaufmanns bok, sammen med de farlige jødiske partisan-motstandsgruppenes kamp mot tyske tropper, bidro til Hitlers beslutning om å internere jødene i det okkuperte Europa i arbeidsleire senere i 1941.

Massemorder Gen. Dwight Eisenhower må ha tatt Kaufmanns bok seriøst, da han sultet iCover-Eisenhover hjel 1,2 mill tyske soldater i 1945-1946 og nektet Røde Kors adgang. 

Jeg har nevnt denne ugjerning tidligere i en av mine bøker, men tar det fram her – fordi sammenhengen innbyr til det.

rheinwiesenlager Death CampMange av de utmattede og desillusjonerte tyske krigsfangene etter kapitulasjonen i 1945, var bare ganske unge forskremte gutter. Vanlige utkalte soldater som måtte lyde sine sersjanter, kapteiner og oberster. De var ikke durkdrevne kaldblodige mordere, og heller ikke var de (slik som sovjet-soldatene var) voldelige kriminelle voldtektsmenn og tjuvepakk. Men Eisenhower gav totalt blaffen i hele Geneve-konvensjonen om fair behandling av krigsfanger, og satte i gang sin egen private hevnaksjon, jøden Eisenhower, som opprinnelig var en skrivebords-offiser, og var foraktet av flere av sine samtidige kollegaer. Truman er å regne medskyldig, siden han var øverste sjef!

Som belønning for å ha drept (de frøs i hjel, sultet i hjel og ble ofre for sykdommer i frilufts-leire uten latriner og tak over hodene!) forsvarsløse overgitte tyske gutter, ble han USAs president etter hiroshima nuke jokeatombombe-galningen Truman (nei, Truman reddet ikke 1 mill amerikanske soldater, Japan var helt ferdige ihht. MacArthur!), også en massemorder. Men jøden Eisenhowers 1,2 mill slår glatt Trumans 320 000 atombombe ofre. Men enda kommer disse to skurkene og konspiratørene i skyggen av ‘djevelen selv’: Kommunist- og Sovjet lederen Josef Stalin, med sine 66 mill ofre (Eksperter mener opp mot 100 millioner når etter-krigstiden medregnes), både egne russiske landsmenn og andre folk. Bilde (venstre over) av en av Eisenhowers dødsleire. Disse blir i diverse bøker kalt «The Real Holocaust». Det virkelige Holocaust.

Edward VIII uniformMen Edward VIII ville nok hatt ryggrad til å nekte England å erklære krig motChurchill and Eisenhover whisky Tyskland. Globalistene fjerner alle som står i veien. Dette er fakta. Ja, så har jeg vel fornærmet noen overfølsomme sinn igjen da….?! La meg også si: Den som starter en krig, bør også ta skylda for den krigens antall ofre. Churchill startet krig mot Tyskland, jødene likeså, og det påstås 50 mill døde i historiebøkene. Bilde av Edward tatt i tiden før abdikasjonen.

Gjett hvilke krefter som står bak filmen om ‘Kongens Tale’? Helt riktig, du tippet i blink: Globalistene/sionistene, og det jødiske filmmiljøets (les: Hele Hollywood, samt dets filialer, som er jødisk eiet/styrt) ledere. BILDE: Harvey Weinstein, eier av Weinstein Company, som lagde Kongens Tale. En askenasyjøde (Kazhar-hedning), og dermed ikke etterkommer av Abraham. De ynder ogharvey-weinstein helte-erklærer alle som har tjent deres New World Order sak og the-kings-speechde blir reist opp på pidestaller, som i vår tid gjerne er filmer og TV-serier. Filmer framstiller positivt Roosevelt, Truman, Eisenhower, ja endog Stalin får litt kreditt, – store TV-serier er laget om Churchill, det vil ingen ende ta.

Harvey Weinstein presterte i en tale ved Simon Wiesenthal senteret i Los Angeles følgende linje: «Vi må bli like organiserte som mafian, og så gir vi alle anti-semitter et spark i ræva!». Unnskyld meg, men det er lenge siden at sionistene ble som mafian! Bussen har gått. Det er mafian som kunne lært noen dirty-tricks fra sionistene og ikke omvendt! Weinstein burde også vite at han er en Kazhar-jøde (Askenasy) og dermed av hedningeslekt. Men like fullt en sionist.

Men globalistene/sionistene/NWO har bare opphøyd sine masse-mordere og falsknere, og intet annet. Dette vil de nok holde på med, helt til Jesus kommer igjen og tar verdensmakten og blir konge i Jerusalem! Da skal konspiratører og globalister få så hatten passer.

Da skal det bli en gigantisk verdens-skandale når Jesus, ut ifra Jerusalem, forteller verden hva slags ‘ledere’ de har hatt. De amerikanske presidentene i nyere tid som har støttet sionistene med penger og våpen og media-propaganda blir skikkelige skandaliserte tapere.

Marcus S. King definerer den såkalte «New World Order» slik (side 10) :

«New World Order» peker mot en bevegelse bestående av bank-eiere, media og akademisk elite – den legendariske Rothschild familien er de ledende av disse – med filosofiske røtter helt tilbake til tiden med Den franske Revolusjon.

New World Order har en visjon om en framtidig etablering av et integrert system med global verdensregjering, basert og reist på ruinene av «Den gamle verdensordning» – som var en verden med individuelle uavhengige nasjoner.

Det må antakelig Jesu’ gjenkomst til, for å få fram sannheten om Holocaust-svindelen, krigs- og verdensmakt konspirasjonen, og alle de øvrige ting som sionistene står bak. Vi kristne kan i mellomtiden prøve å få fram sannheten i mange anliggender, men han som vet alle ting om alle, Herren Jesus Kristus, vil nok vite og fortelle sannheten om slike alvorlige hendelser i verdenshistorien. Det er jeg sikker på! Vi kan vente oss tidenes opprenskning av all skitten propaganda og løgn som ble servert verden gjennom ‘Djevelens barn’ – den lyvende svindlende kristus-hatende talmudiske jødedommen.

La meg sitere Lord Beaverbrook, avis redaktør, som i et privat brev i 1938 skrev:

«Jødene har en stor posisjon i avispressen her (England)…Ja endelig er jeg rystet. Jødene kan hende vil drive oss til krig.» (Side 114 The Bad War)

39 år med gjenbruk av 6 000 000 løgnen (1906-1945)

Ovenfor har jeg tatt frem en ugjendrivelig sannhet, om at konspirerende sionistisk jødedom i verden, og deres hjelpere New World Order, ved bruk av deres eide avis-media mm. over et tidsrom fra 1906 til 1945, hele 39 år, igjen og igjen dro frem deres oppdiktede sleipe løgn om ‘6 mill jøder’ – alt under min innledende og helt sannferdige overskrift: Jesu refs av den vantro talmudiske/fariseiske jødedommen – og Herren stemplet dem som DJEVELENS BARN, og i likhet med djevelen, som er løgnens far, er de også løgnere. Jesus taler om å være slik i notorisk forstand! Det har deres framferd i verden bevist.

Da spør jeg: Vil du tro på Jesus og hans ord, eller velger du å tro på den talmudiske fariseiske jødedommen, med dens sionisme? Du er nødt til å velge side her. Man kan ikke både velge å tro løgn og sannhet i ett og samme. Det er politiske/militære samfunnsspørsmål som her er oppe, men allikevel blir det også å anse som bibelske spørsmål, for vi må innom Bibelen for å være i stand til rett bedømmelse av nevnte politikk. Personlig driver jeg ikke politikk, og er ikke partimedlem noe sted. Jeg forkynner Guds Ord, Bibelen.

Et ord fra Paulus kan også være nyttig her: Han gir sin karakteristikk 1. Tess. 2, 15:

«…de som drepte Herren Jesus og profetene, og som også har forfulgt oss. De er ikke Gud til behag, og de står alle mennesker imot.»

Holocaust svindelen er verdens største bedrag

og har pådratt seg det velfortjente skjellsord

‘Holo Hoax’ på internett

Den anti-Kristelige talmudiske sionistiske jødedom er notoriske løgnere, jeg må bare si meg enig med Jesu stempling av disse grupper fariseiske krefter. De hater Jesus og de hater kristendommen i enhver avskygning.

Det er slike onde krefter som står bak Holocaust-industrien.

Himmler-Family_around-1939De fremsetter Himmler, sjef for konsentrasjonsleirene under krigen, som et regelrett monster og en masse-morder. Men sannheten er en annen:

Den 28. desember 1942 utstedte han en skriftlig ordre der han bl.a. sa: «Dødshyppigheten i konsentrasjonsleirene må reduseres for en hver pris!» (Boken The Final Solution, G. Reitlinger). Leirene hadde blitt angrepet av en dødelig tyfus-epidemi som spredte seg gjennom lopper og lus. Magesmerter, høy feber, utmattelse og død kunne raskt bli følgende. Alle leirene drev produksjon, og tap av arbeidere ville skade krigsproduksjonen. Inspektøren for leirene, Richard Glucks, svarte på Himmlers ordre den 20. januar 1943: «Alle midler vil tas i bruk for å få ned dødshyppigheten.» (Nuremberg rettsdokument nr. 1523).

Sjefen for den økonomiske siden ved driften av leirene, Oswald Pohl, klaget over at det ble sendt arbeidere med tuberkulose, og som bidro til de negative tallene av døde. Den 30. september 1943 kunne Pohl vise til en stor bedring der dødstilfeller hadde sunket fra 8.5% i juli 1942 til 2,8% i juni 1943.

Det tyske SS arresterte kommandanten i Buchenwald, Karl Koch i 1943 for å ha mishandlet og også skutt noen innsatte. Etter en etterforskning ble Koch dømt skyldig av dommer Konrad Morgan og henrettet. Høres dette ut som en del av en utryddelsesplan av jøder? Dette som er blitt kjent som The Final Solution var aldri noen utryddelsesplan, men de tenkte å deportere jødene til et egnet sted der de for øvrig kunne leve i fred, men ute av veien for det tyske samfunn.

Problemene ved masse gassing

I 1945 ble det av de allierte kunngjort at gasskamre eksisterte i alle konsentrasjonsleirer i Polen, Tyskland, Østerrike og Alsac. Omtrent 15 år senere, i 1960 ble dette revidert til en ny påstand, at gasskamre eksisterte kun i leire i Sovjet-okkuperte Polen. Med andre ord: De hadde servert en løgn, som fikk versere i verden i 15 år! Simon Wiesenthal fra Los Angeles Holocaust Center, erklærer i avisintervju hos ‘Books and Bookmen’ april 1975, side 5: «Ingen gassing fant sted i noen leir på tysk jord.» Opinionspresset mot Holocaust-svindelen hadde vokst på seg siden Pavestolen/Vatikanet, Røde Kors, og engelske etterretningstjenesten og den tyske tilsvarende – deres ledere Canaris og Oster, enten ikke visste om, eller ikke trodde på ryktene om gassing.

Dermed bringer dette på banen følgende fakta:

1: Tyskerne er kjent for alltid å være overmåte nøyaktige loggbok holdere, men det finnes ikke en eneste ordre for konstruksjon/bygging av gasskamre, ikke noen tegninger/planer, ikke noen fotos av gasskamre eller ofre fra kamre.

2: Det har blitt holdt tusenvis av etterforskninger av påståtte nazistiske krigs-forbrytere, hundrevis av rettsaker, og allikevel ikke en eneste person ble noen gang anklaget å ha vært involvert i faktiske gassinger! Ingen troverdige vitner på begge sider, har noen gang stått fram og fortalt at han overvar noen gassing – og DET HAR BLITT HEVDET AT DET SKAL HA FOREGÅTT OVER 10 000 MASSE GASSINGER!

3: Fotografier tatt av døde kropper i Dachau og Belsen leirene er av fanger som døde av tyfus og underernæring. Mange tyske fanger døde av tyfus.

4: Vaticanet og Røde Kors intervjuet tusenvis av frigjorte fanger ved krigens slutt vedrørende eventuell bruk av gass kamre. Svarene var alltid de samme: «De innsatte selv har ikke nevnt slike» (Røde Kors dokument nr. 9925, juni 1946).

På bildet til høyre, som ble tatt ved en glipp, ser man Billy Wilder til venstre som holder på å instruerebilly wilder in buchenwald unintentional photo en ‘Holocaust scene’ i en leir, der en utmagret overlevende tas hånd om. Joda, Hollywood-jødene var på plass for å fabrikkere ‘bevis’ for Holocaust. Og de stod for det meste av ‘regien’.

Tilståelser ble tvunget fram ved tortur

Rudolf Hess var kommandant ved Auschwitz fra 1940 til 1943. Da han ble tatt til fange av sovjetiske soldater, så tvang de ut av ham tilståelse om masse-gassinger der Zyclon-B ble brukt. Slike ‘tilståelser’ er omtrent like så ‘pålitelige’ som hvilke som helst tilståelser var under Stalin fra torturerte ofre som stod fram for å tilstå under de infame Moskva-prosessene i 1936 – rent iscenesatte rettsaker, helt igjennom korrumperte av kommunist regimet. Kommunistene skrev ned tilståelsen og Hess signerte. Han ble senere hengt. En assisterende kommandant nektet å signere – han ble funnet død i sin celle senere. Teksten i Hess’ tilståelse inneholdt blant annet følgende:

«En halv time etter utløsing av gassen, så åpnet de døren og skrudde på ventilasjonssystemet. De begynte med en gang å dra ut kroppene, mens de spiste og røkte.»

Prøvde Hess å få fram et ‘budskap’ om at det IKKE var noen gassing? Zyklon-B er beviselig IKKE mulig å ventilere ut! Fabrikken erklærte at Zyklon-B fester seg til og gjennomtrenger klesstoffer og hud. De fastslår at det må gå minst 24 timer, og man må ha gassmaske med det sterkeste filter – dersom noe dødt legeme skulle kunne tas ut uten å drepe arbeiderne på jobb.

Hvis vi mot formodning skulle tro på Hess’ tilståelse om at arbeidere løp til og fjernet kropper med én gang, mens de ‘spiste og røkte’ – uten gassmasker – bare minutter etter gassingen – SÅ VILLE DE ALLE DØDD!

Gass historiene er på ingen måte mulige

Jøden Mosche Pearlmann i sin bok «The Capture and Trial of Adolph Eichmann» slår fast på side 375 og 385 at «Zyklon-B krystaller ble sluppet ut fra himlingene og ble øyeblikkelig gass-aktiverte». Produksjonsfirmaet American Cyanamid Co. i Linden, New Jersey, USA, erklærer: «Vi kjenner ikke til noen slags kjemisk prosess ved hvilken HCN (Zyklon-B) kan bli omdannet umiddelbart til gass i møte med luft (oksygen).»

Anklagerne i den påståtte gass-massakre av jøder (og andre) i ‘utryddelsesleire’ er på alle måter komplette løgnere. De visste ikke engang kjemiens ABC hva gjaldt cyanid bruk!

Nå nylig, august 2015, gikk det en TV-film laget i Israel (once again I smell a rat!) om Heinrich Himmlers liv. Jeg så den sent om kvelden den 11. august. NRK-2 hadde gitt den tittel «Heinrich Himmler – massemorder og familie far». I avisens programsider var det satt inn det idylliske bildet du kan se her. Den samme smørja og oppkonstruerte syting og klagesang og løgner om nazistenes grusomheter…NRK er med på det skitne spillet. Filmen er basert på påståtte brev/dagbøker som er funnet etter at rettsakene i Nuremberg var over, og man ‘følger’ Himmler fra han var ganske liten gutt, for ved hjelp av brev prøve å lage enda en ‘rettsak’ om en kald masse-morder. Selvsagt brukes aldri en eneste kommentar eller innlegg fra den anklagete, han er jo død. Filmen utgjør en form for ensidig og Stalin aktig ‘rettsak’ der dommen er avgjort før forhandlingene begynner.

Visste du at Anne Franks dagbok, om hennes forfølgelse og død, er en forfalskning? Det ble av eksperter avslørt at store deler av dagboken er skrevet med kulepenn – en oppfinnelse som ikke kom til verden før lenge etter hennes død. I 1980, som følge av en rettsak i en tysk rett, gjorde det offisielle tyske stats rettslige vitenskapelige byrå – Bundes Kriminal Amt (BKA) en vitenskapelig gransking av det originale dagbok manuskriptet. Deres analyse fastslo at en stor del av arbeidet var skrevet med kulepenn! Kulepennen ble oppfunnet og kom på markedet i 1951, 6 år etter Anne Franks død i mars 1945. Hva med brevene/dagbøkene etter Himmler?

Igjen: I smell a rat! Internett er full av nettsider som avslører Holocaust svindelen. Se anbefalte linker på slutten av artikkelen. Men man kan altså velge og vrake i forskning på området 2 Verdenskrig/Holocaust mm. – og ikke bare Anne Franks dagbok er svindel, men boken til Elie Wiesel likeså. Da han fikk velge å bli igjen i Auschwitz i påvente av befrielse av sovjethæren, eller å bli med tyskerne i retrett, så valgte Wiesel å bli med tyskerne! Hans påståtte plageånder. Det finnes masse stoff om disse ting. Ofte finner man på internett at det ER JØDENE SELV SOM TAR TIL MOTMÆLE og motarbeider sionismen og avslører Holocaust-svindelen. Eli James er én av disse.

Kunne NRK kanskje sende en helaftens TV film om dagens sionisters massedrap av palestinere med bomber og granater? Eller om Stalin – verdens verste massemorder og tyrann, som stod bak drap av minst 66 mill mennesker? Inkludert titusener av kristne som døde under sovjet-forfølgelsene.

Og slik skikkelig henge ut disse monstrene, på samme måte som den talmudiske/sionistiske jødedommen har hengt (bokstavelig talt) diverse tyske offiserer for falskelig påståtte massemord. Eller en omfattende TV film om banditten Eisenhower, som slapp unna overlagt massemord av 1,2 millioner overgitte tyske fanger, de fleste bare gutter?

Men det blir nok ikke noen oppklarning av dette, før Jesus Kristus kommer fra himmelen og skal styre verden slik det er opptegnet i Bibelens ord. Da skal skandalen være komplett, og mange nasjoner skal ynke seg over feigheten og løgnen og korrupsjonen som overtok dem. De vil nok få merke at Kristus skal styre med jernstav! Paulus i 2. Tess. 8-10 er mektige ord i saken:

«Han kommer med flammende ild og tar hevn over dem (vantro jødedom) som ikke kjenner Gud og over dem som ikke er lydige mot vår Herre Jesu evangelium. 9: Den straff de skal lide blir en evig fortapelse borte fra Herrens åsyn og fra hans makts herlighet. 10: Den dag han kommer for å vise seg herlig i sine hellige (se Åp. 19-20) og underfull i alle som tror. For dere trodde vårt vitnesbyrd til dere.»

Hvem oppfant bombe raid mot byer og sivile?

Drankeren og galmannen Winston Churchill!

All engelsk og vestlig propaganda i 2. Verdenskrig var uopphørlig propaganda imot Tyskland, og ville ha det til at Tyskland drev slik bombing og var de første til å gjøre det. Men det er total løgn.

Den 10. mai 1940 blir den tyske byen Freiburg bombet, og 20 barn på en lekeplass blir drept! Den ikke-strategiske middelalderbyen Freiburg ligger 33 kilometer fra den franske grensen. I den tidlige fasen av krigen mot Tyskland i vest, så kastet ikke den nye statsministeren Churchill og hans franske allierte bort tiden, men begynte å drepe uskyldige sivile. Bortimot 60 bomber ble sluppet over Freiburg og distriktet rundt; som drepte 50 sivile inkludert de nevnte 20 barna som lekte i friluft. Dette var den første bombingen av sivile i den 2. verdenskrig. Men allikevel påstod den sionistisk eide mediaverden at det var Tyskland som stod bak, slik at de kunne bruke dette til å anklage de allierte.(Se side 142-143 i boken The Bad War).

Denne artikkelen går ikke egentlig ut på å ta en full gjennomgang av den 2. verdenskrig. Nei, det har allerede nå senest Michael S. King gjort med sin nevnte bok. Og mange før ham også, vel og merke.

Jeg vil bare peke på at man ikke blindt og uten videre kan stole på utsagn og påstander som kommer den gruppen som Jesus stemplet som notoriske løgnere, og hadde løgnens far djevelen, som sin far. (Joh. 8, 44 mv)

Ikke nok med det – men Jesus i sin fordømmelse av de vantro fariseiske jødene, som i dag utgjør de talmudtroende (Israels offisielle religion) – går helt tilbake til da Kain drepte Abel! Merkelig, for verken Kain eller Abel var ‘jøder’ eller israelitter. Det er jo snakk om flere tusen år før Israels stamfar, Abraham, ble kalt ut av Gud Herren. Jesus snakket ikke om noen bestemt slekt eller blodslinje. Nei han uttalte dom OVER ALLE JØDER SOM IKKE VIL TRO GUD HERREN, men jødenes synd da Jesus stod foran dem, var at de ble holdt særlig ansvarlige fordi her hadde de Guds Sønn hos seg, og enda ville de ikke tro. Derfor sa Jesus at dette var en slik erkesynd at Gud skulle kreve blodet til Abel av de vantro jøders hånd! (Matt. 23, 35) «Alt det rettferdige blod som er blitt utøst på jorden, fra den rettferdige Abels blod…».

Ikke til å undres da, at vår apostel Paulus (hedningenes apostel, den eneste Gud sendte ut til oss utenfor jødedommen!) skrev advarende mot å løpe i felles ærend med den fariseiske vantro jødedom, den som Jesus mange år før Paulus stod fram, fordømte på det sterkeste. Vi må ikke støtte sionismen i landtyveriet i Palestina.

Ef. 5, 6-7 om den vantro antikristelige jødedom:

«La ingen bedra dere med tomme ord! For det er jo på grunn av disse ting (syndene) at Guds vrede kommer over vantroens barn (jødedommen). 7: GJØR DERFOR IKKE FELLES SAK MED DEM!»

Bivirkningen av Holo Hoax svindelen

Den onde, han som er far til den talmudiske fariseiske jødedom, slik Jesus sa det i Joh. 8, 44, – han som ofte blir kalt kalt Satan, har nok uten tvil tenkt at svindelen med 6 000 000 ‘gassede jøder’ i annen verdenskrig skulle gi et kraftig spark mot Herren. Dithen at man innen kristen tenking skulle anta at ‘Gud tillot jøde-utryddelsen fordi de hadde fornektet Jesus’ – og dermed få Gud til å se ut som en blodtørstig terroriserende person. Mange kristne har nok dessverre blitt fanget av slike tanker. Men Gud har aldri stilt seg bak noen massakre av 6 000 000 jøder. Det er en falsk konspiratorisk løgn fremmet av den falne jødedommen, djevelens trofaste følgesvenner i historien. Tyskland hadde aldri noen politikk der det var vedtatt at alle (ELLER NOEN SOM HELST!) jøder skulle utryddes. Men de internerte dem i leire for å få nok arbeidskraft til å bakke opp krigsindustrien. Dette fakta kan du ta med til banken. De alliertes svære bombetokter mot tyske forsynings-linjer/jernbaner/toglaster med mat og medisin, var hovedårsak til at det døde så mange i leirene mot slutten av krigen. Pluss tyfus epidemier brakt rundt ved lus.  Alliert propaganda vendte all skylda imot tyskerne, enda de visste at sultedøden var en følge av deres egne bombetokter.

Linker til sterke Holo-Hoax nettsider med filmer.

Sionistene ante nok at bløffen en dag ville sprekke,

derfor laget de ‘lover’ som forbød Holocaust fornektelse!

twenty cent hoax icon

 

LINK 1     www.holohoax101.org

LINK 2     www.codoh.com