Rekonstruering av hvordan Benny Hinn
svindler pengene fra godtroende kristne

Rekonstruering av hvordan Benny Hinn

svindler pengene fra godtroende kristne.

34 minutter ‘Lynkurs’ i hvordan den beryktede Benny Hinn – kongen av alle ‘Prosperity Pimps’ – misbruker Bibelen og tar visse ord og løfter fra Gud totalt ut av sammenheng, og får troende til å gi inn penger til hans ‘Ministry’.  Dette videoklippet er fra ‘Fighting For the Faith’ ved Chris Rosebrough, som er et nettsted innviet til å avsløre falsklære og slike som driver regelrett svindel med Guds ord i hånd. Mye av det vi her ser i Hinns virksomhet, kan vi lett gjenkjenne fra bl.a. TV-Visjon Norge og Jan Hanvold. Hinn har lenge vært en av Hanvolds ‘Forbilder’, og hans metoder er omtrent en ren kopi av Hinn sine metoder: Ren forvrengning av Bibelens ord!   Lykke til med å få dine øyne og forstand åpnet, slik at du ikke lenger støtter slike svindel-foretak.  Video er på engelsk, men jeg regner med at de fleste forstår.
JOHN ANKERBERG: Intervjuer Jehovas Vitner avhoppere
MICHAEL PENNY:
Apostlenes Gjerninger viser oss at
menighetens tidshusholdning ikke hadde startet
før etter boken var lukket!

MICHAEL PENNY  – antakelig den forkynner undertegnede kan si seg mest enig med hva gjelder bibelsyn, gir i denne times-lange video en meget klargjørende og systematisk gjennomgang, som bare viser det som jeg allerede i mange år har lært i mine artikler og bøker: At Apostelgjerningene BARE behandler jødedommen og ikke har noe og gjøre med menighetens tidshusholdning.

Uten tvil finner vi at de dramatiske hendelsene med aposteltiden, fra og med Pinsedag i Apg. 2 fram til Apg. 28 med Paulus i Rom tretti år senere, BARE var rettet til jødedommen og gjaldt Guds tilbud til dem om å få opprettet det tusenårige fredsriket lovt av profetene, og Jesus som Konge i Jerusalem.

Det vi forstår med MENIGHETEN og det frie nådeevangeliet til frelse (Ef. 2, 8) fantes ikke ennå. Hvis du er en oppriktig søkende eller allerede en troende kristen – dette er undervisningen du trenger å få med. Det vil medføre en ganske fullstendig forståelse av hva egentlig nåde-evangeliet er og hvordan det hele kom til, den gang det skjedde! Menigheten finner du bare i Efeserbrevet og Kolosserbrevet, garantert.
HVIS GUD FINNES,
hvorfor tillater han da det onde?

FRANK TUREK – kjent apologetiker fra USA – behandler her i den 48 minutter lange videon det vi kjenner som «Det ondes Problem»  (se min artikkel om samme emne). Han har den samme ‘slagsiden’ som mange amerikanske forkynnere, nemlig en viss tro på at Helvete eksisterer. Undertegnede er ikke enig med ham i dette…..men for øvrig anbefaler jeg Tureks veldig opplysende og utfordrende foredrag. Er du tilfeldigvis ateist eller humanetiker, da er denne videon en ‘Må se’ greie!   Lykke til du arme menneske….
LEE STROBEL: Hvorfor er skapelseshistorien det riktige?

 

 

Lee Strobel var en glødende ateist og journalist, og som ikke holdt seg tilbake fra å stå fram med et ateistisk livssyn. Men ikke nå lenger! Han kom til å studere nærmere dette med vitenskapen og det faktum at alt begynte ut fra ingenting (Big Bang) – ergo, det må være en SKAPER, en som satte det hele i gang.

Spenn på sikkerhetsbeltet og se og hør Lee Strobel legge fram bevis på bevis om Skaperen, Gud, og hvor enormt universet og skapelsen egentlig er!  Flere andre fine videoer finnes på Youtube med Lee Strobel….