Grace Panorama

AZUSA STREET: En løgn blir født

Av K.B. Napier, UK, www.scionofzion.com Oversatt av Jan Lilleby Oversetters intro Opp gjennom årene har jeg skrevet en mengde artikler om mitt endrete bibelsyn. Og tjue lærebøker i lys av tidshusholdningene. Jeg kommer fra...

Bibelen – et lukket univers ?

Jan Lilleby Bibelen er en skriftsamling oppsamlet gjennom århundrer, ja millennier. Og den er derfor naturlig adressert til flere grupper troende, avhengig av hvilken ‘Administrasjon’ (tidshusholdning) Gud Allmektig styrte menneskehetens frelse ut i fra....