Grace Panorama

Gud har ingen mellommenn i dag

Den kunstige skranken med prester, forstandere, pastorer og alt hierarki er et produkt av menneskets mangel på rett kunnskap i Bibelen. Av Jan Lilleby. I Det gamle Testamente og i mesteparten av Det nye...

Artikler om livet etter døden –
frelse eller fortapelse

    ——————————————————————————————- Skribenter: E.W.Bullinger, Paul Griffitts og Jan Lilleby. ——————————————————————————————– Her er en samling med artikler tidligere gitt ut på websiden, men nå samlet under ett. Dermed har lesere som ønsker å ha...